Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Eτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
1δρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.83
Σελίδα 28
Σελίδα 23
Παγκρήτιο ρεκόρ στα 2000 μ. στηπλ K18
η Νικολέτα Ραφάλάκη του ΑΟ Λασιθίου
Ισραηλινό ραντάρ στη Ζήρο;
Σε ετοιμότητα τα Νοσοκομεία
. Στο ΣτΕ
ο Δήμος Σητείας
για το λατομείο
Για την επαρκή αντιμετπιση τυχόν περιστατικν Covid-19|
Σελίδα 13
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Την ετοιμότητα των
τεσσάρων Νοσοκομείων
του Νομού Λασιθίου , ενόμει του ανοίγματος τν
ξενοδοχείων σε 10μέ.
ρες , να αντιμετωπίσουν
με επάρκεια τυχόν περι στατικά Coνid-19 , επιβε
βαίωσαν ενημερνοντας
τον Υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Πάννη Πλακι , νοσοκομείων του νομού τκής πίεσης , ειδικά για πόλοιπα νοσοκομεία σε
μτάκη, ο Διοικητής Μa - μας με 125 άτομα ιατρικό αντιμετπιση περιστατι -περίπτωση 2ου κύματος
νόλης Ανδρεαδάκης και
pi τρεις αναπληρωτές
Διοικητές των Νοσοκο|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
|SUPER ΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
FAIRY YTPO ΠΙΑΤΟΝ 400M 109/ΤΕΜ
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ, SOT 100M 6,98[ΕΜ
ΣΥΜΛΜΤΑΡΑΟΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 99ΚΛΟ
φυτο ΝίΚΟ ΤΡΑΝΤΑΣ
και νοσηλευτικό προσω- κν Covid-19 με δύο κρε - πανδημίας με έξαρση του
ιού και στην περιοχή μας.
νικό διάστημα-προσω - νάπτυξης και τρίτου . Ε . Επιπλέον , το ΓΝΑΝ μπορνΕΝ oν εράπετρας Ε πικό nou , όπως τόνιοαν ππλέον το ΓΝΑΝ μπ - ρεί να αναπτίξει 20 κλί.
διοίκηση και εργαζόμενοι ρεί άμεσα να αναπτύξει νες νοσηλείας υπόπτων ή
ποτέ δε διέθεταν έως σή - πέντε αίθουσες για να επιβεβαιωμένων , ελαφρά
μερα-ο σχεδιασμός των νοσηλεύσει διασωληνω - νοσούντων Covid-19, το
πικό το τελευταίο χρο - βάτια με δυνατότητα aΚαλλιωνάκης,
Μαρία Δαρατσιανού και
Νεαπόλεως Βασιλική- Ερήνη Χατζέα , καθς και 96 κλινν για νοσηλεία μένους αρρστους από Νοσοκομείο Ιεράπετρας
p συντονιστής για τον περιστατικν Covid-19
Coνid-19 στο Λασί, διευ. στο νομό (20 στο ΓΝΑΝ , συγχρόνως , να νοσηλευ - κρεβάτια
βυντής της Χειρουργικής 25 της ,Νεαπόλεως , 27 τούν , σε περίπτωση εκτά Κλινικής του ΓΝΑΝ Νίκος
Μουδατσάκης , nou συναντήθηκαν το απόγευμα τότητα άμεσης λειτουρ - διαθέτει ένα χειρουργείο . Covid-19 ο διοικητής ετης Παρασκευής στο No . Υας 10 θέσεων εντατι - aποκλειστικά, για περ νημέρωσε ότι ξεκινούν άσοκομείο Αγίου Νικολάου. κής θεραπείας ( ήδη είναι
Ουπουργός ενημερθηκε σε ετομότητα 2 θέσεις
λεπτομερς για την κατάσταση στα νοσοκομεία εσης ) στο , ΓΝΑΝ και ένα διαθέσει όλες τις 25 κλί - ντα μοριακά τεστ γίνοαπό πλευράς στελέχω - χειρουργείο Covid-19, aσης και εξοπλισμού.
Σητείας
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
www.tacebook.eom/g
Onωρonωλείο
Covid-19, όπου μπορούν , 27 κλίνες , η Σητεία 24
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ οίκον
της Ιεράπετρας και 24 κτου ανάγκης 10 διασωτης Σητείας ) και η δυνα . ληνωμένα άτομα Επίσης
Ξεκινούν τεστ
Αναφορικά με τα τεστ
στατικά Cονid-19.
μεσα τεσπ αντισωμάτων
Το Διαλυνάκειο Νοσο - για το προσωπικό των
σε θάλαμο αρνητικής πi κομείο στη Νεάπολη έχει νοσοκομείων . Τα επείγο ποτελούν ισχυρό μήνυμα έως τρία περιστατικά ανά
Προς την τουριστική αγορά.
νες του (με μάξιμουμ δύο νται στο Ηράκλειο και
τα τεστ για τα τακτικά
θάλαμο) για περίθαλψη χειρουργεία στέλνονται
στην Αθήνα και το απo
Το ΓΝΑΝ διαθέτει ει - ριστατικν Covid-19, τέλεσμα γνωστοποιείται
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδοα 1
υπόπτων ή ελαφρν n SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δευτέρα 22 Ιουνίου
Ο εξοπλισμός
Των νοσοκομείων
Η ισχυρή ενίσχυση των δικό θάλαμο ΜΕΘ αρνη - npοστατεύοντας . τα υ4,98
ΚΟΛΙΟΣ.
ΔELTA
ΙΚΤΕΟ
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
Σαρδέλα & Γαύρος 4,986
28411-01.800, 6945-000.103
Tερόστια γκόμο καθημερινό φρέσκων ψοριν anό τα κοίο μος
όnως και τερόστια γιάμο κοτεψυγμένων θαλοοσνν ppooντων
δηως κοκινόψορο βοκολόο Υλσσο και noa άλλ
20420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα