Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP . ΦΥΛΛΟΥ 12556
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Κυβέρνηση: Διαγράψτε τον Παππάy-Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης με μαφιόζικες πρακτικές
Ανεβαίνει το Πολιτικό θερμόμετρο
Εξοικονόμηση 200 εκατ. από
το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Σταϊκούρας:
Τα μέτρα
Υπογράφηκαν και δημοσκύθηκαν δύο Κονές Υπουργκές Αποφόσες για την εφαρμογή του ηλιπρονικού τμολογίου μεταξύ των προμηθυτν και των φορίων Του Δηpοσίου οι οποίοι κίνουν αγορές προϊοντων και υπήρεσ
ν.Ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολπικής 0.Σκυλακά .
κης επισήμανε πως cn μεαρρύθμιση της ιooγωrής του
ηλικτρονικού Τμολογίου στο Δημόσιο θα μστι τον χρ νο και το κόστος Των σχτκν συναλΜαγν , με τηνι
σηηλατρονική ενημέρωση του πωλητή γα την παραλαβή
και πληρωμή του Τμολογίου και τη στοδιακή μείωση των
οτυπσεωνο. Όπως ανέφερε, υπολογίζααι ότι ηρύθμιση
οpορά , όταν θα εφαρμοστεί υποχρωτικά, 30-35 εκατ. Τιμολόγια και θα οδηγήσει σ μια εξοκονόόμηση κόστους tτη
σίως 150-200 εκατ.
της κυβέρνησης
απέτρεψαν
τα λουκέτα
ν άμε .
Ιε μία εφ όλης της ύλης
, αποτίμηση των ωgελεν
των μέτρων που λαβε η
κυβέρνηση , προκειμένου να στη
Qιχθεί οικονομία και επιχειρ .
σεις προχρησε ο υπ . Οικονομι .
κν , Χρήστος Σταϊκούρας, μιλΤην διαγραφή του Νίκου Παπτπά ζήτησε, με δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα . Γνριζε
PwC : Ανησυχία για νέο κύμα
κορωνοϊού εκφράζουν
οι CFO παγκοσμίως
την ύπραξη παρακράτους ο κ . Τσίπρας ; Ενημερθηκε από τον κ.
ντας στο Κοινοβούλιο.
Οκ Σταίχούρας τόνισε ότι εάν η
χυβέρνηση δεν είχε λάβει τα απ ραίτητα μέτρα, τότε ταλουκέτα
θα είχαν πολλαπλαοιαστεί σε επιχίνδυνο βαθμό,
Είναι χαρακτηριστικό άτι σύμ
φωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ,
από τον Μάρτο έως το πρτο
150ήμερο του Ιουνίου , παρά την
χρίση , έκλεισαν 2.736 λιγότερες
επιχειρήσεις, σε σχέση με το αντί στοιχο περυσινό διάστημα .
Αναφορικά με την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή , τα στονχεία δε
χνουν ότι τον Μάιο 52.490 επιχει.
ρήσεις μοιράστηκαν 602 εκατ.
Παππά τότε υπουργό Επικρατείας της κυβέρνησής του και πιο στε.
νό του συνεργάτη; Σε δείγμα σεβασμού οφείλει να διαγράψει άμεσα
τον κ. Παππά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και να δσει εξηγήσεις στον
ελληνικό λαό .
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, με αφορμή
την οικονομία εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Με τους περιορισμούς της COVID-19 να aίpoντα σε κάποις χρες η tpεuνα COVD-19 CFO Puse της PwC κα ταγράφι τους προβλημαισμούς Των οικονομικν διαυθ .
ντν (CFO), ανά τον κόσμο και οι οποίοι συνδέονται κυρ
ως με το αποτύπωμα της παγκόσμιας οικονομικής φe
σης ( 60%) καθς και την πιθανότητα ενός νίου κύματος
της πανδημίας (58% ).0στόσο , Το 78% Των tρωτηθέντων
άναι οισιόδοξο για την αποτελεσματική ανταπόκριση της
επιχείρησης τους σε ένα πιθανό vtο κύματου ιούΜόλς το
26% των ερωτηθέντων CF0 αναμένα απλα ποραγω
κότητος λόγω ης λλιψης δυνατοτήτων τηλεργοσίας τον
επόμενο μήνα, εν το 52% σχεδιάζα να καταστήσει την ηλεργασία ως μόνιμη επιλογή.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός βλέποντας αυτή την εξέλιξη προ
φανς και θέλει να στρέψει την ατζέντα αλλού . Ανασύρει από το
συρτάρι μια σκανδαλολογία ανύπαρκτων σκανδάλων , για να κρύ.
Ψει το ένα και μοναδικό σκάνδαλο.
Το μεγάλο σκάνδαλο στη χρα είναι ότι παρέλαβε 37 δισεκατ. και
έχει οδηγήσει την οικονομία σε μια εφιαλτική προσπτική. Αυτό είναι
το μεγάλο σκάνδαλο.n.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Έκδοση ομολόγου
έως 500 εκατ.
Πτση 5.6% στην παραγωνή
ασφαλίστρων
Προγράμματα στήριξης για 12.000.
ανέργους
Σην έχδοση 7ετούς ομολόγου έως 500 εκατ . προχωρά η ΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω δημόοιας προοφοράς που
ξεκινά την Δευτέρα 29 Ιουνίου κι ολοκληρνεται την
Τετάρτη 1 Ιουλίου . Πρoτεραιότητα του επενδυτικού
προγράμματος, που 0α χρηματοδοτηθεί από το ομόλο Υο, είναι η ενσχυοη των μακροχρόνιων , επαναλαμβα
νόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις σε βασικές
υποδομές .
Ντα 1.58 δισ. ευρ διαμορφθηκε η συνολική πα
ραχωγή ασφαλίστρων , στο πρτο πεντάμηνο , κα ταγάφοντας πτση 5,6%, Οι ασφαλίσεις Ζωής καταΤράφουν μεγάλη πτση 11.4% στο πεντάμηνο , στα 715
εκατ. ευρ. Η μεγάλη κάμψη στα ασφάλιστρα των οχη
μάτων (-3.6% στα 292 εκατ. ) να καλύπτεται από την
άνοδο 4,5% στην ασφάλιση λοιπν κλάδων κατά ζημιν .
Νην υπογραφή και την άμεση υλοποίηση δύο ve.
Αων στοχευμένων προγραμμάτων προχωράει ο ΟA ΕΔ.Εγρίθηκε πρόγραμμα για την επιχορήγηση επιχει .
ρήσεων , φορέων δημόσιου τομέα , mα την απασχόληση
10.000 μακουχρύνια ανέργων , 55-67 ετν Το δεύτερο
πρόσληνη 2.000 ανέργων ΑΜΕA , ή νεαρν που βρίσκο νταα σε κοινωνικό κίνδυνο.