Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

23

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5461

ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
ΚΥΚΛΩΜΑ» ΟΙ «7» ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΛΙΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεννόηση
µε...
κωδικούς

Άφησε τη
σφραγίδα του
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 5 µ.µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ: ∆ΙΑΚΙΝΟΥΣΑΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

∆ΕΝ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΨΥΧΡΑΜΗ

Ν.∆. ΓΙΑΣΥΡΙΖΑ: «ΕΣΤΗΣΑΝ ΠΑΡΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ»

Ηχητική…
βόµβα
στη Βουλή!
ΣΕΛ. 2

I.E.K. BΕΡΓΗ

60 χρόνια
διακρίσεις
και βραβεία

«∆ιαζύγιο»
στην Αιγιάλεια
Τρεις αντιδήµαρχοι και όλα τα µέλη της
παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια» υπέβαλλαν
παραιτήσεις προκαλώντας σοβαρό «ρήγµα»
στη δηµοτική Αρχή
Καταγγέλλουν αυταρχική και ξεπερασµένη
αντίληψη διοίκησης του ∆ηµάρχου
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ:

ΣΕΛ. 10

n ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
n 21 ΝΕΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ

ΣΕΛ. 10

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις σε
Φυσική και Λατινικά

ΜΕ ΑΣΠΙ∆ΕΣ ΣΤΑ Ε∆ΡΑΝΑ

Πρεµιέρα
και στις
ποινικές δίκες
ΣΕΛ. 3

«Καµπανάκι» για τις νέες εστίες
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ∆ΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ,
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ REMDESIVIR
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 19-25

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οριστική
διακοπή
και στην
SL2
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΣΤΟ «ΣΠΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ»
ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΣ»

ΣΕΛ. 11-15