Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

26oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 60%-80% - Άνεμοι: ΝΑ-Β 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:11

Ðùò ìðÞêå ç öùôéÜ óôï Ôåìðëüíé;

Θα έχει πολλή δουλειά το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Οι υποψίες εμπρησμού στο Τεμπλόνι το βράδυ της Δευτέρας, εφόσον παραμείνουν έτσι
αδιευκρίνιστες μπορεί να αποδειχθούν δηλητηριώδεις για τη δημόσια ζωή του νησιού όσο τοξικά είναι και τα εκλυόμενα αέρια από τέτοιου
είδους πυρκαϊές σε σκουπίδια. Η διαλεύκανση της υπόθεσης έχει τόση αξία όση και η άμεση κατάσβεση της φωτιάς με την ασκαρδαμυκτί
αντίδραση των ανδρών της Πυροσβεστικής που κατέβαλαν το θηρίο, κυριολεκτικά πριν αλέκτωρα φωνήσαι. Διότι έτσι και ξυπνάγαμε με
φλόγες θάταν μακρύς ο δρόμος της κατάσβεσης και μεγαλύτερες συνέπειες για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 3»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5143

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

¸ñ÷åôáé äýóêïëïò ×åéìþíáò

ÄïêéìÜæïíôáé
ïé áíôï÷Ýò áëëÜ êáé
ïé ó÷Ýóåéò ðïõ öôéÜîáìå
ôüóá ÷ñüíéá

Ìå ôá ìáýñá ãõáëéÜ íá êïéôÜò ôç öùôéÜ óôï... Ôåìðëüíé!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανοιχτή επιστολή
στους αυτοαπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες την Πέμπτη 25
Ιουνίου 11 το πρωί στο Εργατικό
Κέντρο. Προτείνουν να κλείσουν
τα μαγαζιά 11.00 πμ -13.00 μμ.
Το τρίμηνο Μάρτη - Ιούνη του Κινηματογραφικό τοπίο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου να καίγεται. Καπνοί, φλόγες και νερά
2020 με τους αγώνες μας επανα- παντού, όπως τα απαθανάτισε με μια καλλιτεχνική ματιά ο φακός της Χριστίνας Γκερέκου. ΡΕΠΟΡΤΑΖ•ΣΕΛΙΔΕΣ 8&9»
φέραμε στην Κέρκυρα 50 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζουμε για να επιστρέψει ολόκληρο το εργατικό
εισόδημα (150.000.000 ευρώ) που
μας κλέβουν με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Σελίδα 5>>

Âñáâåßï óôï Éüíéï
ÐáíåðéóôÞìéï ãéá
ôéò ÝñåõíÝò ôïõ ãéá
ôïí êïñùíïúü 4>>

Áðü óÞìåñá ç êáôáâïëÞ
ôçò äßìçíçò ðáñÜôáóçò
ôùí åðéäïìÜôùí áíåñãßáò,
ðïõ Ýëçîáí ôïí ÌÜéï 3»

Óôïí Âüñåéï üìéëï
ìå Üëëïõò Ýîé ï Öáßáêáò 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα