Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Αυτή είναι
η αυτόματη
ψηφιακή
βοηθός της ΔΕΗ
που απαντά
αμέσως το
ΔΕΗchatbot

σελ ~ 3

1 χρόνος πέρασε
από το τροχαίο
δυστύχημα,
με δύο νεκρούς
ποδηλάτες, στο
1ο χιλιόμετρο
της Επαρχιακής
οδού, Άρδασσας
- Πτολεμαΐδας

σελ ~ 4

Κωστής Χατζηδάκης:
Βασικός άξονας της
κυβερνητικής πολιτικής,
αποτελεί η πλήρης
απολιγνιτοποίηση της
χώρας με δεδομένη
τη διασφάλιση
πως θα είναι μία
δίκαιη μετάβαση για
τις περιοχές που
επηρεάζονται

Έφυγε από τη ζωή ο
40χρονος από την Κοζάνη

Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης:
Πολεοδομικό σχέδιο για τις πέντε δημοτικές
κοινότητες - Οι προτάσεις για την «Έξυπνη
πόλη» από το Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας
σελ ~ 24

Με τέσσερα
κουτιά-σταχτοδοχεία
ξεκινά το «γόπα project»
στην Κοζάνη - Πρόταση
της Κοινότητας για
αναπλάσεις πλατειών

σελ ~ 12

Δύο νέα στοχευμένα
προγράμματα στήριξης
και επανένταξης στην
αγορά εργασίας για 12.000
ανέργους ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων

σελ ~ 2

σελ ~ 24

σελ ~ 3

7253

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Διπλό χρυσό και
χρυσό μετάλλιο ως
το καλύτερο ελαιόλαδο
της Μακεδονίας για
το ελαιόλαδο Ιμέρων
στο διαγωνισμό
ελαιολάδου Αθήνα 2020