Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.787 . Τμή 0,60 Ε. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επονος προβληματομός για τς συνοριακές διαβάσεις Κακαβάς, Μέρτζονης Μαυροματίον
ΑΝΑΓΚΗ ΘΩΡΑΜΕΗΣ ΤΗΣ
ΜΠΕΙΡΟΥ
Ο iaυίkεημταρησ ΑΜον απότην ηuλν Κίτια ανορο λγς και τηοζφμονς πό διαφορετικές συνδήκες τμάται η σημεριντί Παγκόσμα Ημέρα
Πιο δύσκολη λόγω πανδημίας
η μάχη κατά των ναρκωτικν!
( αλάμόν στην Κκβά, υποκθγε ο ΓΓ. Ιπνής Προταιας..
. Με Το φέτωπo ης Παραμυθάς να mapαμένει ανοικτό ως
προς Τον εντοπισμό ατόμων που
έχουν πpοσβληθεί από κορωνοό
- Τα οποία έφτασαν αισίως τα 12
μτά και τοπροχθεσνοβραδινό σ νακονωθέν o ενδιαφέρον στρ Έναν διαρκή αγνα ενάντια στη μάστιγα των εξαρτήσεων δίνουν
το Κέντρο Πρόληψης Ιωαννίνων Σχεδίαν και ΤΟΚΕΘΕΑ Ηπειρος
. ΣΤΕΦ. ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κρίσιμος ο ρόλος της κοινωνίας. . .
Υπό διαφορετκές συνθήκες
απ' ό,n συνήθως πμάται σήμερα η
Παγκόσμια Ημέρα κατά Των Νακωπικν, στόχος της οποίoς είναι
να ευσισθητοποήσει mv κοινή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
φετα rauτόχρονα και προς εκεί
νους που αναμένεται να κατοφθά σουν στη χρα μας
Τάρη 1η bυλiou , Τόσο σεροπορκς, όσο και οδίκς.
Γα τα μέτρα κα Την ετομότηα
που πρέπει να υπάρχει στο ατροδρόμο Ιωαννίνων, έρχετα σήμερα
στην πόλη μας ο Υφυποuργός Πολ-Τκής Προσιασίας Ν . Χαρδαλιάς
Ο επονοκέφαλος όμως ια ης
αρχές της Ηπείρου καη ανησυχία
ΡΕΠΟΡΤΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
από την Αλβανα στην Ελάδα,
στους εργαζόμενους σης μεΒορι και Μουρορατίοu, προέρχετ από το
άνογμα Των συνόρων με Την Αλβανία Μετά από ένα τΕ 11ησεk
γνωμη για nς επιπτσεις από τη
χρήση και ην πapάνομη διακίνηση εΕξάρτησιογόνων ουσν.
Ηχρα βρίσκεται σε συνθήκες υ.
γεονομκής οικονομκής και κονωνχι από την 1η lουλίου , τους x λάδες Αλβανούς του βρίσκο Ηκρίση που προκάλεσ
η πανδημία του κορωνοού
ευνοεί τη διάδοση Των
κόμη περισσότερο το
Παρουσία Κωρμάνη η συζάτση στο πpοτ. Συμβούλιο
Ομόφωνο κόχι από Μέτσοβογια
τα αιολικά πάρκα στο Περιστέρι ! Σε πρωτογενή τομέα και προϊόντα ΠΟΠ uimi .
11η στλ
Κατά τnxθεσιντή επίσκεψή της στα Γιάννενα
εστίασε η Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ρν λρτ α
>Φ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κανένας αγρότς ήκτηνοτρόφος χωρίς χρατική στήριξη . .
ρο και ομόφωννο
oχ στην εγκατά σταση αιολικού
πάρκου
88,5 MW στο όρος
Λάκμος ή αλλις
Περιστέρι είπε Το
Δημοτικό Συμβού
λο Του Δήμου Με .
Ξεκινντας από
: Θέματα που αφορούν Τον
πρωτογενή rομέα , Την προστα .
σία και ην ενίσχυσή Του , Τέθη- ροu χθες το πρωίη
καν επί rάπητος κατά την χθεσινή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 28 χρόνια
έγγου και προσφορός
κ Αραμπατζή είχε
Ανάπτυξης . Αρα-ζήσ διεξοδικά με
τον Αλ. Καχριμάνη
τήματα που εμπππουν στις αρμοδι τητές της , εν έμp ση δόθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων για την Περpερειάρχη . χαρακτηρίζοντάς
προστασία Των ΠoΠ προϊόντων Τον μάλιτα ως δάσκαλο για Τα e .
που πρόοφατα ψηφίστηκαν στη ματα πης πρωιογτνος παρογωγής
Βουλή, αλλά και οι νέες που πρέπει
να νομοθεmθούν για τους ελέγχους
Η Υφuπουργός στις δηλστις στήρξη του ελάδου , που μάλιστα
μπατζή στα Γιάννενα
> Τουπ.ΗΛ4 ΜΑΟΥ
Οπως δείνει έκτακτη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Οκτ στις δέκα επιχειρήσεις έχουν τρα
μεωμένο τζρο 46% σε σχέση με πέρυσι
χρόνων αmό
mην εκλογή
σκόπου Τ
Σελ. 12
και Της κτηνοτροpίoς, και επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης για
ράνων , Δυ..
ραχίου και πόσης Αλβανίας Του Μo
καρωτάνου Αναστασίου, -4σελ
VΑναγκαίος και αποφασιατικός ο ράλος του Κράτους
. Παρά τα μέτα
που έχει λάβει μέχρ
σήμερα η κυβέρνηση
για την ενίσχυση Της
πραγματικής οικονομίας και roν περιορ
σμό rων εTτσεων
πης υγονομικής κρέ
σης εχε aρχίσει να
προδιαγράφεται και
ΒΟΛΕΣ
Εξ. αποστάσεως!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Διαπιστσεις. .
Το Πανεπιστήμο Ιωαννίνων
μέσα στην πανδημία. .
>ράφει ο Πρύτανης
Του ΠΑΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
. Πολλά κάγριa πpάγματα
συμβαίνουν στη χρα μας κα
δεν είναι σωστό , πολτεία κα
κοινωνία, να τα παρακολου-κυρίως να γίνεται aθούν απαθείς και εξ αποστάσευως! Χρειάζονται παρεμβά
σεις και επεμβάσεις και έτση
μόνο μπορεί να στα.
ματήσει ο κατήφορος! ησελ
Του . ΠΑΝΝΑΚΗ A 7
ποδεκτό από πολλούς
όnη ελληνική οικονομία δεν θα
αποφύγει τελικά την βαθιά ύφε.
ση. Τα στοχεία που προκύπτουν
aπό έκτακτη έρευνα - 12η σελ
ΤΡΙΑΝΙΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Το δημόσιο Πανεπa αλισε μέσα από
η στηγμή , μοιάζα να δ
διαδικασίες και συλλογικά όργανα την υποστήριξη της δημοσιας υγείας στην κοινοηα
και στο ίδρυμα και την παράλληλη υποστήρη ης συνέχισης της εκπαίδευσης με σεβο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
κατανοντας
Aπότις 201ουλίου η προετοι μα σία για τηνέα σεζόν
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για
τον ΠΑΣ της Super League
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μα Rλέ λον των φανουν
και στο δικαίωμα να συνεχίσουν
ν σχέδια και να προτάσσουν στο
Να μη γίνει το ΛΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
παράρτημα Αθαναίου θεατρνn.
, το αύριο, να
σήμερα τα όνειρά τους Ετοι, έχα, πλέν , γίνει ξεκάθαρο στην
ελληνική κοινή γνμη ότι Το συγκροτημένο ελληνικό δημόσο
Πανεπιστήμιο Των προηγούμενων ετν στήριξε τη χρα στην
αντιμετπιση της πανδημίας , στε να βγει όσο το δυνατόν
αλβητη από την κρίση του κορωνοίού.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανταποκρίθηκε, με επαρκή τρό
- Πρτες εποφές Χριστοβασίλη μα ανονεσεις συμβολοίων
. Η ολοκλήρωση
Του πρωταθλήματος κα
η επικύρωση της βαθμολογίας της Super
Leogue 2 ανέδειξε ον
ΠΑΣ Γιάννηνα πρωτα
θλητή και η γιαννιτικη
ομάδα εξασφάλισε την
άνοδο στην πρτη κατη
γορία Hδη ο σχεδιασμός Της επόμενης ημέ.
ρoς άρχισε -11η σελ.
> ράφειο ΓΩΡΤΟΣ ΝΑΚΟΣ
ηθοποιός- σκηνοθέτης
a. παγδη μ υπιση της σε δοααφορετικά πλαίσια και επίπε με μεγάλο μερίδιο εmιπυχίας να πιστνεται στο
Ο Για να γίνουν ευρύτερα γνωστά και κατανοητά
ορισμένα ζήτήματα που απασχολούν τόσο τον
καλλπεχνικό κόσμο της πόλης όσο και πολλούς
συμπολίτες μας που περιστασιακά ασχολούντα
με το ΔΗ.ΠΕΘΕ1, θεωρ -ως έχω χρέος σαν καλ.
λπέχνης που ξεκίνησα
ατρικό, νοσηλευτικό και διοκητπικό προσωπικό του Πανεπ
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων , καθς, και στην
Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Τδρυμά μας συγκρότησε επταμελή Επιτροπή Θεμάτων
Υγείας από 28-2-2020, η οποία εξέδιδε συνεχς οδηγίες για ην
πρόληψη της επιδημίας και αποτέλεσε σύμβουλο
ιστορία ίδρυσής Τους και ως 4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα