Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΑΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τηs Hneiρου-Ιδρυτήs Eυθ. Τάλλαs- Τos 930-Αp. Φιλλου 24834-Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020-0,60 6
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΜείνει εκκρεμότητες
οΧριστοβασδλης
Παιδιά που Πήραν φανέλα Στις 21 Ιουλίου η Πρεμέρα
από τον Πατέρα τους
γα το Καλιφόρνια Νιφίμν
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ομόφωνο κόχ
στα αιολικά
Αν και το άνοιγμα των συνόρων την In oυλίου έχει αποφασιστεί εδ και εβδομάδες,
δε φαίνεται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο σε ό,ι αφορά κυρίως τις χερσαίες πύλες εισόδου
ΨΑΧΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
Σε μια αναμενόμενη απόφοση ενό ντο σην εγκατόστοση οιολικν
έρκων στο όρος Περιστέρι κατέ
λιξε το δημοικό συμβούλιο Με τοόβου στην Κεκλεισμένων των θυρνανεδρασή τυ -λόγω κορω oloύ- tο onόγευμα της Τετόρτης
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΠ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Επιλέγει την αποχή
Παρωδίο χορακτήρσε ο επκΤον Προβλημοτομό του
για τις τρεις συνοριακές
διαβόσεις σε Κακαβιά
Μέρίζιανη και
Μαυρομάτι εξέφροσε
ΟΠεριφερειάρχης στον
αντπρόεδρο ου ΕΟΔ
Διαβεβαισεις μέσω
Παλιτικής Προστασίας
γα δεγματοληικούς
ελέγχους στην
Κακαβιά Το
οεροδρόμιο Ιωαννίνων
θα επιθεωρήσει
σήμερα ο Ν.
Χορδαλιάς
οζήτηση γα το aολικά Πόρκα στη
ρειακού συμβουλου, ηpoovoγγέλ
λοντας ότι δε θα μετέχει ση δοδe
κασα.
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΟΣΗ
Ζητά αναβολή
για τα Πάρκα
Nολογίς & Ερευνα και Πάρκου
Aγροτικής Κοινοτομίας ζητά η Αα.
φοάει ην ντθεσή της και στη αυέχιση των συνε δριάσεων μέσωη.
λάδσκεψης
ΣΕΛΙΔΑ 4
Τρίτη άποψη.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Κ. ΜIΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ηaναγκαιότητα
για το Κέντρο
για το Παιδί
ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΑΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΝ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ
Επόμενα βήματα
οι έλεγχοι και η διασύνδεση
των μητρων
ΣΕΛΙΔΑ 8
Μικρές
Αγελίες
Ενίσχυση και με
bnρτo anόω φ βήματα ruanamouνaιγα να προκύμει ένα πλaίιο oπόλυτς ΠροστοΠλωτά ασθενοφόρα
nειΒοίεpo ουσημές πονές Οrς τνοt oπό τ Γάνενα έπου βρέθηκε τς ελευτ ές δύο
Ηστοδιακή καεξέρησν τον δακαμίδν οσθενν από άλλους
φορείς τtΕεται ως προπρούτηto τυ EKAB, noυ ενιοχύει τον στόο
του όχιμόνο σε ασθενοφάρο, σλλά και σε κάθε είδους μέα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ς σφοτηγκού σύχουγα ηνουσαστική, Την αnoτεεσματική αντμετnη αυτής ης
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝ ΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Κατηλεία του έργου της βλέπει η Ενότητα Πολιτν
Καλέστεστο
2651026300ο
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα