Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hneiρoυ- 1ρuτήs Εu . Taaλλαs-Ετos 930-Αρ Φυλου 24833-Πέμπιm 25 Ιουνίου 2020-0,60 e
ΑΦΙΕΡΩΜΑ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ξεκίνησαν συζητήσεις
με παίκτες
0ι nοδοσφαιρικές φαμίλιες
των Ιωαννίνων
<0 θεός Αγαπει
το Χαβιάρι
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Έγιναν δέκα
τα κρούσματα
Κανένα μέτρο δε λαμβάνεται στους μεθοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Μέρτζιανης, απ' ΟΠο
εισέρχονται δεκάδες εκατοντάδες Πολίτες , αν και τα σύνορα δεν έχουν ανοίξει για όλους
ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ
ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ;
Στο δέκο ουξήθηκον από χθες τα
κρούσματα κορωνοίού στην Παρ
μυθιό, καθς ng
μη θετικό δείμα anό την παρτίδα
των 20 nou είχαν σταλεί οτο εργα οτήριο του Πανεnιoτημιακού Νοσοκαμείου της Πότρας
ΣΕΛΙΛΑ 3
Αντίδραση στο νέο .
Το σαμποτάζο
Μια διαφορετική διόστοon σε σκέση.
με την nαpέμβαση στα στοικεία
των χρηστντου ηληροφοριακού
ουστήματος πλεκτρανικής
Την Παρουσία
κλιμακίων του ΕΟΔ
για τη διενέργεια
δειγματοληπτικν
ελέγχων ζητούν
επιτακτικά Ενωση
Αστυνομικν
ΥΠαλλήλων και
έδωσε ο δήμορχος Ιωσνίκων Μ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Μια αψαλιδισμένην
Πρόταση
Μιοό βήμαs Χαρακτηρίζa η Ενότητα Πολιτν- Νέa Πόννενο την
πρόταση ια την αλοκληρωμένη διoχείpιon τυν βιοαποβλήτων, Που
υποβάλλεται στην πρόοκληon του
ΕΣΠΑ για xρηματοδότηση, αν και
Νομαρχιακό
Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Σταθμούς αυτόματης
θερμομέτρησης
εγκαθιστά τις
επόμενες μέρες
η Περιφέρεια.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Συζήτηση
περί Πάρκων
Τρία Πόρκα περιλαμβάνοντα στην
ημερήσια διόταξη του nεριφερειο
κού ουμβουλίου , nou θa συνκδριΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ ΤΟ ΑΙΔΙ
ουργίa Πόρκου Υψηλής Τοvολογ ος & Ερευνος, και αΠάρκου Αγροτκής Κοινοτομίας , καθς και το
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΠΚΗ
Δεν ήταν και
τόσο ριμο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Διέξοδος μέσω νέου
τρόπου υπολογισμού
ΣΕΛΙΔΑ 5
Στις φυλακές
Γρεβενν
ο 40κρονος
Πακιστανός
Μεάμμευες βολές κατά της πρoηγούμεnς δημοτικής ερχής ουνδύοσε ο δόμορχος Ιωσννων
Μωυσής Ελιοάφτις Βηλοεις του για την έγκριση
της Προγρομματικής αύμβουης μεταξύ του δίμου
και του ΚΑπρου Κονωνικής Πρόνοας Πepιpe
ρεας Ηπείρου , Πou ανοίγει τον δρόμο για τη δημι
ουργία του Κέντρου γα το Παδίο στους χρους
του npnν Αούλου Ανάτων.
Μέοωτου nepιορισμού των εξίδων και με έναν διοφορατικό τύπα υπολυγιομού φαίνεται πως Βa βρεθλ ση στη διnρότοoneneξεργάστηκανοι αντιδή μαρχοι Πργος Ααλέτος Βογγέλης Πήνης και Βοολης Ελέτους, και δαι ήδη anoστελεί στους δημάρχους τεν unολοnων Εήμωντου νομού , με στόχο νο κατατεθeί onό κονού στον πρόeδρo του ΑroΥκοστικού Σνδέομου Νικόλαο Κολανζή, μεταν αnoia υπήpv aνοποί δίυλοι εnικοωνίες το τελευτε διάστημα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ειδήσειs , σχόλια,
ΣΕΛΙΔΑ 6
ρεπορτάζ στο
M. ΕΛΙΣΑΦ- ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Εεκινντας από το μηδέν, αλλά με βάση
τον ορθό λόγο και γνμονα το κοινό καλό
ανανεωμένο
site του H.Α.
www.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ 7