Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Σε αυτά τα
σημεία θα
τοποθετηθούν
τραπεζοκαθίσματα
στην Κοζάνη
- Μέριμνα για
τους πεζούς

σελ ~ 3

Γιάννης
Καραβασίλης:
Ο Κωστής
Μουσουρούλης
ήρθε να «εκτελέσει»
τις αποφάσεις του
πρωθυπουργού
για βίαιη
πολιγνιτιποίηση

40χρονος από τα
Ηπειρώτικα σε σοβαρή
κατάσταση στο Μαμάτσειο

σελ ~ 24

Κώστας Μουσουρούλης: «Έμφαση θα δοθεί στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» - Το Παν/μιο
Δυτ. Μακεδονίας αρωγός στην εκπόνηση μελετών για
τη δίκαιη μετάβαση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ
σελ ~ 3

7251

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Ενημερωτική
συνάντηση για
τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που
αφορούν στα
ξενοδοχεία και
καταλύματα της
Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 7

Κραυγή αγωνίας από
ιδιοκτήτρια κυλικείου της
Κοζάνης: «Περάσαμε Πάσχα
χωρίς τα 800 ευρώ, δεν
ξέρουμε αν θα λειτουργήσουμε
από Σεπτέμβριο»

Κατά της κλειστής
δομής στα Γρεβενά
ο Γιώργος Δασταμάνης
- Προοπτικές για ίδρυση
Ακαδημίας Σωφρονιστικών
Υπαλλήλων

σελ ~ 4
σελ ~ 12

σελ ~ 24

Μια νέα συνεργασία
ξεκινά μεταξύ Δήμου
Κοζάνης και Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας: Με
πανεπιστημιάδα θεάτρου,
διασύνδεση αστικού
περιβάλλοντος και τέχνης,
σχεδιασμό έξυπνων εφαρμογών