Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουνίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7534
Τιμή Φύλλου 0.50
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Πάνω από
42 εκ. ευρ για
την αναβάθμιση και
ενίσχυση των δομν
δημόσιας υγείας της
Κίνδυνος
φτχειας για 700.000 νοικοκυριά
Συνέχεια στην 4
Συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού για σχεδόν
2 εκατ.
Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία
για τη Δυτ. Μακεδονία
Εμηορικός Σύλλογos Γρεβενν
Αναβολή
του 3ου Φεστιβάλ
Παραδοσιακν
Συνέχεια στην 10
Παράταση και διεύρυνση για
ΤοΠικν Προϊόντων| την επιστρεπτέα προκαταβολή|
Γρεβενν ΓεύσειS
Φοινέοι δικαιούχοι και οι προθεσμίες
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε
η καταβολή τns 2μηνηs)
παράτασηs των
επιδομάτων ανεργίαs
Που έληξαν το Μάιο
| Enίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 8
μΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟ
Μεταγραφές:
Τι θα ισχύσει για
τουs ερασιτέχνες
Ποδοσφαιριστές
ΡΕΒΕΝΑ
Αης Οκτωβρίου 151Συνέχεια στην 20