Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
25 ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP . ΦΥΛΛΟΥ 12557
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης όπου χρειαστεί-Εεμπλοκάρουν οι εκταμιεύσεις από τράπεζες
Υφεση 16% το β' τρίμηνο
Η Ελλάδα ζητά στήριξη
Μπορέλ :
Τα σύνορα
κπροβληματικν
επιχειρήσεων
της Ελλάδας είναι
σύνορα της ΕΕ
Υπέρ της ένταξης και των προβληματικν επιχερήσε .
ων στα μέτρα εvίσχυσης για την αντημετπηση Των οικονομικν επιπτσεων της πανδημίας, Τάσσεται η Ελά .
δο όπως αποκάλυψε μιλντος στη βουλή ο υφυπουργος
Ανάπτυξης και Επενδόσεων Γάννης Τσακίρης
Το σχτικό αίτημα προς την Κομισιόν έχα τεei ήδη από
μια σαρά κρστν μλν και αφορά προβληματικές επιχερήσεις που απασχολούν tως και 50 άτομα . Δηλοδή τις θ
ωρούμενες μικρές επιχερήσεκ, Ωστόσο, σύμφωνα με τον
κ Τσακίρη. η Ελλάδα έχει ζητήσ η εξαίρεση να περιλομ.
βάνα και τις μεσοίες, με βάση τον κονorικό ορισμό επιχεr
ρήσς, ήτο ουτές που αποσχολούν tως 250 άτομα.
θα πρέπαι να σημεωθα ότπ οι προβληματικές επιχtρή σεις, σήμερα , σποκλοίοντα από κάθε μέτpο εvίσχυσης ,
χηρό μήνυμα
Τουρχία και την επιθε .
τική τακτιχή της , ότι τα
ελληνικά σύνορα , είναι σύνορα
της ΕΕ , στέλνει η επίσκεψη στον
Έβρο , του νπουργού Εωτερικν
αθιά ύφεση 16% στο β' Τρίμηνο- και κοντά στο 8% για το 2020προβλέπουν τα νετερα στοιχεία που απέστειλε στην Κομι σιόν η Αθήνα , όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν , Χρ.Σταϊ.
κοούρας .
Αλλά θύμισε πως στο ατρίμηνο η ελληνική Οικονομία είχε πάει
Νίκου Δένδια και του ύπατου εχπροσπου της ΕΕ για την Εξωτε .
φική Πολιτική και την Πολιτική
Ασφάλειας Ζοξέn Μπορ .
Ο Νκος Δένδιας , υπενούμισε δε
ΟΑΕΔ: Κοινωνικός Τουρισμός
καλύτερα από όσο αναμενόταν (-0,9% ) και πολλά στοιχεία όπως η
ότι στον Εβρο, ο Ελληνας πρωθ .
κατανάλωση, οι ενάρξεις επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, Τοεπενδυτικό
για 300.000 δικαιούχους
του Συμβουλίου της Ε.Ε. του Ευ ρωπαίχού Κοινοβουλίου και της
κλίμα κλπέδειχναν ανοδική πορεία στην Οικονομία.
Οτουρισμός στα νησιά , επεσήμανε δεν υφίσταται ή ξεκίνησε τρα
Eεκινάα σήμερα Πέμπτη 25 lοuviου 2020 σηις 10:00, η
ηλεκτρονική υποβολή απήσεων δικαιούχων και παρό .
χων Τουριστικν καταλυμάτων , καθς και ακτοπλοίκν
εταιρεν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδ .
τησης διακοπν εργαζομένων , ανέργwν και των οικογε.
νειν αυτν, με επταγή κοινωνικού Τουρισμού περιόδου
2020-2021. Οι ηλικτρονικίς σπήσεις μπορούν να υποβάλ
λονται, μέχρι την Πέμπτη 2 1ουλίου 2020, στις 23:59
να κάνει τα πρτα δειλά βήματα και η πορεία θα παίξει καθοριστικό
ρόλο στο βαθμό της ύφεσης.
Ως προς τις Τράπεζες ο υπουργός Οικονομικν είπε ότι αεκτιμούμε πως σε 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει θηση προς την κατεύ
θυνση των εκταμιεύσεων .
οαν στις 3 Μαρτίου την αποφαoστιχότητα της Ε.Ε. να προστατέ ψει τα εξωτεριχά της σύνορ .
Από την πλευρά του , σε δήλωσή
του ο κ. Μπορέ, σημείωσε ότι τα
ελληνικά συμφέροντα είναι ευpu
Ως προς τα ταμειακά διαθέσιμα είπε ότι έχουν φτάσει τα 37,5 δισ. ,
ΣΕΛ 3
αυξημένα γιατί βγήκαμε δύο φορές με επιτυχία στις αγορές.
Μπλόκο στους Αμερικανούς
Ιουρίστες από την Ε.Ε.
Αδήλωτα τετραγωνικά:
Νέα προθεσμία έως Τις 31/8
ΕΚΤ Η οικονομία θα χρειαστεί
Πολύ χρόνο
Γα πιθανό μπλόκo- της Ευρωπαϊχής Ενασης
στους Αμερικανούς ταξιδιτες , λόγω της αποτυχί .
ας των HΠΑ να ελέγξουν την πανδημία, κάνουν λόγοι ο
New York Times , επικαλούμενοι προσχέδια καταλόγων
της Ενωσης σχετικά με τους επισκέπτες που μπορούν
να γίνουν δεκτοί σε ευρωπαϊκά εδάφη.Οι HΠΑ, έχουν
τα περσσότερα κοούσματα και θύματα κορωνοίού π γκοσμίως .
Πορατείνεται έως τις 31 Ανγούστου η δυνατότη
τα δήλωσης των "ξεχασμένων" τετραγωνικν , με
τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουγός Εσω .
τεριχν.Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ . 1
του dρθρου 102 του . 4495/2017 (' 167) , η δήλωσή στοιχεία που ανακοινθηκαν πρόσφατα δεν αποτελούν
τους στους Δήμους , Τια αδήλωτα τετραγωνικά , ακολου θεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυ
θαιρέτων .
Γοικονομία της Ευροζνης θα χρειαστεί πολύ κα Π Tια να ανακάμφει από την κρίση που προκάλ
σε η πανδημία του κορονοϊού και μία σειρά από ισχνρά
κατ' ανάγκη καλό οδηγό για τον Qυθμό της ανάκαμψης ,
δήλωσε ο επικεφαλής οκονομολόγος της Ευρωπαίκής
Κεντρικής Τράπεζας Φιπ Λv .