Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τοίτρας: Το Ταμείο Αλληλεγγύης να μην συνδυαστεί με
δάνεια αι όρους λιτότητας
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5750 Τρίτη 23.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Βουλή: Υπερψηφίστηκε
η Συμφωνία
Ελλάδας
-Μαρόκου για
τις θαλάσσιες
μεταφορές
Αχτσιόγλου:
e-ΕΦΚΑ:
> Τελ
>>> Τελ
Έκρηξη ελλειμμάτων και απλήρωτων
συντάξεων
Οι ημερομηνίες καταβολής τν
συντάξεων του Ιο υλίου
Κατά πλειοψηφία εγuοίθηκε από
τη Βουλή το σχέδιο νόμου <Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δημουρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για τις Θαλάσσιες
Μεταφορέςν.
ΚΗ παρούσα συμφωνία δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό
πλαίσιο για τη ναυτιλιακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρν κα
αποτελεί την αφετηρία για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων
τους , ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ,
Ιωάννης Πλακιωτάχης.
ΚΜέσω της σύναιψης των διμέρν
ναυτιλιακν συμφωνιν με τρίτα
κράτη, επιδιπεται παγίως και
διαχρονικά η νομική αισηφάλεια
για τους ναυτιλιαπούς φορείς της
χρας μας, η διευμόλυνση της
εργασίας των ναυτικν , καθς
χαι οι βέλτιστοι δυνατοί όρου
δοαστηριοποίησης του ελληνικού
χαι ελληνό κτητου στόλου διε θνς , είπε Χ. Παιωτάπς
και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία, ότι για την ενίσχυση
ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής ναυτιλίας , προωθείτα
η αναβάθμιση των υποδομν
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Την επισκευή
του Μουσικού Σχολείου Δράμας
ανακοίνωσε ο Κ. Καραμανλή
Την επισκευή του Μουσικού
Σχολείου Δράμας από την
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός λημα υγρασίας στις οροφές,
Υποδομν & Μεταφορν,
Κστας Καραμαν λής.
ο υπουργός , επισκέφθηε
σήμερα τη βορειοελλαδίτικη αναφέρει σχετική ανακοίνωση
πόλη όπου παραβρέθηκε
στην Τελετή παράδοσης του
Καταστήματος
Δράμας , εν στη συνέχεια νωσης , καθς και στην ανα μετέβη στο Μουσικό Σχολείο , καίνιση του κτιρίου με χρωμαόπου ενημερθηκε για τα
προβλήματα και διαπίστωσε
ιδίοις όμμασι την κατάσταση βάλλοντα χρου , με καινούρ
του κτιρίου.
κούς . Το τίριο οικοδομήθηκε
την περίοδο 1997-1999 και
πλέον υπάρχει έντονο πρόβ .
τους τοίχους, το υπόγειο, τη Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ρύθμιση
βιβλιοθήκη.
νωνίας των λμεναρχείων με το
υπουργείο. Επίσης, προωθείται η
υπογραφή
συμφωνίας με
Ψηφιακής Διαχυβέρνη σης, για
την υλοποίηση του έργου ολου
ληρωμένου
συστήματος για τη ναυτιλία μας,
με επιδίωξη την απλούστευση,
αλλά παι την επίσπευση των δια δικασιν για ένα ολοληρωμένο
σύστημα, που θα εξυπηρετήσει
και την ελληνόκτητη και την
ελληνική ναυτλία , τον Έλληνα
ναυτικό .
προγραμματικής
το υπουργείο
Το έργο επισκευής, όπως για μείωση των ληξιπροθέσμων της υγείας,
ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας . Τι σχετου υπουργείου , θα αφορά
στην εφαρμογή των πλέον οιαζεται για τα ποσά που οφείλονται για κύρπληροφοριακού
Κράτησης σύγχρονων μεθόδων
ιες και επικουρικές συντάξεις.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια και ενδέχεται τα
αναδρομικά των επικουρικν
συντάξεων να
ΣεπτέμβρΙΟ σημείωσε ο υπουργός
Βρούτσης , αναφέροντας πως
μέχρι τον Οκτβριο του 2020
θα καταβληθούν οι επιστροφές
των αναδρομικν για κύριες και
επικουρικές συντάξεις Παράλληλα ανακοίνωσε ότι κτην επόμενη εβδομάδα με κατεπείγουσα διαδικασία θα αντιμετωπ στεί το πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα της υγείας .
τισμό τοίχων και οροφν και
την ανακατασκευή του περιδοθούν
ιες απορροές και δίκτυο
ομβρίων υδάτων . Ο συνοπροϋπολογισμός
Εργασίας
Γιάννης
κΘα κάνουμε πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουο γείου Ναυτι. ίας. Ηλεατρονικό
νηολόγιο, ηλεπτρονικά πιστο
ποιητικά και για τα πλοία αλλά
και για το ναυτικό, Ψηφιακές
υπηρεσίες για το ΓΕΝΕ>, είπε
επίσης ο . Πλακιωτάκης.
Το Μουσικό σχολείο Δράμας λικός
και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των
χρονιά 1999-2000 και είναι
ένα από τα μεγαλύτερα της
Ελλάδας , με 394 μαθητές εργασιν σε ένα έτος
εφέτος και 100 εκπαιδευτιΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter