Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επιτυχής η δράση
Προληπτικής ιατρικής για
τα παιδιά του Δ. Σπάρτης >σελ 7 από το Ινστιτούτο Σπάρτης σλ1 Σπάρτης σελ 15
| Σχεδιασμός δράσεων
για την επέτειο του 1821
Ξεκινούν οι εγγραφές
για Παιδιά στο κολυμβητήριο
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 1 Ετος 24| Αριθμός 5899 | Τμή φύλλου 0,506
Tηλ. 2731081253 Fax: 2781 081250-mailinfo @lakon ikos.gr . www.lakonikos.gr
Η βυζαντινή περίοδος
αναβινει στον Μυστρά
Κινητοποιούνται
οι Λάκωνες αγρότες
Συμμετοχή
σε Παμπελοποννησιακό
συλλαλητήριο
Μετά σπό το κόλεσμα της
Ομοσηονδίας Αγροτοκτηνοτροφικν Συλλόγων Περιφέ
ρειας Πελonοννήσου για την
Παμπελοποννησιακή κινητοnoinon , nου έχει ηρογραμματιστεί για την Τετάρτη 1
Ιουλίου
στα γραφεία του
ΕΛΓΑ στην Τρίπολn , το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου
Λοκωνίας anoφόσισε να συμ
μετέχει και να περιοδέψει σε
όλον το νομό για να ενημερσει σχετικά τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους
Oπως τονίζει χοροκτηριστικά
ο σύλλογος, κάθε χρόνο οι.
μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι Βλέπουμε την Παραγωγή μας να καταστρέφετοι
Ψηφιακή εμπειρία επίσκεψης προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού
Στην ανάδειξη του ηλούτου του της ζωής εκείνης της εποχής σει όλες τις εκφάνσεις της τε - σθέτοντας -Ο Μυστράς, μνημείο
ορχαιολογικού χρου τς κα - στο nαλάτι μέσα από τη χρήση λευταίας Βυζαντινής Περιόδου . της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
στροπολιτείας του Μυστρά, με νέων τεχνολογιν θα Παρου- Σκοπός του Προγράμματος Κληρονομιάς της UNESCO, θα
έναν εντελς νέο για τα ελλη- σιάζεται η Βυζαντινή καθημερι - ανάδειξης του Μυστρά είναι ο μεταφέρει , με επίκεντρο την αίνικά δεδομένα τρόπο , ηροχωρά νότητα , από τη ζωή των
το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτοκρατόρων και τη σχέση συμμετέχει, ότι Βινει ο ίδιος των Δεσηοτν , τη Βυζαντινή καΑθλητισμού
Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα αμφίεση , τη διατροφή και τις τελετής, όηως εκτυλισσόταν σφοιρο της αυλής με έναν
ανάδειξης του Μυστρά Περιλαμ - δραστηριότητες της περιόδου .
βάνει τη δημιουργία μιας ξεχω ριστής εμπειρίας για τον είναι ο επισκέπτης να μπορέσει υπουργός Πολιτισμού και Αθλη - έχουμε συνηθίσει έως τρα
επισκέπτη με την naρουσίοση νο κατανοήσει και να Προσεγγί - τισμού κ . Λίνα Μενδνη, Προκαι Παράλληλα να μεινεται
όλο και περισσότερο το εισόδημά μας όχι μόνο αnό τις
καιρικές συνθήκες ολλά και
oπό τις Πολύ χαμηλές τιμές
επισκέπτης να αισθάνεται ότι θουσα του θρόνου στο Παλάτι
Που στις Περισσότερες περ πτσεις να είναι κάτω του κόστους nαpογωγής Έτσι και
φέτος για όλλη μια χρονιά οι
μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι Βρισκόμαστε μηροστα
σε μια aπεληιστική κατάσταση
τους με τους δεσπότες, μέχρι την την εμπειρία μιας μέρος μιας θημερινότητα και την στμόστον χρόνο λειτουργίας του ανα υnογράμμισε
εντελς διοφορετικό τρόπο anό
τις συμβατικές εκθέσεις nou
Στόχος του Προγράμματος , κτόρου.,
ουνέχεια οελ 9
Ξεσηκωμός των Πυροσβεστν
Βλέηοντας την
για τις μεταθέσεις
Καυστική nαέμβαση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης
να καταστρέφεται αnο των
κούσωνα στα μέσα Μάη και
αμέσως μετά η χαλαζόπτωση .
με αnοτέλεσμα σε όλη την Λακωνία και σε όλα τα είδη naραγωγής η ζημιά να φτάνει
Έντονες αντιδράσεις στους
κόλπους των πυροσβεστν
έχουν Προκαλέσει οι μεταθέ σεις των Πυροσβεστικν
υπαλλήλων ίκαμηλόθοθμων
και αξιωμστικν ) , με τον νέο
Κανονισμό Μεταθέσεων nou
εφαρμόζεται για Πρτη φορά
φέτος με
Μετά τη δημοσιοηοίηση των
μεταθέσεων στις 12 Ιουνίου , η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
Πυροσβεσιν, κάνει λόγο για μέσω μεταθέσεων και διά-νειακής τους ζωής αλλά και υπηρεσιν της χρας-.
eξεσπίτωμα nupοσβεστν λυση της Προσωηπικής-οικογε- νέα αποδυνάμωση αρκετν
και στο 100%
συνέχεια σελ. ?7
Άλαν Τιούρινγκ.
Ένας από τους
μεγάλους επιστήμονες
του 20ου αινα
ν Νόμο 4662/2020.
με καθοριστική
συμμετοχή στο Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο
του Δημήτρn Κονιδάρη
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα