Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Eτος ιδρύσιως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.840
Σελίδα 4
Σελίδα 27
ΟΜΟραψανιτης άκουσε
την αγωνία των επιχειρηματιν
Μενέο συμβούλιο προχωράει
η ΑΕ Νεάπολης στη εθνική
.Η TUI ετοιμάζεται
να φέρει τουρίστες
στην Κρήτη
< Πράσινο φως από το ΣΤΕ
για την Παράκαμψη Ελούντας
Σελίδα 3
.Ο Περιφερειάρχης
για τον ενεργειακό
μετασχηματισμό
της Κρήτης
Εγινε δεκτή η παρέμβαση του Δήμου Αγίου Νικολάου
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδο 5
Δύο χρόνια χρειάστη
καν για να εκδικάσει και
Εκδσει απόφαση το
Συμβούλιο της Επικρα τείας επί της τελευταία .
Προσφυγής δύο ιδιοκτητν γης nou anαλλοτρι νεται για τις ανάγκες
κατασκευής της παρά .
καμψης της Ελούντας , Οι
προσφεύγοντες με την
προσφυγή τους , η οποία
Είχε κατατεθεί το Μάιο
του 2018 ητούσαν την
ακύρωση της Πράξης του λοτρισεις (Απόφαση με τις οποίες το έργο καρ -ρωση της τεκμαιρόμενης .
Περιφερειάρχη Κρήτης-αριθμό 222018 του Πε κινοβατεί για μια περίπου σωπηρής απόρριψης της
βασισμένης σε απόφαση ριφερειακού Συμβουλίου 15ετία.
του Περιφερειακού Συ - Κρήτης περί επανακήρυβουλίου- με την οποία ξης αναγκαστικής απαλ - στηκε στο Στ Τμήμα του ριφέρεια Κρήτης , την aγινόταν επανακήρυξη της λοτρίωσης ΦΕΚ ΑΑΠ αp Συμβουλίου της Επικρα . κύρωση της απόφασης έ
απαλλοτρίωσης
Ο Δήμος Αγίου Νικο - φορούν την παράκαμψη σφύγει οι ενιστάμενοι λάου, με εισήγηση της Ο . Σχίσματος Ελούντας Hu διοκτήτες , Οι προσφεύ κλπ Το ΣΤΕ είχε αποpκονομικής Επιτροπής και πόθεση , ύστερα από ανα - yοντες ζητούσαν να ακυαπόφαση του Δημοτικού βολές εκδικάστηκε στις ρωθεί η Απόφαση 222018 τους εκτός από εκείνο
Συμβουλίου , είχε κάνει 10 Ιουνίου 2019 και η aΠαρέμβαση ενπιον του πόφαση εκδόθηκε χθες βουλίου Κρήτης , με την λόμενη απόφαση του ΠεΣ Τμήματτος του Συμ- ( 1281/22-6-2020 ) , βάζο- οποία αnoφασίστηκε η ριφερειακού Συμβουλίου
βουλίου της Επικρατείας , ντας οριστικό τέλος σε κήρυξη της απαλλοτρίω ( 22/Ρ018) για την αναγκαυπέρ της διατήρησης της ένα μαραθνιο ενστά σης για δεύτερη φορά Ε - στική απαλλοτρίωση των
Πράξεως για Τις απαλ - σεων και προσφυγν , με πίσης , ζητούσαν την ακύΠροβληματίζι
η κατανομή
των μαθητν φέτος
στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο
Αγίου Νικολάο
Σελίδες 13 και 28
ένστασης θεραπείας που
Η υπόθεση εκδικά - είχαν καταθέσει στην Πε.
φύλλου 472008 ) που α - τείας , όπου είχαν προ - γκρισης των περιβαλλοντικν όρων του έργου
ρίψει όλα τα αιτήματά
του Περιφερειακού Συμ - που αφορά την προσβαλSUPER-ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 28
Τσιπούρα 5,98ες
ΔΕΙΤΑ
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Σαρδέλα & Κόλιός 4,98ε .
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
6945-800.103
o 28411-01.800
Τερόστια γκόμο κοθημερινό φρέσκων ψοριν aπό Τα καίnα μος
onως και τερόστια γκόμα κατεφυγμένων θαλοοσινν nροϊόντων
δnuς κοκκινόψορα, βακολόο, Υλουα και noλa όλλ .
28420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα