Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.786 . Τιμή 0,60 Ε.Πέμπτη 25Ιουνίου 2020
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πανέτοιμη να υποδεχθεί τους πρτους για φέτος ξένους τουρίστες
Η ΑΠΕΙΡΟΣ
ΑΚΦΑΛΗΣ ΠΡΟΦΡΙΣΕΜΟΣΙ
Προειδοτοιητική βολήνγια τη χρα τα
Αήσες από σήμμασο πργρομα Κονιού Τουρσμύ. κρούσματα κορωνοίού στην Παραμυθιά!
. Κρίσιμη για Την Ήπειρο a πό τουρισπική άποψη είναι η επό
μενη περίοδος , καθς θα φανεί
πλέον και με αριθμούς Το μερίδιο
Εφτασαν χθες τα 10, εν τρεις γυναίκες νοσηλεύονται
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
μας μέσα σε ένα πολύ δύσκολο
καλοκαίρι .
. Το 10ο θετικό κρούσμα κορωνοίού μετρά από χθες Το με σημέρι η Παραμυθά, καθς από
rouς ελέχους Της παρτίδας.
ΡΕΠΟΡΤΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟΡ Ζ
COVID-19 :-0+
Από 1η Ιουλίου τα Αεροδρόμα
Ακτίου και ωσννoνων θα δέχοντα
ξανά ππήσεις από το εξωττρικο, ενω
και στο λιμάνι Ηγουμενίτσας θα φτνουν πλοία από 1ταλία , με τον αρμόΚρίσιμο θεωρούν ο επαγελμαπες του
: Τoυpoμού το άνοηγμα από 1ης Ιουλίου
των αεροδρομίων σε διεθνείς πτήσεις
Στην ένθετη φωτό ο Στρ. lωάννου
των δειγμάτων που είχον σταλεί
στην Πάτρα προέκυψε ότ είχε
πpοσβληθεί και γυναίκα η οποία
αασχολούνταν σε οικιακές εργo
σίες από Τι δύο αδελφές οι οmοk
άννου να μιλάει σε ουνέντευξή του
για Τις χρες από Τις σποίες κυρίως
αναμένοντα παραθερστές στα πο
pάλια Πρέβεζος και Θεσπρωτίας .
Με αφορμή τα 26χρόνια από το θάνατο του με γάλου συνθέτη
Ηαπρόσμενη αμφνσιμ Του κορωνοίού στην κλευκήν από κpού
σpατα μέγρι ην περασμένη εβδομάδα Θεστpωπa, στέλκι μήνυμα
κατά Του εφησυχασμού τpος όλη ην Ελληνική κονωνία .
Όταν ο Μάνος Χατζηδάκις ήταν κύριος
ομιλητής σε Συνέδριο Χειρουργικής
ες ήταν οι πρτες που διαγν
στηκαν με κορωνο .
'οι δύο αδελφές εξακολουθούν
να νοσηλεύονται στο ΠανΕΤσημιακό Μοσοκομείο tωαννivων, εν προ: xθές το βράδυ εσήχθη και άλλη μια
γυνοίκα που
τον ό και ανήκει στο στενό τους π
pβάλλον .
Συμφωνα με τα έως χθες δεδομένα η κατάσταση της -11ησλ .
>Ενα ιστορικό είμενο από το αρχείο του
ομ. Καθηγητή Χειρουργικής x. Άγγελου Καπτά
Σελ. 2
προσβληθεί από
. Εθύς εξαρχής θα πρέπτι να Μάνου Χατδάκι, Το οoποίo (κt
δηλσω όπι δεν είμαιο mό κατάλ ληλος για να προ
μενο) διανεpήθηκε mρν από 30
χρόνια σε λήγα
. Στη σελίδα 12
σκόπιμο να Το
κοινοποιήσω
στο ευρύτερο αναγνωστικό κο
χή pου ένα pοναδικό κτίμενο Του νό με αφορμή Τη συμπλήρωση
26 xρόνων σπό το άνατό Του.
Εναι γνωστό ότι ο Μάνος
: Χατζιδάκις , εν άφησε μία τερά
: στια μουσική παρακαταθήκη δεν
όφησε παρά ελάχιστα -4η oελ .
τηρηυνικά στους Δήμους
όπως θα εξηγήσω
παρακάτω, επειδή έχω στην κατο
Απέναντι σε ταξιδιτες με κορωνοϊό
κΑνοχύρωταν τα τελωνεία
Κακαβιάς και Μέρτζανης!
Όπως δήλωσε χθες ο Δήμαρχος Μ. Ελισάφ
Σε καγνα δρόμουν ο Δήμος
για το Κέντρο για το παιδί!
