Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

25oC, 21:00

€0.80

22oC - Υγρασία 66%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-Β 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:11

Ôï äéò åîáìáñôåßí ïõê áíäñüò óïöïý!
Είναι το τρίτο, τέτοιο κείμενο μέσα στις δυο τελευταίες εβδομάδες.
Κάτι που δεν συνηθίζεται από την σύνταξη της εφημερίδας. Είναι όμως τόση η πίεση των πραγμάτων, που οι συνήθειες δέον όπως παραβιάζονται. Θέμα, η οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων
στον επισιτισμό-τουρισμό και κατ’ επέκταση οι αντοχές της τοπικής

οικονομίας. Οι μέχρι στιγμής ρυθμίσεις είναι επιεικώς διστακτικές
και λειψές ενώ και η σιγουριά που έδιναν οι αρχικές εξαγγελίες από
ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές, χωλαίνουν στην εφαρμογή. Η γραφειοκρατία στην περίπτωση μας, δεν είναι άμοιρη ευθυνών, εγγενώς
αλλά και σκοπίμως. Παράδειγμα, η καθυστέρηση της χορήγησης της
αποζημίωσης της δεύτερης αναστολής, τόση που έμειναν οι δικαιούχοι χωρίς λεφτά δυο ολόκληρους μήνες! 3»

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5142

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS

Ôé è' áðïãßíïõí ïé åðï÷éêïß ôïõ ôïõñéóìïý;

ÈÝìá ôçò êïéíùíßáò
êáé ôùí èåóìþí ôçò
êáé ü÷é áðïêëåéóôéêÜ
êáé ìüíï ôïõ
óõíäéêáëéóìïý.

Ï Ãåùñãáêüðïõëïò ÷áñßæåé ôçí ÐÁÅ ÁÏÊ ÊÝñêõñá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι συνέπειες της εποχικότητας στη μισθωτή εργασία σε
συνδυασμό με την οικονομική ύφεση ελέω πανδημίας, απειλούν να
τινάξουν στον αέρα την τοπική οι- ΚΕΡΚΥΡΑ. Το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιούνη 2020 ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Λ. Γεωργακόπουλος εξέδωσε ανακοίκονομία. Πριν συμβεί αυτό, σπέρ- νωση με την οποία ουσιαστικά καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να του δωρίσει το 78% των μετοχών της ΠΑΕ. 13»
νουν την ανησυχία στους εργαζόμενους, που τα φέρνουν βόλτα ολοένα και δυσκολότερα. Δεν είναι
μόνον οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που
πλήττονται λόγω των ξενοδοχείων
που δεν θα ανοίξουν.
Σελίδα 5>>

ÍÝá êñïýóìáôá
êïñïíïúïý óôçí Áëâáíßá Ðïõ ôá êñïýóìáôá
êáé ôá èýìáôá 4>>

Ïé åîáöáíéóìÝíåò
äéêïãñáößåò êáé Üëëá
ìõóôÞñéá Γ Β
10»

5ï åôÞóéï ÓõíÝäñéï - ÓåìéíÜñéï
Öéëáñìïíéêþí óôçí ÊÝñêõñá 10>>

O

ΙΑΝΝΗΣ

ΡΑΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα