Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΙΑ ΚΑΝΕΝΑ.
ΠΟΛΜΑ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΕΛΟΥ
όσως η κατασκευή ΑναΓράφει ο
dλλες opeμβάσεις στο
Εμπορικό Λιμάνι ή το
χή γα τα έργα nou πληροφρηθήκαμε ο - νέο Καταφύγιο Ζων
στο Νeοχρι , δεν undρχει καμιά ενημέρωση
Τρίτσης, nλην το έp - Αρχής θυμίζει το "Δεν Εντάχθηκαν στο νέο
Πρόγραμμα; θα εντa.
ραλιεκό μέτωno του των δημοσκοτήσεων. χούν, Anopρμθηκαν,
Υραμμα
"Αντνης κή της Δημοτικής
γο ύδρευσης στο ne νωρίζω, δν αnaντ"
Δήμου μας to οπoio
Το τηλεοπτικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει
Σωρεία αρνητικν σχολίων
| Για το διασυρμό του Δημοσιογραφικού κόσμου της κρας
Σωρεία
αρνητικν
1eχολίων εξακολουθεί να
|σποτ του ΣΥΡΙΖΑ μέoω
| tου onοίου διασύρεται
των εκδηλσεων και δράσεων συλλήβδην ο δημοσιο| Yραφικός κόσμος της χΓια τη θεσμική διοργάνωση
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (15)
Κάποιοι βγάζουν
λεφτά και μάλιστα,
Πολλά λεφτά ..
την Θεωρία της Εξ (1024-2020)
νος ( 427- 847 nΧ)
Τi γίνεταn στον ΣΥΡΙΖΑ, Συμμορ .
α: Τυχοδικτες Ο Τoimpaς δεν τα
γνριζε όλα αυτά nou βλέπουν tο
φως της δημοσιότητας της τελευταί .
δητoηοήσουμε τη Aη κόσμου , εν ή του τύπου, ή "ος,
βαθά μας ουγγένεια ταν άγνωστη στους μα οpnpημένη έννο
τά όντα nου μοιρά , Πy, κατά τον Ηρά -λειότητα , την aωνι .
τητα και την αμεταήλο και τη σκιά της 5475 .Χ) "τα nάντα ητότητα αυτόν
Εξουσίαπούρα και κότερα για
τους αριστερούς Κυβερνντεςτα
τον ηλαντή τη, δεν υ p κα ουbv μένει , τον νοητό κόσμο των
naρχr ελnδα για tο κai 0ς ες τον aυτόr eν δεν έχει η η
υπόλουπα για τους φουκαράδες nou
πίστεψτην και κάπο01 ακόμα 1 στεύουν-στην αριστερά και τον σοσιαλισμό