Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγροέκφραση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ:
-Τιμές παραγωγού χαμηλότερες
και από ένα καφέ
-Με νέα φάρμακα και παλιά
προβλήματα η Δακοκτονια
-Δολωματικοί ψεκασμοί
με πρωτοβουλίες παραγωγών στο Ηράκλειο
-Σιωπή ΕΛΓΑ για ζημιες
από καύσωνες στις ελιές ΣΕΛ. 12-13

«Τρέχει» ο Αναπτυξιακός
και για Μεταποίηση Γεωργικών
Προϊόντων ΣΕΛ. 18-19

Ο «12λΟγΟς»
τΟυ νΕΟυ
αςφαλιςτικΟυ
των αγρΟτων ΣΕΛ. 10-11

ΜΟΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΥΧΟΣ 72
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ

Στα σκαριά

οι χορηγήσεις
μικροπιστώσεων

Πατάτα: ςτα 0,32 ευρώ το κιλό
(συν 0,03 στην εκκαθάριση)
από Εας νάξου ● ΣΕΛ.2

μέχρι 25.000 €
● ΣΕΛ. 6

αθηναϊκή Ζυθοποιία:
αγοράζει όλο το κριθάρι
από τους παραγωγούς ● ΣΕΛ. 5

- ΕνΩ το «5χΙλΙαρο» αυξανΕταΙ σΕ «7χIλΙαρο» ΣΕΛ.8
- την ΕρχομΕνη Εβδομαδα οΙ πληρΩμέσ τΩν βΙολογΙκΩν
- ΕφΙκτο να δΙπλασΙασουμΕ την τΙμή τησ φΕτασ ΣΕΛ. 14
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ:

ΕξΕλΙξΕΙς καΙ προβλΕψΕΙς
ςτην αγορα ςΙτηρΩν ΣΕΛ. 24-25

1.5 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι πρωταγωνιστές
μιλούν στην στην «Α»
για τα προβλήματα
και τις προοπτικές
της καλλιέργειας ●ΣΕΛ. 16 - 17

α. Μυστακίδης: αγορά του 5.1%
της τράπεζα Πειραιώς ● ΣΕΛ. 21

www.agroekfrasi.gr

Οι εξαγωγές
σημειώνουν
το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.6

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Καλλιεργητικές φροντίδες για Πεπόνια,
Ροδάκινα και Μηλοειδή ΣΕΛ. 26-27