Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Νικολους Καραθόνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Αp φύλλου 6880-12.139
050 ε
Στο Πειθαρχικό Δραμινή
εκπαιδευτικός
που αρνήθηκε
πιλοτικό πρόγραμμα
σε νηπιαγωγείο
του Σελέρου Ξάνθης
Για κάλυψη άσχετων
δαπανν από χρήματα
του Κολυμβητη ρίου
και αγοράς
του Ανδρικάκην μιλάει
η Πόλη+Ζωήν
Σχέδιο της Περιφέρειας
ΑΜΘ ύψους
ταλαιπωρού μαι,
γιατί δεν αλλάζω;
για την στήριξη
των επιχειρήσεων
λόγω κορωνοϊού
Γράφει ο Δημήτρης Φλαμούρης
σελ. 3η
Μιλάει στον nT οπρόεδρος του Κ.Ο.Δ. κ. Χρ. Μπανιτης
Αν υπερβούμε έστω και λίγο αυτό
που κάνουμε το αποτέλεσμα
που θα προκύψει, θα έχει θετικό πρόσημον
Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ειδικός συντηρητής του μηχανοστασίου του Κολυμβητηρίου.
Στις 15 Ιουλίου ξεκινούν οι εκδηλσεις για τα Ελευθερία 2020
Καλοκαίρι πολιτισμού από τη ΔΕΚΠΟΤΑ
με drive in cinema και summer camp
πολιτισμού για παιδιά
Προβολή της ταινίας Ευτυχίαν για τη ζωή της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου
Του θανόση Πολυμένη
ΕA ΜΛΗ μια φορ ,
στην τατική επκα ρότητα, το Κολυμ
βητήριο Δράμας Τα
προβλήματα που παρουσιάζει εντοπίζρντα κυρίως στο
κομμάτι άμως τελευταία
εμφανζι προβλήματα
και στο ζήτημα συντήρησης του μηχανοστασίου
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τις πολιτιστεκές εκδηλσεις
του καλοκαρού για το 2020, ανήγγελε χθες σε συ1νέντeυξξη τπου ο Τρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑΚ Λeu
τέρης Καλλινάδης Σ αυτές, περιλαμβάνεται μα βραδιά
με αve in cinema , μια βραδιά disco επίσης με αυτοκ νητα στην περιοχή του γηπέδου-Κραχτίδη, καθς και
ένα summer eamp πολπισμού για παδιά.
Όσον αφορά τις εκδηλσες των-Ελευθερίων 2020,
αυτές θ' αρχέσουν στις 15 Ιουλίου και θα ολαληρωθούν
στις 27 του δου μήνα, καθς από 157 μπορούν να αρχίσουν να διαργαννονται εκδηλσεις σύμφωνα με τα
μέτρα υγειονομκής προστασίας
Αναφερόμενος σης πρτες εκδηλσεις rou αρχζουν
από την ερχόμενη Δευτέρα 29 lούνου και ολοκληρνονται μέχρικαι το τέλος Αυγούστου, ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ Καλλνικδης , σημείωσε ότι πρόκειται για ένα μέρα 1 Ιουλίου , θα γίνe δοξαλογία στον Ιερό Ναό Αγίων
πλούσιο πρόγραμμα για το οπαίο sίμαστε περή φανοι Αναργύρων , χοροστατούντος του σεβασμότατου Μπρο
σαν ΔΕΚΠΟΤΑ αφενός γιατί με ελάχιστα χρήματα κά - πολτου Δράμας κ. Παύλου , και αμέσως μετά σης 11.30
νουμε σπουδαία και πολύ μεγάλα πράγματα και αφετέ - επμνημόσυνη δύηση στο άγαλμα της Ελευθερίας στο δη
ρου γατί θα δσουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα σ ' αυτό μοτκό κήπα
το βαρύ κλίμα του κορωνοίού , να βγάλουμε τον κόσμο Summer camp για παιδιά
από τα σπίτια τους, να δασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί
Dive in cinema με Eυτυχίο
Η πρτη εκδήλωση ξεκνόει την ερχόμενη Δευτέρα 29 σμού για αδιά Τριάντα περέτου παδιά θα μπορέσουν
Ιουίου και ρα 21 30 στο χρο του πάρανγκτου γηπέ, να ζήσουν ένα camp πολπιομού , με σημείο αναφοράς τη
δου -Κραχίδη-, όπου θα λάβει χρα η πρωτότυτη εκδή - ΔΕΚΠΟΤΑ και τον περβάλλοντα χρο της Αγίας Βαρβά
λωση για diive in cinom , όπου οι Δραμνοί θα μπορούν ρας Στο Summer Camp θα αναπτυχθούν βωωματικές και
να παρακολουθήσουw μα κνηματογραφοή τανία μέoα διαδραστικές δράσεις για πρτη φορά και θα εία μια
από το αυτοκηητό τους!
Πρόκεπαι για την ελληική ταιία Bυτχίαν , όπου παρουσάζεται η ζωή της γνωστής στιχουργού Ευτυχας Πα - Ελευθέρια 2020
παγαννοτούλου.
Η επόμενη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την στερημένα , στις 15 bυλίοu , και αυτό γκτί σύμφωνα με
Τρίτη 30 louνίου, επίσης στο πάρκνγκ του γηπτέδου -Κραχδη-, με μα βραδιά disco μουσικής με γνωστούς DJ της νοού α εκδηλσεις μπορούν να αρχσουν εκείνη την
Δράμας και πάλι μέσα από τα αυτοκνητ .
Τιμή στον Μιχαλόπουλο Αρκαδικό
Σης 30 Ιουνίου το απόγευμα, θατελεστεί επιμνημόσυνη στις 15 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 27 του ίδιου
κτιριακό
ΚΙΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Όπως είναι γνωστό,
την περασμένη εβδομάδα χλασε το κεν Δήμο Δράμας .
τρκό φίλτρο νερού, προκαλντας βραχυκκλωμα στον ηλεκτρολογκό πίνακα των, οΠρωνός Τύπος- μλησε θες με
Το κόστος της ζημιάς ανέρχετα στις
18.000 ευρ πepίποu Ο Δήμος Δράμας λου . Δράμας κ Χρήστο Μπαντη , ο
έχει αναλάβει να κάνει την πραμήθε oποίος μεταξύ όλλων εντοπίζει την έλτων ατραίτητων σταχείων στε να μπο - λεημη ενός ειaκού συντηρητή του μηχαρέσει να διορθωθεί η ημά και να λε- νοστασίου του Κολυμβητηρίου . Και
τουργήσει και πάλι το μηχανοστπόσο .
Για το λόγο αυτό , ο Δήμος Δράμας Uπερβούμε έστω και λίγο αυτό που κά
προέβη άμεσα στο κλείσμο του Κολυμ νουμε, το αποτέλεσμα που θα προκύψει
βητηρίου να 15-20 μέρες μέχφ την Μετά σπό ουτή τη ρλάβη κ. Μπαντη,
αποκατάσταση της βλάβης.
Δεν είναι όμως το μόνο πρόβημα Το ποιος απoφάσισε το λείσιμο του Κο2018 το Κολυμβητήριο εe nαpοuσάσει λυμβητηρίους
έντονα κτριακά προβλήματα Στς αρχς ου αστικά ήταν για να ελέγξ μα βλάβ
του 2019 στο Δημοτικό Συμβούλο Δρά που δημουργήθημε στο μηχανοστάσω
μας υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση, και
ατοφασίστηε να γίνοw οι απαραίτητες και να την αξιολογήσει Την έχει αξιολοπαρεμβάσεις μετά από σχτικές μελέτες, Υήσει και σύμpωνα με τα λεγόμενα του
Παρ ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν ένα Δήμου , έχουν δεσμευτεί να κάνουν τάχιανακανωθά τίτοτα συγκεκριμένο από το στα τη δαδικασία στε να αντικατασταΜε την ευκαιρία των νέων προβλημά
ΦΩΤΟ Π.Τ.
το νέο πρόεδρο του Κολυμβητικού Ομ
μεταξύ άλλων , τονίζει διαίτερα ότι, αν
θα έχει θετικό πρόσημα
Σύμφωνα με τον κ . Καλλνικδη , στις 6 Ιουλίου ξεκνάει
για πρτη φορά στη Δράμα , ένα summer camp πολιπΟ Δήμος , η δημοτυή αρχή Η οποία
αξέχαστη ανάμνηση και εμπειρία για τα παδιά, γιατί
πραγματυκά είναι σχεδιασμένο για τα παιδιά.
Τα-Ελευθερία 2020- θα ξεκνήσουν φέτος λίήγο καθυ
θεί άμεσα με ανάθεση
το επόμενο χρονικό δά
στημα , το φίλτρο το
οπαίο έχαι πρόβληματα μέτρα υγειονομικής προστασίας εξαπίας του κορω
ημέρα.
Οι εκδηλσεις για τα -Ελευθέρα 2020-θα ξενανήσουν
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
δέηση στον ανδριάντα του μήνα .
ΜorαλόπουΛου Αρκαδικού
στο συνοκομό του Αρκα - η Της Γιορτή Ββλίου η οπαίa θα διαρκέσει μέχρι και 26
δικού και την επάμενη Ιουλίου .
Στις 19 Ιουλίου, στην πλατεία Ελευθερίας θα ξεανή σει
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
| σελ6η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Κ.Α
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα