Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.:; 7096
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αναρτήθηκαν
τα ειδοποιπτήρια
για us εισφορέs
Μαΐου
Η ρα τns αλήθειαs
για τα αναδρομικά
- Πότε αναμένεται η νέα απόφαση του ΣΤΕ
Ποιοus αφορά
Η ρα της αλήθειας προβλέπει να δοθούν
| για τα αναδρομικά των
Παλιν συνταξιούχων
αναδρομικά , δη λαδή η απονομή των
Αναρτήθηκαν στο
διαδικτυακό τόπο του
Ηλεκτρονικού Εθνι- (πριν από τον νόμο Κα- ερικοπν ,
κού Φορέα Κοινωνι .
( e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια των ασφαλι - θεπόμενη 3Ιουλίου,
στικν εισφορν του
Μαΐου
1.213.257
ρους επαγγελματίες, Ηδη στο παρά πέντε
αυτοτελς απασχο
συνέχεια στην 11
τρούγκαλου ) πλησιάζει μήνες , από τον Ιούνιο
αφού την, ερχόμενη
Παρασκευή ή την μεΑσφάλισης
του 2015 ως και τον
Μάιο του 2016. Το
θέμα είναι αν αυτά τα
αναμένεται να εκδοθεί αναδρομικά θα αφο η κρίσιμη απόφαση της
ρούν το σύνολο των
συνταξιούχων ή μόνο
όσους συνταξιούχους
ελεύθε - όλομέλειας του ΣτΕ.
πολλοί συνταξιούχοι έχουν υποβάλλει αγωσπεύδουν να καταθ .
σουν αγωγές αφού επκρατεί το σενάριο η
απόφαση του ΣΤΕ να
δικαισει μόνο όσους φαση) ανά κατηγορία
Τα ποσά επιστροφής -Τραπεζν : Αναδρο που θα δοθούν (αν
υπάρξει ευνοϊκή από .
το Δημόσιο: Από 2.1 90
ευρ έως 6.040 ευρ
στις κύριες συντάξεις
Αδήλωτα
τετραγωνικά | poσέφυγαν στη Δ
- Ποιοus αφορά
- Ποιέs επιφάνειεs
δηλνονται
στις κύριες συντάξεις
έως 2.648 ευρ στις ΤΣΑ που δεν έχουν
επικουρικές .
. Συνταξιούχοι ΕΤAΑ
συνταξιούχων
ασφαλίστικό φορέα,
διαμορφνονται ως
στις επκουρικές (πλην
καιοσύνη.
Σύμφωνα με τις τελευταίες
ρίες ,
σενάριο για την επικεί
μενη από φαση του ΣτΕ
επικουρική ),
. Συνταξιούχοι Δημο ΤΣΑΥ, σίου και απόστρατοι:
Από 1.340 ευρ έως
συνέχεια στην 10
πληροφο - εξής , με βάση και το
βασικό
κατά περίπτωση ύψος ( πρην
της σύνταξης:
. Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑN) που
έχουν και σύνταξη από
Τέλ0s εΠ τηδεύματοs
Εως τις 31 Αυγού στου έχουν στη διά θεσή
ιδιοκτήτες ακινήτων
για να αrοκαλύψουν
στους Δήμους τα αδή.
των ακινήτων τους.
1. Στην Τουρκία
πάνω από το ένα τρίτο
των γερμανικν εξα
ποωο-Ποιοι θα πληρσουν για!
Πρτη φορά φέτοs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9