Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 23.06.2020
Email:[email protected],gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΞΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο -Αρ Φύλου: 7380
28 χρόνια
ΑΑΔΕ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ερχεται παράταση για τα αδήλωτα τραγωνικά στπους δήμους
Βορείου Ελλάδος
Φθηνότερο ρεύμα
Εεκίνησαν να
αποδίδονται οι
φέρνει η πανδημία για τους καταναλωτές
Εκπτσεις έως και 45% στα τιμολόγια ρεύματος από τους
μεγάλους ανεξάρτητους Προμηθευτές ρεύματος. Πς το
lockdown της πανδημίας έριξε το κόστος ενέργειας .
Νέα τιμολογιακή πολιτική ετοιμάζει και η ΔΕΗ
συντάξεις
Σεμιαράζεκτπωτικν κνήσεων
έρουν προχωρήσει οι ανεξάρτ
ητοι Προμηθευτές ηλεκτρικού
ρευματος και neρi τα τέλη της
εβδομάδας αντίστοιχη ενέργεια
αναμένεται και από τη ΔΕΗΔΕΗ
+0,28%.
Ψηφιακά τα ραντεβού γα
την επίδοση αδειν διαμονής
Ξεκίνησε η λετουργία της Ψηφιακής πλατφ- την ημερομηνία στην οποία θα προσέλθουν
όρμας για πην δέσμευση ημερομηνίας επίδοσης των αδειν διαμονής στις Υπηρεσίες την εκδοθείσα άδεια διαμονής. Μέσα σε 2
Μετανάστευσης Οι δικηγόροι και οι δικα- ρες, από την έναρξη της λειτουργίας
ούχοι αδειν διαμονής μπορούν με ένα συνδέθηκαν 800 χρήστες και όρισαν την
< κλικ στην πλατφόρμα applications. migra- ημερομηνία παραλαβής των αδειν
tion.gov.gr/ να συνδεθούν και να επιλέξουν
στις αρμόδιες υπηρεσίες για να Παραλάβουν
Μoody's
Ανακούφιση για
Τιςτράπεζες η
εκχρηση
δανείων
< Αερογέφυρες χρα τους σχε- κειμένου
με περίπου 12 διάζει το Λο-υπάρξουν διμε
χρες , ου θα
επιτρέπουνφει η Telegraph.
στους Βρετα
νούς να ταξι δέ- λαμβάνει
Ψουν και να μην Ελλάδα,
1 αντιμετωπίσουν Πορτογαλία, Αξιωματούχοι <Η δουλειά είναι ικν ετα ιρειν.
14ημερη καρανΤίνα
Τον κίνδυνο και μετράς και ακολουθεί η δημοδίνο, όπως γρά- ρείς συμφωνίες, υπαρξει συμφ- φιλία του ΠροοΟι σχεδιασμοί ωνία με τη χρα ρισμο ύ%,
προορισμό για σημεινει Πηγή
από τον χρο
θα πρέπει να
με Βρετανία
στήνεται για
Ελλάδα
Η λίστα περ - Προβλέπεται να
τεθούν σε ισχύ
από 4 Ιουλίου. Πράσινο φως.
δοθεί
Τουρισμός:
Σοβαρή η λομοξην στη
βαριά βιομηχανία της χρας
αεροπορτην Ισπανία και σχεδιάζουν κριτη Γαλλία και
εξέλιξη,
τήρια τα οποία Πρτα το ρίσκο
και Το Πς Το
γυρίζουν στην εξετάζεται προθα καθορίσουν
Created by Universal Document Converter