Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Δημοσιογράφος
Που αγαπα
τον τοΠο του
Πρeπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛ
, οκάρουν οι ε pερν της διακυ - τopμύριο ευρ το μήνα
4 καν κι αno - τη διαλεύκανοη κυκλ - στο Πορακράτος. a.
καλύπτουν τiς oκο - ματος anotελούμενου φού στις τηλευωνικές
τνές διαδρομές με anό δικηγόρους nολί . συνδιαλέξεις καταγρ
ταξύ ΣΥΡΙΖΑ κα Α τες, εv ενεργεία και a . φεται να συνομιλε αλ.
ΝΕΑ κατά τη διάρ nόστρατους αξωμαt - λά και μνημονεύτται κεια διακυβέρνησης κούς οι νόμημες εouv . παναλαμβανόμενα το
της Χρος ,
Σ έρευνα της ΕΥΠ- σεις) με τζρο ένα εκα
δέσες (πapακολουθή - ζγος Κομμένου..
Σε κλεμμένο αυτοκίνητο στο Λούρο
Περισσότερα από 100 κιλά χασις
Εντόπισε η ΟΠΚΕ και η Ασφαλεια Πρέθεζας
Στην Πρέβεζα βρέθηε στο σπίτη της γυναίκα
Με σοβαρά τυπήματα στο κεφάλι και στο σμα
Σε κωματδη κατάσταση μεταφέρθηκε στα Ιωάνννα .
| εν αλλοδαπός κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Βαριά χτυπημένη βρέθηκε από
| συγγενικό της πρόωno to Σάββατο το απόγευμα 83χρονη γυναίκα
στην οδό Πάργης στον Παντοκρά!
τορα Πρέβεζας . pwrχ η σε
στοάση κου ΑΛ. Κικφ νκα
Για το θέμα τnς κατασκευής αιολικν Πάρκων
Στη ουστή κατεύ0υνση είναι
| μείζον θέμα της κατασκευής
| των aολικν Πάρκων,
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΕ (14) Αυτογκολ..
Μαλλιά κουβάρια έναν ξανά στον
ΣΥΡΙΖΑ, λίs opeς μετά την Προσn θea του Αλ. Τσίπρα να 'κλείor, την υ. Είναι δυνατόν δύο γωγής κυρίaκ του εν - μορφο ένa σε κόθε
μαύροι να anoκτήoουν ζύμου τυροσνόση , nou μέλος του ζεύγους ο.
εμηλέκετα στην nαpa - μολόγων (βη , ερτημα
An npoφανς το νωνή της μελovivnς , ο Τoς κληρονομείτα και
oποt καταουκοφάντησης ολόκληρου
του δημοσογρopικού κόσμου αλλά και
την αnοκάλυψη naρακρατικν με0 .
pα του αλφισμού ή ona σκεδόν το είδη ζ στους διάφορους ο
Λευκοndθειος , Πρόκεi . ων , ενη δεθνής ονο - νανσμούς")
ΣΥΡΙΖΑ ε.
ται νια μια Κληρονομι μοσία ενός οργonoμού
κή διατορακή nou κο . με ηλήρη onouoia με , μηορεί να είναι ακριβή
ρακτηρίζεται anό την Λaννης είναι albino.
oλική ή μερική nopoυ.
αντίγροφo ή να διοφ .
ρε γνωστόν. κάθε ρουν ακόμη και σε μα
δων εi συγκυβέρνησης ΣΥΡΖΑδες ενός γονιδίου , .
τα μαλλιά και τα μάτια δή είδη βρίοκεται σε
ΡΙΖΑ Πάνος Σκουρέτης , ότι ήταν αno λύτως ενήμερος ο.
εhαττωματκής nopa . νομάζονται annnno-