Viληλοι και φορίς ζητούν να έρθουν κλιμάκια του ΕΟΝΥ
Μετά από έλεγχο της Περιφ. Δεύθυνσης Ηπείρου
Ρολό κοτόπουλο με σαλμονέλα
εντόπισε και ανακαλείο ΕΦΕΤ
VΤι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού
Οσο πλη
συάζει η ημέρα
ν Tοπριβάλλον θα προστατεύουν κοικαφέκάδουν. .
συνόρων της
χρας μας όλο
και αυζάνουν ο
φωνές moυ ζη
rouv από την
. Κατεψυγμένο ρολό κοτόπου
λομε μπέκον και Τuρίανακαλεί από
ην αγορά ο ΕΦΕΤ, μετά από αν
χνευση σαλμονέλας σε δειγματοληπικό έλεγχο
Ειδικότερα , όπως ανοφέρεται σε
Πολιτεία να λά
βαι μέτρα στους
μεθοριακούς
σταθμούς με την Αλβανία , δηλαδή
στην Κακαβιά και τη Μέρτζανη.,
προκμένου να ελέγχονται υγειονομικά οι αδτες που θα περ
νούν σε ελληνικό έδαφος.
Αυτή τη στιγμή τα δύο Τελιωνεία
εναι κανοχύρωτα απέναν στον κορωνοό και τα μηχανήματα που θα τοποθετήστι η Περιφέρεια Ηπείρου pα την χνηλάπιστη συμπτω- -1ησελ
γα να o Αρχή , όπως είπt χθες ο Δήμαρ- : χθεστνή ανακοίνωση, ο Ε φΕΤ Κ
Ηπείρου , κατά τη διενέργεεα ελέγχων
στε να ενταχθεί προςχρηματοδό: στο πλείσιο Του Προγράμματος Επί. Σε αγνα
στην ωρμότητα Των μελετν ,
στους χρους Του παλιού Ασύλου Ανιάτων , βρίσκεται ο Δήμος
buaννmν..
να έργο που είχε δρομολογηθεί .
πό την πpoηγούμενη Δημοτική
Αν και πράκεται για Τηση σπό rο Επχειρησιακό Πρό - : σημος Ελεγχος Μικρογραμμα Της Ηπtipou .
Με την έγκριση της -11η σελ .
ΟΥn. Αγροτικκής Ανάπτυξης στη Bουλή:
Σχέδιο για προστασία τον παραγογν
από τις αθέμιτες εμπορικές πραχτικές
Διαπιστσεις . .
Αναδρομές
Γλέντια στο Μέτσοβο ε
τον Αυγέρα και τον Μάσιο .
Η Αντιπολίτευση
είναι γυμνή ..
. Στους Τρόπους με
Τους οποίους η Κυβέρνη> Του ΠΑΝΑΓΟΤΗ ΚΑΡΑΚΑΙΣΟΥΛΗ,
Οότ Καθηητή Γεωπονικού Παvμου Αθηνν.
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ατρού
Είναι γνωστό ότι σε μία Κοινοβουλευτική Δη μοκρατία το έργο και η αnoτελεσματικότητα της
εκάστοτε κυβέρνησης είναι καλύτερα όταν απένα ντί της έχε μία σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολί
τευση που ασκεί εποικοδομητική κρτική με ρεοιστικές προτάσεις μέσα στα πλαίσια των Τωρνν συνθηκν και
των προβλεπομένων μελλοντικν mολπικν , οικονομικν , κοιν νικν και γεωπολτκν εξελίξεων στον ευρύπερο γεωγραφικό χ.
pο μιος παγκοσμιοποιημένης οκονομίας , εντός τ
ΟΞακουστοί οι Ηπειρτες μουσικοί και ειδικά ι
μιτες εμπορικές πρακπικές
στε να προστατευθούν
οι Ελληνες παραγωγοί σναφέρθηκε ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων , Μ. Βορίδης μ.
λντας στη Βουλή κατά τη
διάρκεα Της διαδικασίας rou Κονοβουλευτικού Ελέγχου.
στο κλαρίνο, όπως οι Χαρισίάδης, Τά
σος Χαλκιάς Πέτρος Λούκας Χαλκιάς Γρηγόρης
και Σταύρος Καψάλης , ΦλΤΤίδης , Σαρέας κά
Αλλά και το Μέτσοβο ευτύχησε, τα τελευταία 60 και
πλέον χρόνια, να έχει δύο πραγματικά αυθενπες
στο κλαρίνο , Τον Αυγέρα (Αυγερινό Μπάο) και τον
Μάσιο ή Μασιόπουλο (Τσούτσο Στέργιο) που γνρζαν όλα τα πα.
λιά τραγούδια του Μετσόβου και όχ μόνο . Ακούραστο θη στλ
μα και πολύ νωρίτρα 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα