Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6089
Τιμή φύλ: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Επιστρεπτέα προκαταβολή
Παράταση αιτήσεων
έως την Παρασκευή
ΠΕΡΘΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σελίδα 11
Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας:
Νέα μείωση
φόρων
για την αναβάθμιση
και ενίσχυση των δομν
δημόσιας υγείας της
Σελίδα 17
- Το σχέδιο
τns κυβέρνησns και
το ορόσημο
του Σεπτεμβρίου
Οδηγός για τη νέα
Κοινωφελή Εργασία
Σελίδα 13
Οι δικαιούχοι κοι η μοριοδότηση
Σελίδα 12
Super League: Ναι
από τον Αυγενάκη
για κόσμο στα γήπεδα
σε ποσοστό 20%
Πρεμιέρα
εξεταστικής
στο Πανεπι.
Ιστήμιο Δυτικής |
| Μακεδονίας με
εξετάσεις εξ
αποστάσεως
ΛΠΟ ΨΕΙΣ
Κοντά στο σημείο
"βρασμού"
Σελίδα 24
Ο πρην σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Τραμπ Τζον
| Μπόλτον , δεν είναι ο μοναδικός στενός συνεργάτης του πα .
|νητάρχη nou μετά την anoμάκρυνση από κοντά του καταφ .
|ρεται εναντίον του με " βιτριολικές απoκαλύψεις.
Έχουν προηγηθεί και άλλοι κορυφαίοι συνεργάτες όπως ο
|πρην υnουργοί εξωτερικν αμύνης , δικαιοσύνης κ.λπ En
| της ουσίας όλοι αυτοί επβεβαινουν αυτό nou είναι rpoφ .
νές aπό τη δημόσια εικόνα και συμπεριφορά του πpοέδρου για
| τον μέσο εχέφρονα napατηρητ .
οι αμερικάνικες εκλογές απέχουν πλέον μόνο μερικού
μήνες αλλά ακόμη και αν τις χάσει ο Τραμπ το Τρόβλημα το |
δοχασμού της αμερικάνικης κοινωνίας, ως τμήμα ενός ανάλο
γου δικασμού των δυτικν κονωνιν nαραμένει .
συνέχεια στη σελίδα 4
Με την ποομήθεια ενός
νέου σύγχρονου λογισμικού
, καθς και την στενή συ| νεργασία με την εταιρεία
| Προμήθειας του συστήμα | τος και τον υπεύθυνο προ
| σωπικν δεδομένων σε!
| κάθε στάδιο της διαδικ
|σίας , διενεργούνται οι εξετάσεις εξ αnοστάσεως , στο
| Πανεπστήμιο Δυτ. ΜακεδοΣελίδα 15