Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 AP . ΦΥΛΟΥ 1392 ΕΤΟΣ 320 ΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤIΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: [email protected]
Τέσσερις Περιφερειάρχες
| ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Στη σημερινή έκδοση μας φιλοξε - μας; Θελήσαμε σε συνεργασία με συ - διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές δρος Καχριμάνης Περιφερειάρχης
νούμε τις απαντήσεις των ετικεφαλής ναδέλφους εκδότες εβδομαδιαίων της χρας μας . Πρόκεται για το Ηπείρου, Χρήστος Μέτιος Περιφερε
τεσσάρων Περιφερειν της χρας εφημερίδων από τις αντίστουχες Πε πρτο βήμα μιας προσπάθειας για άρχης Ανατολικής Μακεδονίας και
μας σε ένα κοινό ερτημα: Ποιες ριφέρειες, να ανιχνεύσουμε τα κοινά διαπεριφερειακή ενημέρωση, που Θράκης , Γεργιος Πατούλης Περ .
είναι οι βασικές σας προτεραιότη- σημεία και τις διαφορές στην αντιμε - στόχος μας είναι να συνεχιστεί και θα φερειάρχης Ατικής, Νεκτάριος Φαρ τες σε αυτήν την κρίσιμη επόμενη τπιση των υγειονομικν και οικονο - διευρυνθεί. Στη σημερινή έκδοση μάκης Περιφερειάρχης Δυτικής Ελφάση του κορωνοίού για τη χρα μικν συνεπειν της πανδημίας , σε απαντούν(αλφαβητικά ) ο: Αλέξαν - λάδος . Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Έοιμο το επίδομα ορεινν Lrtp
και μειονεκτικν περιοχν εκαρία σε
ΟΤΑΝ ΤΟ Ε9 ΞΕΓΥΜΝΩΝΕΙ. .
Οσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία το ξ
ρουν: Η φωτογραφα δεν έχει να κάνει μ '
αυτό που φωτογραφίζεται . Εχει να κάνει με
το πς φαίνεται αυτό που φωτογραφίζεται.
Το αξίωμα των ερασιτεχνν και επαγγελμα τιν της έχει εφαρμογή και στην πολιτική. .
Εξού και ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα Μαΐου
με συνέντευξη στην Αυγή- προειδοποιούσε
τα στελέχη του λέγοντας ότι αφροντίζουμε,
πάντα και με επιμονή, η εικόνα τού καθενός
από μας , είτε αφορά σε οικονομικά ζητήματα
είτε σε διαπροσωπικές σχέσεις είτε , βέβαια ,
σε πολιτικές απόψεις, να είναι μια εικόνα
καθαρότητας , διαφάνειας και αφοσίωσης
στα συμφέροντα της χοινωνικής πλειοψηφίαςν . Οι μυημένοι στα συρίζαϊκά εσωκομματικά είχαν διαβάσει
πίσω από τις γραμμές την αρχηγική δυσφορία για τον λάτρη του
real estate ευρωβουλειτή. Το τελευταίο πόθεν έσχες του Δημήτρη
Παπαδημούλη, εκείνο με τα οκτ νέα ακίνητα Συνέχεια στη σελίδα 23
Στην τελική ευθεία βρίσκεται
η ολοκλήρωση των διαδικα .
σιν για τη λειτουργία νέας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του
επιδόματος ορεινν και μει .
ονεχτικν περιοχν αφού κα μα το επιδομα
Δεύτερη ευκαιρία για
| να λάβουν την ειδική
| ατοζημίωση των 80
ευρ έχουνοι επιχειρή
σεις οι οποίες εν πλή
τονται από τις επιπτ σεις της πανδημίας δεν
| είχαν λάβει το επίδομα .
Με νέα κοινή υπου γική απόφαση ο επιχει ρήσεις έχουν το δικαίω
μα να υποβάλουν δή λωση στην πλατφόομα
|myBusines Supports
Γράφει ο
ΖΠανταζής
| Δικηγόρος
ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Το όνομα της εξαιρετικής και σεμνής
βουλευτού Ιωαννίνων Μαρίας Κεφαλά
εισηγείται προς υπουργοποίηση στον Κυριάκο
FLASH
Μητσοτάκη ο πρόεδρος της
Βουλής κα επίσης εκλεγόμε . /
νος στον ίδιο νομό Κστας
Τασουλας . Η . Κεφαλά θεωρείται πράγματι αξιόλογη περίπτωση Συνέχεια στη σελδα 2
Συνέχεια στη σελίδα 21