Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τοΠo του
Πρeπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΕΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠPΕΒΕΖΑ_
οι ΠΡΟΣΑΟΚΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ
ε στόση ανομονής ζν . Οι poδοες είνα
χομηnέ , κοθς μέχρι
νeλματές του Του στημής τα ξενοδοκεία μεγono βήμα , τν 1n lou.
ιoμού της Πρέβε στην nneoφία τους δεν
nων nepoν της κpος δεν οφήνουν nonnd np της xpος στον τουρισμό.
ια τη φεw θερνn o- 0pιa aoοδοδο
Είναι δικό σου και του τουρκικού λαού θέμα
Πως θα διαχειριστείτε τα μνημεία
| ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΕΡΤΑ (ΜΚ !)
Που Βρίσκονται στην κατοχή και στο έδαφός σας
έμα του τουρκικού noo , nς θα διχειριστείτε τa
| μνημεία nου εδ και nohhooς aνες βρίσκονται mo στην
κατονή και στο έδοφός σος α στη σελ.3 oά η Αίκη Νόσση!
στο διαδίκτυο τpεις δημοστεύσες στατικές βhtnoντας στην
Είναι το μνημόσυνο.. υστεροφημία;
Βαθιά η ληγή
Μνημόσυνο Μπτροπολίτου Μελετίον)
Δεν έχει τe
τον τά . Ζωή , Η
νέας nιότητα των κρι.
φο κάθε nοιoτητας ζωή, α . τηρίων (Μνήσθηανθρ - φού η Ζωή είνα
στρέφει0.
στον ΣΥΡΙΖΑ
καθς το rv .
al eotate la
τί μου, Κύριε) και
αnό την noιότητα
nou θα μία .
μπορούσε να είχε Εισαγωγικά η , με των Προσωικν
γραφτεί αυτό Που τα γονιδιακά δε - δεδομένων , αν ξ .
λέει ο Δάντης δομένα , βιολογική ρω και μπορ να
στην πρτη θέα ζωή και στην συ - αγαπdω!
της Βεατρίκης: νέχεα η Νέα Ζωή , Πράγρα που α
Έδ ξεκινά η Νέα αυτή δηλαδή Πou μοδοτεr και τα
συναρτάταα και .
ευρωβουλευτν της οράδας του ΣΥΡ .
Γάgει ο π.Θεοδόσιος Μαρτζονχος αρτάται από την
κριτήρια .
ρές ψεγάδια στη διαδρομή του.