Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12535
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μόλις 37.600 ταξιδιτες τον Απρίλιο από από 982.100πέρυσι!
Κατέρρευσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
Citigroup:
Θα υπεραποδσουν
τα ελληνικά ομόλογα
Προανακριτική:
Ηχητική αβόμβαν
Μιωνή
Τα ελληνικά ομόλογα αναμένετα να συνεχίοουν την πο
ρoa υπτραπόδοσής τους σύμφωνα με την Ciigroup .
Γχητικό ντοκουμέντο συ| νομιλίας του με τον N
- κο Παπά αναφορικά
- Οι επανεπτνδύστις Των κεφαλοίων από το πρόγραμμα
TLTRO της ΕΚΤ, Του αναμένεται να στηρίξουν τα οpόλογα
της ευρωπαϊκής περιφέρuος,
Το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αναμίνεται να εγκριθ
και η Ελλάδα θα tίνaι από ους μεγάλους κερδισμένους
Το έκτακτο πρόγραμμα για την πανδημία ΡEPP όπου οι.
αγορές tλληνικν ομολόγων θα μπορούσαν να tίνa μ
γαλύτερες από το ύφος των ακαθάριστων εκδόσεων ης
Ελλόδας.
Οι οικονομικίς προβλίψως της Ciigrouρ για την ανά.
καμψη της οικονομίος , η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως
να εππρίψειτην επανέναρξη ων αναβαθμίσεων Το 2021.
με τον Δημήτρη Παπαγελόπουλου, απέστειλε στην Προανακρι
τική Επιτροπή της Βουλής ο επ
χειρηματίας Σάμπυ Μιωνή , που
αναμένεται ν
Ο επιχειρηματίας χατέθεσε την
χαταγεγραμμένη συνομιλία , που
είχε όπος υποστηρίζει με τον τότε
υπουργό Επικρατείας της κυβέρ
ι ανάψει φωτιές .
ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέρρευσαν στα 7 εκατ . ευρ τον
Απρίλιο, μήνα πλήρους εφαρμογής του lockdown , από 544
, ευρ πέρυσι , καταγράφοντας πτση 98 7%. Από πού προήλ
θαν. Πλεόνασμα 190 εκατ. στο τετράμηνο .
Τη μεγάλη βουτιά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρί .
εκατ.
Στις 9 Ιουλίου τα αναδρομικά
των επικουρικν
νησης ΣΥΡΙΖΑ, Νίxo Παπά , στο
εξωτεριχό στις 21 Μαΐου 2016
αυτή, σύμφωνα πάντα με τον
λιο, μήνα κατά τον οποίο εφαρμόστηκε καθολικό Ιockdown στην
καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος .
εΣης 9 lουλίου, θα καταβληθούν τα ανοδρομικά των εm
κουρικν συντάξεων οκτ μηνν
νταξούχους , νωρίτερα απ όη ήταν προγραμμαπισμίνo
δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσε .
ων Γιάννης Βρούτσης .
Ο υπουργός ανέpept πως την Παρασκυή θα πληρω .
θούν 7000 εργαζόμενοι που είχαν λάθη στις aτήσεις Τους
για τα 534 ευρ και πως θα ανοξει η πλατφόρμα στε επ
χερήσεις και λογιστές να κένουν Τις αποpαίτητες δορθ .
Ελλάδα ,
Τον Απρίλιο εισήλθαν στη χρα μόλις 37.600 ταξιδιτες έναντι
982.000 κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο , καταγράφοντας
βουτιά 96,2%.
Αντίστοιχα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα7 εκατ , κατα .
γράφοντας πτση 98,7% από τα 544 εκατ. κατά την αντίστοιχη
κάθαρα ότι ο Δημήτρης Παπαγγε.
λάπουλος έχει τη δική του ατξ ντον , προoθέτοντας κατά τον επ .
χειρηματία πως έρo , καταλα βαίνω και μαθαίνω" ότι "κάποιο
βγάζουν λεφτά" και , μάλιστα ,
" πολλά λεφτά " και του ανέφερε
πως ο Παταγελότουλος "έχανε
το δικό του outsourcing".
περίπου 250.000 συπερυσινή περίοδο.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπρά ξεις εμφάνισαν μείωση κατά 51,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019 και διαμορφθηκαν στα 626 εκατ.
Στα 851 ευρ το μέσο εισόδημα
από συντάξεις
Μειθηκε 1% η δύναμη
του εμπορικού στόλου
Πρόστιμα 52.700 ευρ κατά
του παρεμπορίου
Σα 851,46 ευρ διαμορφόνεται το μέσο εισόδημα
από συντάξεις. Το πλήθος των συνταιούχων ανέρ .
χεται σε 2.494.066, οι οποίοι εισέπραξαν συνολικά 224
δισ.Η συνολική δαπάνη των αναδρομικν στους νέους
συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης
ανήλθε σε 53.780.817,89 ε και η συνολιχή δαπάνη συ
ντάξεων σε 6.577.754,10 έμα την πληρωμή 13.091 συ.
ντάξεων .
Μη 1% σημείωσε η δύναμη του εμπορικού στο
VLλου τον Απρλιο σε σύγκριση με την αντίστου .
χη δύναμη του Απριλίου 2019 και πλέον αριθμεί 1.856
πλοία . Η ολική χορητικότητα του ελληνικού εμπορικού
στόλου ( πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 41.716-427
κόοους και παρουσίασε μείωση 3,2% σε σύγκριση με
τον Απρλιο 2019 .
Κατά το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως και
M.06.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 465
dλεποι και βεβαιθηκαν 58 παραβάσεις.Επιβλήθηκαν
πρόστιμα ύψους 52.700 ευρ , που αφοούσαν σε παρα βάσεις τν Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προό .
ντων Υπηρεσιν , του υπαίθοου εμπορίου (v.497/2017 )
και της Πράξης Νομοθετιχού Περεχομένου της ) le.
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετπιση της πανδημίας