Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 24.06.2020
Email:[email protected],gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΞΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο -Αρ Φύλλου: 7381
28 χρόνια
Επίδομα ανεργίας:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πότε μπαίνουν τα χρήματα σε όσους έχουν πάρει δίμηνη παράταση
Βορείου Ελλάδος
Παρατείνεται η επιδότηση
Κτηματολόγιο:
Συναγερμός σε
ιδιοκτήτες ακινήτων
Κινδυνεύουν να χαθούν χιλιάδες πάρκινγκ
επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια
Ητρίμηνη κάλυψη των τόκων όλων των επιχειρηματικν
δανείων Που ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ,
Παρατείνεται για ακόμη δύο μήνες και παραμένει ανοιχτό
και για νέες υποβολές
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφ
αση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη
Τσακίρη για την παράταση από
τους Τρεις στους Πέπε μήνες
της επιδότησης επτοκίου επιχα
ρηματικν δανείων.
Ξεκινά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
και για προμηθευτές Δημοσίου
Με πρωτο βουλία του Υπουργείου λογίου μεταξύ των Προμηθευτν και
Οικονομικν Προετοιμάστηκαν, υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο κάνουν αγορές Προϊόντων ή/και
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την υπηρεσιν
εφαρμογή του ηλεκτρονικού Τιμοτων φορέων του Δημοσίου, οι οποίι
ΥΠ. Μετανάστευσης:Πάγια
τακτική η ένταξη
στο ΠΔΕ για
χρηματοδότηση
από ΕΕ
Στα 1,58 δισ. καταγράφον-Ενωσης Ασφα- ευρ. Οι ασφ- οχημάτων (ευρ διαμορ-τας
φθηκε
η 5,6%
συνολική Παρ- σχέση με το δος.Οι
πτση λιστικν Εται- αλίσεις κατά 8,6% στα 292
Ελλά-ζημιν εμφά- εκατ. ευρ) να
νισαν οριακή καλύπτεται
σε ρειν
αγωγή
αλίστρων στην στημα
ασφασφ- αντίστοιχο διά- αλίσεις Ζωής πτση 0,3% από την άνοδο
καταγράφουν στα 872 εκατ.
Ελληνικά ακίνητα
ως καταφύγιο από τον
κορωνοϊ !
ελληνική Προηγούμενου μεγάλη πτση ευρ , με τη ασφάλιση
αγορά,
Πρτο πεντάμ- να
ηνο του 2020, έρευνα
στο μεγάλη κάμψη λοιπν
ασφάλι- δων
των ζημιν.
στο έτους , σύμφω - 11,4%
κλάκατά
την πεντάμηνο,
στα 715 εκατ .
Created by Universal Document Converter