Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ο
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10142-ΕΤΟΣ 36.-ΤIΜΗ 1 Θ- ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΠΑ ΜΕ ΜΙΩΝΗ
Στις 676,04 μονάδες
Ανοδος 0,85%
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ- ΠΑΙΑΤ
ΠολιΤικό
ΑΙΤΙΚο
Τα νησιά έχουν ΑΟΖ
και υφαλοκρηπίδα
κομφούζιο
Σελ. 2
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 81 ΕΤΩΝ
Σελ. 3
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΛΕΚΚΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΝΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ
Η Άναρχηδόμηση
και η πρωτόγνωρη βροχόπτωση
οι αιτίες της τραγωδίας
Αντίθετες δηλσεις
Στη διάψευση των σεναρίων Που ήθελαν
την Παλαιστίνη να είναι έτοιμη να υπογράΨει συμφωνία ΑΟZ με την Τουρκία , Προέ βη με δήλωση τουο Παλαιστίνιος Πρέσβης
στην Ελλάδα Μarwan Τoubassi.
"Η Παλαιστίνη είναι ένθερμος υποστηρικτής της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου,
ως εκ τούτου δεν θα συνάπταμε καμία
συμφωνία ή διακανονισμό χωρίς να στηρίζομαστε σε αυτή την αρχή" διευκρινίζει,
σε χθεσινή γραπτή δήλωση του , ο Πέσβης
της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Marwan
Τoubassi σχετικά με τις θαλάσσιες ζνες
και τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Πρέσβης Marwan Toubassi επισημαίΠέθανε
ο Νίκος Αλέφαντος
Σελ . 7
Σελ. 4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
"Η θέση μας σε οποιοδήποτε zήτημα
αφορά στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου κα στις αποκλειστικές οικονομικές
ζνες (ΑΟΖ) εκεί , Περιορίζεται στη δέ
σμευσή μας στις διατάξεις του Διεθνούς
Δικαίου και της Συνθήκης των Ηνωμένων
Εθνν για το Δίκαιο των Θαλασσν στις
οποίες είμαστε μέλη, καθς και τα δικαιματα Που μας Παρέχει αυτή η συνθήκη".
"Η Παλαι στίνη είναι ένθερμος υποστηρικτής της τήρησης του διεθνούς δικαίου,
ως εκ τούτου, δεν θα συνάπταμε καμία
συμφωνία ή διακανονισμό χωρίς να στη
ριζόμαστε σε αυτήν την αρχή . Ομοίως, η
Παλαιστίνη αναμένει από όλες τις χρες
να σεβαστούν τα Παλαιστινιακά δικαι"Αρωμα" υμφηνιας
φωνια
Έκτακτη Σύνοδος
Κορυφής με φυσική
Παρουσία των ηγετν
JPMorgan Η
ΜorganΕ
ματα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικν υδάτων της και της ΑOΖ", καταλήγει
ο Marwan Toubassi και σύμφωνα με αυτά, "δάκτυλος" χειραγγησε την ακριβς
αντίθετη δήλωση, Που ήρθε εξ ανατολάς.
Σελ. 8
Σελ. 5
Ο λογικός
υνλν ος