Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

25

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5463

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- «ΑΓΩΓΟΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ» ΛΕΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΖΗΤΟΥΝ ΟΚΤΩ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

- ΣΧΕ∆ΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

«Να προσδιοριστεί
µε ακρίβεια
η ζηµιά»

Όλοι µαζί και...
η Πάτρα χώρια!

∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πολιτική
θύελλα για
το... ηχητικό
ΣΕΛ. 8

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΤ. ΚΟΥΝΑΒΗ

Οµόφωνο
«ναι» για
τον µαγνητικό

∆ροµολόγια
ναρκωτικών
n ∆εκαεννέα «φιξάκια» κοκαΐνης στην κατοχή ενός άνδρα
που εντοπίστηκε προχθές το βράδυ, ενώ ο δεύτερος
φέρεται να ήταν «αγοραστής»
n Μία ακόµα επιτυχία για τους άνδρες που τιµήθηκαν
πρόσφατα από τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, Γ. Μιχαλόπουλο
n Πάνω από 5,5 κιλά ηρωίνης και 3 κιλά κάνναβης
έχουν κατασχεθεί τους τελευταίους µήνες
ΣΕΛ. 10

ΕΙΚΟΝΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ι.Χ. ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ

ΣΕΛ. 3

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ηµερίδα
της ΟΝΝΕ∆ για
τον αυτισµό
ΣΕΛ. 11

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
ΣΕΛ. 10

Ο οδηγός είχε τύχη-βουνό

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέµατα βατά και κατανοητά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΣ» ΣΕΛ. 11

Επίκαιρες οι ιδέες
του Ανδρέα
ΣΕΛ. 5