Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 23.06.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6560
Φορολογική δήλωση:
Παράταση ως 28 Σεπτεμβρίον ζητά το Οικονομικό Ετιμελητήριο
Η γερμανική στρατηγική και οι αντιδράσεις χωρν
Λίγες μόνο ρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγν | Με κέρδη έκλεισε
κρατν της ΕΕ για τοπακέτο στήριξης της Κομισιόν, η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ αποκάλυψε τις προθέσεις της . Σε συνάντησή της με βουλευτές του κόμματός της,
CDU , η κα Μέρκελ είχε την ευκαιρία να μιλήσει ανοικτά για
τη γερμανική πολιτική γραμμή ενοψει των οιαπραγμα- ότι το 2018 υπήσχαν έχτατα
τεύσεων και να αποκαλύψει ότι:
το 2019 για την
Medicon Hellas
Οριακά μειωμένο χύκλο εργασιν και υποχρηση καθαρν
χερδν (να σημειωθεί ωστόσο
θετικά αποτελέσματα) εμφάνι
Medicoη
σε για το 2019
Hellas.Ειδικότερα , ο κύκλος
εργασιν διαμορφθημε στα
13,44 εκαπ. ευρ (έναντι 13,77
εκατ . το 2018 ) , το ΕΒΙTDΑ στα
2.28 εκατ. ( έναντι 2,87 εκατ.)
και τα καθαρά κέρδη στα 775
χιλ. έναντι 1,83 εκατ. ευρ.
Στις 31/122019 το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων αυξήθημε στα
10,858 εκατ. ευρ.
Με βάση τις εκτιμήσεις της
διοίκησης της εισηγμένης εταιο
είας , το 2020 αναμένεται να
επιβραδυνθεί σημαντικά
ουθμός ανάπτυξης της ελληνι
γκής και της παγκόσμιας οικο
νομίας , δεδομένων των επιπτσεων της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού COVID.
19. Οι επιπτσεις αυτές προς τ
παρόν δεν μπορούν να ποσστι .
κοποιηθούν με ακρίβεια , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη
tκανοποιητικά
στοιχεία και η πανδημία είναι
σε εξέλιξη. Παρ' όο που η πανδημία δεν θίγει μέχρι στιγμής
την κανότητα της Εταιρίας χαι
του Ομλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, η Διοίχηση
εκτιμά ότι τόσο κύκλος εργασιν , όσο και η κερδοφορία της
τρέχουσας χρήσης θα επηρε στούν , και ενδέχεται να βρεθούν σε καττερα της προη
Βουλή: Ομοφωνία στην κύρωση
της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
στην κοινονική ασφάλιση
Δεν αναμένει άμεσα συμβιβασμό . Ελπίζει σε
πρόοδο εντός του Ιουλίου και μετά την έναρξη
της γερμανικής προεδρίας , όμως ακόμα δεν
είναι σαφές εάν μπορούν να ολοκληρωθούν
εντός Ιουλίου ατέτοια σοβαρά θέματα .
ΒNR Σε διαβάθμη ν
wνέον από την ΙΑΡ
Ομοφνως εγιρίθηκε από την Ολομέλεια το σχέδιο
νόμου Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Αραβικής Δημοχρατίας της Αιγύπτου και του Διοι ηπικού Κανονισμού εφαρμογής της .
<Είναι ποαγματικά μία πολύ σημαντική Συμφωνία υπό
την έννοια ότι αποκαθίσταται η δικαιοσύνη και λύνεται.
μία πολύ σημαντική εκκρεμότητα πολλν ετν για τους
φλους Αιγυπτίους, για τη φλη χρα Αίγυπτο, με την
οποία συνδεόμαστε με φιλικούς , ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς>, ανέφερε ο υπουργός Εογασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.
διαθέσιμα
Η Εταιρεία B&F Α.Β.Ε.Ε.
ΕΝΔΥΜΑΤΩ Ν, βάση
συμβατικν της υποχρεσεων
στέθητε αρνητωνή τάση (negative
Outlook ) για τους επό μενους 4
μήνες , προνειμένου στο τέλος
του παραπάνω διαστήματος να
επαναξιολογηθεί με νεότερα
δεδομένα και στοιχεία σχετικά
με την πορεία και τις επυπτσεις
της επιδημίας του COVID-19 και
των εξελίξεων που προκύπτουν
τόσο στον Μάδο δραστηριότητάς
της όσο ναι εν γένει στην Ελληνική , Ευρωπαίή και παγμόσμια
οικονομία .
απορρέουν
27.06.2018 Πρόγραμμα ΕκδόΚοινού
Ομολογιακού
Ε25.000.000,
Δανείου ποσού
αναποιννει ότι η επαναξιολό
της πιστοληπτικής της
υανότητας από την Εταιρεία
 την ατέταξε εκ
νέου στη διαβάθμιση Β (διατήρηση).
Επιπλέον στην εταιρεία προ γούμενης εταιρικής χρήσης
επίπεδα,
Created by Universal Document Converter