Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη εξαγόρασαν Hines και Henderson Park
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5751 Ττάρτη 24.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Gigroup: Θα
υπερατοδσουν
τα ελληνικά
ομόλογα
Ο οδηγός του ΕΦΕΤ
Lidl Hellas
> Τελ
>>> Τελ
Πός βα τρμε με σφάλεα στο σπήι
Πιστοποίηση Covid Shield
Τα ελληνικά ομόλογα ανα
μένεται να συνεχίσουν την
πορεία υπεραπόδοσής τους
και το επόμενο διάστημα .
σύμφωνα με την αμερικανκή τράπεζα Ciigroup.
Οι λόγοι που είναι σε ισχύ
θα συνεχίσουν να
στηρίζουν στηρίξουν την
πολύ καλή πορεία των
ελληνικν
σύμφωνα με τον οίκο
Τίτλων
είναι
Οι επανεπενδύσεις των
κεφαλαίων από το πρόγραμμα ΤΕTRO της ΕΚΤ που
αναμένεται να στηρίξουν τα
ομόλογα της ευρωπαϊκής
περιφέρειας
Το αμείοανάκαμψης το Epsilon Net
οποίο αναμένεται να εγκριθεί και η ΕΛλάδα θα από τους
μεγάλους κερδισμένους του
Ταμείου,
Το έκτακτο πρόγραμμα για
την πανδημία PEPP όπου
οι αγορές ελληνικν ομολό
γων θα μπορούσαν να είναι
μεγαλύτερες από τούψος
Των ακαθάριστων εκδόσεων της Ελλάδας για
φέτος και τέλος
Οι οικονομικές προβλέψεις
της Ciigrοup για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επΤρέψει την επανέναρξη των
αναβαθμίσεων από τους
oίκους αξιολόγησης το
2021.
Αύξηση εσόδων και
κερδν το 2019
Ισχυρή βελτίωση οικονομικν λειτουργικές , -1,43 εκατ . οι
επιδόσεων παρουσίασε η
Epsilon Net το 2019 καθς με
βάση τις λογιστικές της καταστάσεις
. Ο κύκλος εργασιν της αρό ταμείο (net cash) καθς
αυξήθηκε από τα 16,23 στα
17,98 εκατ. ευρ.
Τα κέρδη προ φόρων , τόκων
και αποσβέσεων διαμορ- υποχρεσεων (μακροπρόθε
φθηκαν στα 3,26 εκατ.
ευρ , έναντι 2,38 εκατ . ο
2018.
επενδυτικές) .
Στο τέλος του
2019 ,
εισηγμένη διέθετε θετικό καθΤο Ταμείο Μηχανικν Εργοληπτν Δημοσίων Εργων , με
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν εισήγησης
του προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου, από 1η Ιουλίου
μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου , μεινει κατά 30% το ποσό των
προμηθειν για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
των ενεργν συμβάσεων των Πιστούχων-Μελν του .
τα διαθέσιμα της ανέρχονταν
σε 8,6 εκατ . ευρ , όταν το
σύνολο των τραπεζικν της
σμων και βραχυπρόθεσμων)
βρισκόταν στα 6,8 εκατ.
Οι παραπάνω παράγοντες
αναμένεται να βοηθήσουν
την υπεραπόδοση
ελληνικν ομολόγων σε
σχέση με όλους τους υπόλοιπους Τίλους στην Ευρ
ωζνη, εν σημεινει τι
τα ελληνικά ομόλογα έχουν
ήδη σημειει τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρ
ωζνη από
Μαρτίου και το ξέσπασμα
της πανδημίας
Επιπλέον , το TΜΕΔΕ, από 1η ασφαλιστικές καλύψεις , προΤα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν από τα 825 χιλ. στο
1,162 εκατ. ευρ.
Η γνωστή εταιρεία πληροφο - Αυγούστου 2020, διευρύνει σαρμοσμένες στους ειδικούς
ρικής δρομολογεί αύξη ση
μετοχικού κεφαλαίου
την ασφαλιστική κάλυψη κινδύνους
προς τα μέλη του.
Τεχνικν
Επαγγελμάτων και επιπλέον ,
εισάγει νέα ασφαλιστική παρβελτινει οχή για περίπτωση χειρουργιΤων
Τα ίδια κεφάλαια της στόχο τη μετάταξή της από
εισηγμένης διαμορφθηκαν την Εναλλακτική στην Κύρια
στις 31/12/2019 στα 12,94 Αγορά του ΧA , εν παράλ σημαντικά τις εξειδικευμένες κής επέμβασης
εκατ . ευρ.
Ανανενει
ληλα μετέχει και σε σχήμα
που διεκδικεί την εξαγορά της
. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές SingularLog ic.
ήταν θετικές (-2,17 εκατ . οι
Created by Universal Document Converter