Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

29oC, 21:00

25oC - Υγρασία 47%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-Β 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:14 - Δύση ηλίου: 21:12

€0.80

Åßò ïéùíüò Üñéóôïò áìýíåóèáé ðåñß ðÜôñçò

Να μεταφερθούν πόροι από το κράτος στη μισθωτή εργασία και την
μικρή επιχείρηση, απευθείας ως ενίσχυση ή με επιχορηγούμενο τραπεζικό δανεισμό. Μόνον έτσι θα μπορέσει να αντέξει η τοπική οικονομία στην πίεση που δέχεται από ισχυρότερες δυνάμεις εξ αιτίας της ύφεσης που
προκάλεσε η καραντίνα. Οι εξαγγελίες που γίνονται σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι «τσίπικες» ενώ μαγαρίζονται και από τις Τράπεζες που κάνουν παιχνίδι με τις εγγυήσεις του Δημοσίου, απαιτώντας επιπλέον εγγυήσεις. Κι έτσι είτε καθιστούν ασύμφορη τη χρηματοδότηση είτε απλώς διώχνουν τον «δικαιούχο», ο οποίος αν είχε τα στάνταρ που ζητάνε και τις επιπλέον εγγυήσεις, προφανώς και δεν θα προσέτρεχε στον τραπεζικό δανεισμό.3»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5144

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Óôçñßîôå ôþñá ôïõò åñãáæüìåíïõò

• Óôç ÂïõëÞ áðü ôï ÊÊÅ
• ÕðïìíÞìáôá áðü öïñåßò
ôùí åñãáæïìÝíùí

Óå íÝá öÜóç ç õðüèåóç Åñçìßôçò

• Åêäçëþóåéò åðáããåëìáôéþí

Από την εκδήλωση χθες του Ενιαίου Φορέα απέναντι στην κρίση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιστολή διαμαρτυρί- Πέρα από το «σόου της μπουλντόζα», η κατεδάφιση του εγκαταλειμμένου και ερειπωμένου κτίσματος στο χώρο του
ας απέστελε στον Υπουργό Εργα- μετεγκαταστημένου ναυτικού φυλακίου, η αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου, αποτελεί πρόκληση.
σίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ ΠΛΟΥΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΗΡΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 16»
Γιάννη Βρούτση, η διοίκηση του
Εργατοϋποαλληλικού Κέντρου
και τα δ.σ. μιας σειράς σωματείων,
προκειμένου να εκφράσουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση.

Óå á÷áñôïãñÜöçôá
íåñÜ - ÍÝïò Êüóìïò
Ο

Σελίδες 4&5>>

ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 6»

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõëßïõ 2020
ïé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç
Ðñõôáíéêþí Áñ÷þí óôï É.Ð.

Óðýñïò ÐñïóùðÜñçò êáé ÅëÝíç
ÐáðáúùÜííïõ óôçí åêðïìðÞ «Ôá
ôñáãïýäéá ìáò, ïé ñßæåò ìáò» ìå ôïí Óô.
ÐïõëçìÝíï 8»

9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα