Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε β δ ΔΡΑΚΟΥ
ο μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΑΓΝΗ
η τ η &Π
ο λ ι τ ι κΡΟΥΣΣΟΥ
ή Ε φ η μ ε ρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ίδα
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
• Στάση αναμονής
για παραίτηση
• «Ζωγράφισαν»
• «Το βιβλίο
«Τερψιχόρης»
το Δημοτικό
κρατάει τη θέση
• Νέα τηλεοπτική
Σχολείο
Άνω
προβολή της
του στη συνείδηση
Σύρου από την

20
Σύρου
του κόσμου» 7
ΕΤ1 6-7

ΑΓΝΗ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ & ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ
• Νέες

ανοιχτές
βιβλιοθήκες
σε Γαλησσά
και Μάννα

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
16

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 2 5 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 8 0 - Έ τ ο ς 1 4 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τουριστικό κραχ!

ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ
ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΝΟϊΟΥ
• Συστήνουν ψυχραιμία
Νοσοκομείο και Ιατρικός
Σύλλογος Κυκλάδων 3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ vs
ΑΛΕΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• Διασταυρούμενα πυρά
για τα Δημοτικά Συμβούλια
4

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2020
• Πώς κύλησε η πρώτη
εβδομάδα σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ &
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 «Τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων»
 «Η Τουριστική Επιτροπή δεν είναι χώρος μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων»
 Το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου του 2020, τα έσοδα από τον Τουρισμό είναι μειωμένα κατά 97,6% συγκριτικά με το
αντίστοιχο περσινό!

 «Πρέπει να υπερισχύσει η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα απ' όλους»
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HERMON
• Σύμπραξη με Τμήμα
Πολιτισμού για τη διάσωση και
προβολή κτηρίων και ταφικών
μνημείων  12

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ,
για την μεταφορά της πιάτσας των ταξί
• Το χρόνιο άιτημά τους
ικανοποιείται τάχιστα
• Σε καλό κλίμα η συνάντηση
με Λειβαδάρα  5

13

• Πανευρωπαϊκή προβολή
από Χ. Κεχαγιόγλου &
Ταρσανά 20

EDITORIAL

Εμείς τον θέλουμε
Επιστρέφει, λένε ο κορωνοϊός. Γιατί, με βάση τα δεδομένα μετά τη χαλάρωση των
μέτρων, ποιος του είπε ότι θέλαμε να φύγει;
Ο ΛΟΓΟΣ