Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επιτυχής η δράση
Προληπτικής ιατρικής για
τα παιδιά του Δ. Σπάρτης σελ7 | Πα τον Βυζαντινό Κόσμου > σελ. 1
Μεταπτυχιακό από ΠΑΠΕΛ
& INΕΒΥΠ Μυστρά
Μπασκετικό camp για Παιδιά
Με τον ομοσηονδιακό τεχνικό
Χρ. Σγουρίτσα > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τττάρτη 24 Ιουνίου 2020| Ετος 24 Αριθμός 5900 | Τuή φύλλου 0,50ε
Tηλ. 2731081253 Fax: 2731081250e-mailin [email protected] www.lakonikos.gr
Κατά των αυξήσεων
της ΔΕΥΑΣ
45 χωριά
του Δ. Σπάρτης
Ανάργυρος Μαριόλης:
Υψιστο βραβείο
η ευγνωμοσύνη
του Πλησίον>
Συνεχίζεται η συζήτηση-διαΒούλευση nou Βρίσκεται σε
εξέλιξη το τελευταίο διάστημα
αναφορικά με το ζήτημα της
νέας τιμολογιακής Πολιτικής
της ΔΕΥΑΣ Με κοινή ανακοί νωσή τους οι πρόεδροι 45 τοΠικν κοινοτήτων του Δ.
Σπάρτης καταθέτουν τις προτόσεις τους για το μέλλον της
Δημοτικής
εναντινονται σε πιθανές αυξήσεις στους λογαριασμούς
οικιοκν κι επαγγελματικν
χρων , ηροβάλλοντας na ράλληλα εναλλακτικές λύσεις
στο εγχείρημα διάσωσης κι
εξυγίανσης του φορέα .
Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα
εξής "Λαμβάνοντας υπόψν
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία Ποu Βινει η ηλειοηφία των συνδημοτν μας .
θεωρούμε ότι η εισήγηση του
Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ για τη
νέα τιμολογιακή nολιτική της
επιχείρησηςς 1) δεν αντιμετωnίζει τις γενεσιουργές αιτίες
του Προβλήματος, 2) δεν ικαΕπιχείρησης
Εκβαθέων συνέντευξη του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης
Σε ηλικία , μόλις, 30 ετν συνέ - δας Υγείας , Υπουργοί Υγείας και δέκα χρόνια επιτελεί ένα τον "δικό- τους άνθρωηο , τον
λαβε την ιδέα και ίδρυσε -δημι από διάφορες χρες , συμπερι- ανεκτίμητο , Πολύηλευρο έργο φλο, τον ακαλό σαμαρείτην ου
ούργησε το Πρωτο Κέντρο λαμβανομένης της Σουηδίας , στην τοπική κοινωνία της
Υγείας Αστικού Τύπου στην Ελ- της Τουρκίας , της Αιγύπου, της Μάνης σε ιατρικό-κοινωνικό
λάδα, το Κέντρο Υγείας Βύρωνα, Φινλανδίας και της Σλοβενίας επίεδο . Με την επιστημονική θεια , τη συμβολή και τη
μια εντυπωσιακή επτυχία με επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας κατόρτιση, την προσήλωση, την συμηαρόστασή του Η onoστολή
σημαντικό αντίκτυπο στο Ελλη - ως Πρότυπo , στε να αποκτή- πίστη σε ιδανικά και αξίες και nou έχει αναλάβει , συχνά ,
νικό Σύστημα Υγείας, το οnoίo σουν γνσεις για την επιστημο - την ανιδιοτελή ηροσφορά του υπεpβαίνει τα στενά επαγγελμα εξυπηρετούσε Περισσότερες νική του λειτουργία. Ο λόγος για κατόρθωσε , σε σύντομο χρο - τικά ηλαίσια , κοθιστντος τον
από 200.000 επισκέψεις ετη - τον διευθυντή του Κέντρου νικό διόστημα , να αγannθεί και υπόδειγμα για την ιατρική κοι σίως με μια διεπιστημονική Υγείας Αρεόπολης Δρ . Ανάρ- να εκτιμηθεί αnό τους Μονιάτες νότητα .
ομάδα Πρωτοβάθμιας Φροντί - γυρο Δ. Μαριόλη o onoioς εδ οι οποίοu τον κογκάλιασανν ως
στέκει στο Πλευρό όλων εκεί νων nou χρειάζονται τη Βοn ουνέχεια σελ 9-10
Πολιτιστική Διαδρομή Μορέας
με σταθμό στη Σπάρτη
νοποιεί το κοινό περί δικαίου
αίσθημα στην κατανομή των
οικονομικν Βαρν , 3) δεν
υπολογίζει τις συνέπειες στη
ρευστότητα της επιχείρηnoης
από την αδυναμία ή ακόμα και
την άρνηση των συμπολιτν
μας να ηληρσουν τις υnέ .
ρογκες αυξήσεις noυ τους
επιβάλλοντα , 4) δεν θα καταφέρειτελικό να ισοσκελίσει τα
έξοδα με τα έσοδα , με αnοτe
λεσμα να οδηγηθούμε σε νέες
αυξήσεις.
Ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες Πόλεις οργαννει το Διάζωμαν
Μοναδικά μνημεία , εντυηω
σιακά τοnία, σπάνια οικοσυστήματα , ηλούσια γαστριμαργική
και κολλιτεχνική Παρόδοση . Η
Πελοπόννησος τα έχει όλα . .
Τρα αnοτά και το μέσο για να
Προβάλλει την Πολυδιάστατη
ταυτότητά της την "Πολιτιστικ
Διαδρομή Μορέας , Με αυτή
την ηεριγραφή , το Σωματείο
Διάζωμα- για την Προστασία
και την ανάδειξη των αρχαίων
χρων θέασης και ακρόσσης
γνωστοηοιεί την νέα δράσηενότητα noυ έχει στα σκοριά .
συνέχεια σελ. 8
ουνέχεια σελ 8
Ενεργός Πολίτης
και κοινωνική ευθύνη
του Ηλία Σαραντάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα