Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.785 . Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μετά από χρόνια αξεκολλούν μεγάλα και μικρά σχέδια
ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1θεπικές για την Ήτερο οι πρωτοβουλίες άρσης των αντικινήτρων Επεταμένοι δειγματολητικοίέλεχοι σε επαφέςτων πρτων ασενν
η περιοχή της Παραμυθιάς
. Η αανάτυξην είνα ίσως η
πο συνηθισμένη λέξη στα προε.
κλογικά προγράμματα rων κομ .
μάπων, αλλά και πρτη στη AΕ
στα πων υποσχέσεων ων εκό.
στοτε κυβερνήσεων . Από mς κα.Ογδόντα δεήγματα θα λαμβάνονται καθημερινά για να εντοπιστεί η διασπορά
του κορωνοίού . Στα εννέα παραμένουν τα θετικά κρούσματα
.. Πανελήνο είναι Το ενδισφέρον για ην ιστία κορωνοίού
που προκυψε ζαφνικά στην Παραμυθά και έχει αναστατσει Την
ευρότερη περιοχή
Η θεσπρωτία ήταν μα από τς
Περφερεκές Ενότητες ης χρος
η οποία μέχα την περασμένη ΠαραΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
λές προθέσεις μέχρι να γίνει
πράξη η πολτική αυπή περνάει
δεν γίνετα rίτor , αν δε μεσολαοι δασικές
λογικές υπηρεσίες, Τότε Το πιθ νότερο είναι οι υποσχέστις να
πάνε στις ακαλένδες.
Συνήθως , θερμοί κσυμπαραστάτες, της αδράνεας που προκ
λείται από Τς γραφeoκpατικές αγυ - ένα λόγο για να εκφρά PΕΠΟΡΤΑΖ
Με την ανάληφη εδ και
όνα χρόνο της Κβέρνησης
και οι αρχαιο
σκευή είχε μηδέν κρούσματα επί του
εδάφους πης , από τότε όμως μέχρ
και χθες μετρούνται Τουλάχιστον ν
νέα κρούσματα εν γίνοντα κατά
δεκάδες ο λήφες διγμάτων για να
προληφθεί επέκταση της πανδημίας
και να αποφευχθεί έται η επιβολή
περιοριστικν μέτρων .
' κλμάκκα του EΟΔΥ συνέχαν
και χθες να λαμβάνουν δείγματα αλσεις uων υπηρεσιν, είν διάφοpες ομάδες διαφωνούντων πολτν,
ο οποίες πάντα έχουν πρόχειρο κ
pα τη μείωση της γραφο
κρατίας και την επτoχυνση
Των επενδυπκν σχεδίων (στη
φωτό ο Πρωθυπουργός με την
. Πολτσμού A Μενδνη
Τον Σεπτέμβριο του 2019 στην
Δωδνη
Μέγρι και το τ0% τoυ πληοοομού της Παραμυθς θα ελεχθεί
κορωνοό από τον ΕΟΔΥ ης επόμενες ηpέpες, προκειμένου
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαπέρω διασποράς της νόσου
Στον Aήμο Ιωαννιτν τα ακίνητά του
Το παλιό Άσυλο θα γίνει ένα
σύγχρονο Κέντρο για το Παιδί
-------Εχρίθηκε το νέο πακέτο στήριξης από την ΕΕ
Κάθε αγρότης εισχύεται με 7.00 ευρ και
έες 50.000 ευρ α μερομεσοίες επιχαρήσεις
πό κατοίκους της Παραμυθάς με
τον Αντιπρόδρο του Οργανισμού
Γργο Παναγωτόπουλο, να τον ζει ότι σε πρτο στάδιο τα δείγματα
προέρχοντο από ις στενές επαφές
των ασθενν , εν Βα αολουθήσει
εκτεταμένη δειγματολημία
Δωμότα απομόνωοης
στο ξειοδοχείο για τουριστες
θετικούς στον κορνοίδ
. Στη σελίδα 12
. Ένα σημαντκό βήμα προς την
κατεύθυνση αο ποησης Του χρου
Του πρην Ασύλου
Ανιάτων στην π
ριοχή Της Πλατείας
Ομήρου έγινε χθες
με ην έγκριση από
ην Οικονομική Επτροπή Του Δήμου
bωaννrν ης σχεπκής προγραμματ
κής σύμβασης ανάμεσυ στον ΔήνΕκταμίευση των ποσν έως τον Ιούνιο του 2021
συμμετείχε σε συσκέψεις στο Κέντρο
Υγiας Παραμιθάς , κάλεσε μάλιστα
. Την ρα που ο αγροπκός
κόσμος Της χρας ανεβαίνει το ιστων προβλημάτων που προκο.
λεσε η πανδημία rou κορωνoίού
σ' έναν ήδη επιβαρυμένο κλάδο, η
: απόφαση της Εδικής Επτpomής
Εκδηλσεις μίσους στα Τίρανα
Μία ανύπαρκτη γενοκτονία
τιμούν και πάλι οι Τσάμηδεςν
μοκαι o Κέντρο Κoνωκής ρά Αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες .
νοιας Περιφέρroς Ηπίρου .
Μέστω αυτής τα αημα του προην θεραπευτηρίου Χρονίων Παήσε Νεομάρτυς Γεργο, Του μετά
τη μτακόμιση του - 11η σελ
Νέα προγράμματα απασχόλησης
τον Ιούλιο για 12.000 ανέργους
VΣυνεργασία Υτουργείου Eγγασίας-04ΕΔ
VNερoτορε στη θεαπροτία &λει ο πράκδρος του κρματς τους
Γεωργίας Του Ευρωκονοβουλίου
αναψε Το mράσνο φως για ένα
ενισχυμένο πακέτο στήριξης Του
Προγράμματος Αγροτικής Ανά . Αό τα T.
ρανα ξικίνησαν ,
την περασμένη
Aευτέρα ο εκδηλσεις μίσους
Από τον Δήμο Ιωαννιτν
Οι προτόσες, που -11η σελ
. Δύο νέα προγράμμο
Τα με στόχο Την οικονομική
στήριξη κα την επανένταξη
ευσίσθητων κοινωνικν ..
μάδων στην αγορά εργο σίας , οδεύουν mpos υλο ποίηση Τον Ιούλο, t
νεργασία ou Υπουργείου
Εργασίαςμε τον ΟΑΕΛ
Οπως έγνε χθες γνωστό
εγκρίθηκε πρόγραμμα γα την
επιχορήγηση επιχειρήσεων , φορέ w και οργανισμν δημόσου τομέα
για mν αποσχόληση 10.000 μακροΧρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 Ε.
νουν οι ε Τσάμηδες, σε βάρος
της Ελλάδας.
για την επέτειο
της ανύπαρκτης
εγενοκτονίας,
Τους με σύνθημα eΜην χνάτε
την Τσμουριά .
Λία άτομα άφησαν λουλούδα
στην πλατεία σαμουριάς, Των ΤΗ
ράνων, πάνω σ ' ένα γλυπτό με πη
λέξη Τσαμερία . Οστόσο, προκληΤικές ήαν ο δησεις -11ησελ.
Πρόταση στο ΕΣΠΑ για τη
διαχείριση βιοατοβλήτων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Προς ένταφη στο ΕΣΠΑ oΤου Δήμου bωav
σε συνν
βιοαποβλήτων , συνολικού προυπολογισμό 890.000 εuρ.
Την υποβολή της ενέκρnε η
Οικονομική Εππρoπή του Δήμου
| κατά τη χθεσινή ης συνεδρίαση E πεπα από οσήγηση ης Αντιδη μάρχου Προγραμ Του r. ΙΑΝΝΑΚΗ 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Συνέδεσε το όνομάτουμε την άτοδο τις ομάδας στηΑΕΝτή
Συγκίνηση στους οπαδούς του ΠΑΣ
από την απλεια του Ν. Αλέφαντου
ΥΣήμερα η τελευταία προπόνηση. .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΒΟΛΕΣ
Τι τραβάει. . .
Οι προτεραιότητες τη
εκπαιδευτιτής πολιτκής. . .
. Μα σπό nς
πο εμβληματκές
και γνρμες φυ
σιογνωμίες του
ελληνικού ποδο > Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
> άφει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
. Βρε π τραβάει ουτή η ΑΝΑΠΤΥΞΗ στην Ελλάδα ! Όλοι μιλά νε για την ανάπτυξη, όλοι τη θέλουν! Αλλοι Την Τραβάνε από δ.
άλλοι από κει, αλλά αυτή βρίσκεται πόντα χαμηλά.. .
Στα μπαλικόνια των πολτικν , ξεχειλίζει από τα χείλη Τους,
σαν . σουρωπαστό γλυκό! Στα κομμαπικά προγράμματα, με αυτή τη λέξη ξεκινάνε τα φυλλάδια και σε αυτή καταλήγουν, με του
αρχηγού Την άδεια!
Σης δε Τράπεζες, είναι το κρυφό χαρτ, προς το σύνολο των
καταθετν , στε να υπάpξει ανάπτυξη. μόνο των
. Ξεκνούμε από την παραδοχή όπ ο σχεδιασμός , η οργάνωση και η πρακτική εφαρμογή του
θεσμού της εκπαίδευσης ανήκουν στην αποκλεστική αρμοδιότητα του Υnouργείοu Παιδείος, και
Θρησκευμάτων. Η λογική της παραδοχής εδράζται στο γεγονός όι Το Υπουργείο Παιδείος ο
διάζει , οργαννε, σκοπ0θετεί, χρηματοδοτεί, εποπεύει , λογοδοτ και , τελικά, λομβάνει όλες Τις σχετικές πολτικές , εκπαδευτ
κές, οικονομικές και κονωνικές αποφάσεις.
Ο λόγος για rov
Mίκο Αλέφαντο, ο
oποίος υπήρξε και
προπονητής Του
ς σχε+7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα