Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικά . αος Καραθάνος 151-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος (1974)"Αp. φύλλου 6330-12:138
050 ε
ατο την μαλιά Δράμα. |
ΣΤο Δήμο Δράμας
Υποβολή αιτήσεων
δηλσεων ζημίας
από τα πλημμυρικά
φαινόμενα
της 17ης Ιουνίου
Οχτάμηνες προσλήψεις
Στήβος (K16)
στους Δήμους Δράμας,
κ. Νευροκοπίου
Σάρωσαν τα μετάλλια
οι Δραμινοί αθλητές
|στους Διασυλλογικούς
Αγνες
και Παρανεστίου
Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο
η νέα οδός Διαμαντή Λαζαρίδη
Λόγω βλάβης στο φίλτρο το οποίο προκάλεσε βραχυκύκλωμα
Κλειστό για 15-20 μέρες
τουλάχιστον το Κολυμβητήριο
Δράμας μέχρι να διορθωθεί η βλά βη
Ητιμή σε έναν μεγάλο δάσκαλο μελετητή και ερευνητή της
ιστορίας του Πόντου
Του θανάοη Πολυμένη
ΤΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ του
περασμένου Σαββάτου 20 ouνiou, ο
νέος δρόμος mou άναξ
δίπλα στο Αρχαολογιό
Μουσείο , πήρε πλέον το
όνομα του μεγάλου Δρα
μινού δασκάλου, μελeτητή,
συγγραφέα της
στορίας του Πόντου, του αείμνηστου Διαμαντή
Λαζορίδη.
Σε μια σύντομη
και σεμνή τελετή,
με λίγο κόσμο
εξατίας των μέτρων υγεoνομκής προστασίας
που σχύουν εξα
τίας του κορω
ναίού , έγινω τα αποκαλυπτήρα της ετετολμένος σύμβουλος Πολπισμού ΑMΘ
ονοματοδοαίας της νέας οδο , από το δήμαρχο Δάμας κ . Μαμσάκο . Η πόλη μας
σήμερα τιμά έναν σεμνό άνθpωπo με πλού - συγγραφeaας . . Χατηθεοδωρίδης,
σα προσφορά στην λληνιή παδεία , ένα
γέννημα θρέμμα της δραμνής γης- είrε ο δου , ωαφeρόμενη στον πατέρα της είπε
δος, τοίζοντας ότι , ήταν ένας εuτατρίδης μεταξύ άλλων: Περήφανος για την κατα του ποντιακού ελληνισμού.
Ηλιπή τελετή ονοματοδοσίας ολοκληρ - γωνστής καιοραματιστής. Συνρμκά οι
θηε με το χορό αέρρα nou aπέδωσαν λέξες Ποντιακός Ελληνσμός φέρνουν στο
πυρρουστς στη μνήμη νός ανθρπου νουπολλν τον πατέρα μας . Τον άθρωπο
που υπηρέτησε για 20 χρόνα την εκπαίδευση στη Δράμα καα ασχολήβηκε ετένς ον του όος έλεγε, να μελετή σει και να
μετην έρευα της στορίας του πλτισμού oαδείξει
και την παδεία των Ποντίων . Το μεσημέρ συμβάλλα στη δατήρηση και τη διάδοση
της ίδιας μέρας , στην διαίτερη πατρίδα των εθήμων και της γλοσας, Ένας δάσα του στο Σδηρόνερο Δράμας , τολέστη κε
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΑ ΑΛΗ μια φορά έκλεισε τις πύλες του το Κολυμβητήριο Δράμας μτά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο φίλτρο της κολυμβητικής
δεξαμενής , το οποίο μόλιστα προκόλεσε βραχυκοκλωμα
Πρόκειται για ένα φλτρο ανακύκλωσης του νερο
Σύμφωνα με πληροφορίες , αρχκά ετισκευά στηκε,
όμως το πρόβλημα συνέχησε να υφίσταταu και τελικά
θα πρέπει να αλλάξει και ο σχετικός ηλεκτρολογικός
πίνακας
0-Πρωνός Τύπος,, επικοννησε με την αρμόδια
αντιδήμορχο Αθλητισμού, Πολισμού και Παιδείας κα.
Τόλιου-Δάντζερα, η οποία όπως μας είτε υπήρξε
βλάβη του κεντρικού φίλτρου του Κολυμβητηρίου, η
οποία δεν διορθνεται και πρέπει να αντικατασταθεί
Εχει συνταeεί η μελέτη άμεσα και ξεκησε η σχεπη δας και της στέγης Ετός από ενισχύσεις κρνεται απa διαδικασία για τη δημαυργία κωδκού για την προμήθεια
του φίλτρου Υπολογζται όι σε 1520 μέρος να έχεινe ραίτητη, η αναστολή των φαινομένων διάβρωσης , η
αντικατάσταση του μηχανισμού
Σε ερτηση για το κόστος , αυτό ανέρχεται περίπου
στς 18000 αυρ . Σύμφωνα με όσα μας είτε η κα Δάν
τζερα, από το φλτρο πετάχτηκε νερό και βραχυκύκλωσε lon+Ζωήκ Ανευθυν ότητα της δημοτικής αρχής
τον ηλεκτρολογικό πίνακα και έτα θα πρέπει να ολλάε Πλn+zή εξδωσε ανακαίνωση, με την οποία καταόλο το σύστημα μαζί
Τα προβλήματα του Κολυμβητηρίου
Ταπροβλήματα του Κολυμβητηρίου είναι παλλά και δυσεπλυτα Το κυρότερο απ' όλα , είναι η στατικότητα του
κτιρίου γα το αποίο έχει υπάρξ ειδή μελέτη ό πα - Aυητήριο Δράος . Η ευθύνη ανήκει αποκλειστοκά στη
ρουσάζα μεγάλα πpοβλήματα και ότι σύντομα θα πρέnε αvμετλευτο το δάστημα που α αθλητικές εγκατανα γίνουν έργα αναβάθμισής του
Το 2017, ένα κομμάτι σοβάς που είχε πέσει προκόλεσε στάσεις ήταν κλειστές και δεν προχρησε στις αναγκαίες
για άλλη μα φορά το κλείσιμο
Έκτοτε , υπήρξε μια μεγάλη συζήτησηστο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας , που έγwε στις 6 Μαρτίου 2019. Μα μελέτη που αποδείνuε για πρτα φορά αναλυτικά , τα
μεγάλα προβλήματα στατικότητας.
Παp όλα αυτά, από τότε μέχρι σήμερα δεν έγωε τίτοτα
απολύτως , στε το κτίρο να αναβαθμιστεί και να προ στατευτεί Όπως αναγραφόταν στη μελέτη aυπή.υμ- Εππρστής αποφασίστηκε η έγκριση των απαιτούμενων
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛAΖΑΡΙΔΗ!
| DIAMANTIS LAΖAIDI
τρισάγιο στη μνήμη του
τμόμενου.
Κατά τη διάρεα της
eιδήλωσης, για τον Δαμαντή Λαζαρίδη μληο
η όρη του κα Παρα αευή Λαζαρίδου, ο δήενίσχυση του φέροντος οργαισμού του κτιρίαυ, της κερμαρχος Δράμας κ Χρ .Μaμσάκος, ο
αποκατάσταση των δομκν στοοείων που παρουιάζουν
βλάβες και η αντικατάσταση μελw της στέγης με έντοvες διαβρσεις]
κ Γρ. Παπαεμμανουήλ , ο πρόεδρος του
ΠΟΦΤΜΜ , κ . Γργος Δεμερτζής και ο
Η δηματική παράταξη της μείζρνος αντιτολίτευσης
Σε μια σύντομη αμιλία της, η κα Λαζαρ λογίζειaνευθυνότητο στη δημοτυκή αρχή, επισημαίνοντας ότι , λίγeς μόνο μέρες μετά το άνογμα των
αθλητικν εγκαταστάσοων μάλλον κλείνει και πάλι το Κογωγή του , προοδευτικός στις δέες του,
δημοτική ορχή του κ . Μαμσάκου, δότι άφησε να περάσει
που έe ως σκοπό της ζωής του, ως καθή
υν Ποντίων και να
Κολυμβητηρίου eσκευές.
Το πρόβλημα που υποχρενει σε κλείσμο του Κολυμ
βητηρίου είναι η ανεπανόρθωτη και επκνδυνη βλάβη σε
φολτρο της κολυμβητικής δεξαμενής, το οποίο , σύμφωνα
με το ΑΠ 897/11-22020 6γγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας έπρεπε από τότε να αντικατασταθεί Αντί να αποκ τασταθούνάμεσα οι βλάβες, φτάσαμε στις 18 ΙουΜου και
με κατεπείγοuσα ομόφωνη απόφαση της Οκονομικής
περασματικά για όλους δοπανν. σπόφαση θα πρέπει να εγκριeεί aπό το Δη
μοτικό Συμβούλιο και μετά να γνουν οι απαραίτητες πρ0λος για τον ατοίο , μπορeίς να γράψεις
ολάκληρα βιβία Αλλά
και πάλι κάτι θα ξχάΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
τους προαναφερθέντες λόνου καθ σταται άμεση η ήθειες και εργοσίες.
ανάγκη επεμβάσεων για
Νέες υπερσύρονες υπηpeoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
σελ.8η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιακή Μοστογροφία
, Τομοσύνθεση tpισδάστατης απεκόνισης
nεξξη στην εέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μοσμανίδης
ΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνποκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiple σγγίων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 όnισθεν ικ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fa: 25210 22413
emaiiatdagnosi Ogmalcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 10 4962
ΒΕΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
2 25210 55122 06977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα