Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Κδημερινή οικονομική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7092
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πότε έρχεται
pυ έκτακτη ρύθμιση χρεν
Αλλαγέs
για τουs
εργαζόμενοus
τns Πανδημίαs
Τις τελευταίες αλλαγές για την απασχόληση
συνταξιούχων περιλαμβάνουν τρεις σχετικέ
που γεννήθηκαν στην
εποχή του κορωνοϊού
θα αρχίσουν να εξο
φλούνται σε δόσεις
από τον Ιανουάριο του
επόμενου έτους με τις
από τον Μάρτιο, όταν δόσεις να απλνονται
μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2021 ή του 2022 ,
Φόροι, δόσεις ρυθμί
σεων και ασφαλιστικές
εισφορές συνολικού
ύψους 3 δισ. ευρ που
δεν πλήρωσαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
εγκύκλιοι του
υπουργείου Εργασίας
και κοινωνικν Υποθέσεων .
Ειδικότερα αφορά
τις τρεις τελευταίες
αλλαγές που έγιναν
για την εφαρμογή της
περικοπής του 30%
συνέχεια στην 11
ξέσπασε η πανδημία,
θα μπορούν να πληρωθούν από τον Ιανουά ριο του 2021 σε 12
άτοκες ή 24 χαμηλότοκες μηνιαίες δόσεις .,
Οι οφειλές αυτές
ανάλογα
αριθμό των δόσεων
που θα επιλέξουν οι
φορολογούμενοι που
πλήττοντται από την
έχουν παγσει μέχρι κρίση του κορωνοϊού .
Αυτό σημαίνει ότι
ένας ελεύθερος επαγ
μένες έως το τέλος γελματίες ο οποίος
Η έκτακτη, ρύθμιση
ετοιμάζει
υπουργείο Οικονομι κν θα περιλαμβάνε
και τον Σεπτέμβριο και
θα παραμείνουν παγω
σε 12 άτοκες δόσεις
από τον Ιανουάριο έως
και τον Δεκέμβριο του
του έτους, καθς ή έχει για παράδειγμα 2021 πληρνοντας 250
νέα έκτακτη ρύθμιση
που έρχεται να καλύψει τις πληγές που
άνοιξε η υγειονομική
κρίση θα ενεργοποι.
ηθεί στις αρχές του
επόμενου έτους . Όλα
τα χρέη και οι φορολογικές
Τα ελληνικά
ξενοδοχεία θα
χάσουν φέτ0s
αναστείλει πληρωμές
φόρων (ΦΠΑ και δ ρυθμίσεων)
ευρ τον μήνα . Τοίδιο
μοντέλο θα εφαρμο- φορολογικό νομοσχέστεί και για τη ρύθμιση
διο το οποίο θα κατα .
τεθεί στη Βουλή εντός
του Ιουλίου και θα ενσωματνει το πακέτο
ύψους 3.000 ευρ έως των ασφαλιστικν εικαι τον ερχόμενο Σε πτέμβριο θα έχει τη
δυνατότητα να εξοφλήσει τις φορολογιυποχρεσεις κές του υποχρεσεις
σφορν επιχειρήσεων
και ελεύθερων επαγγελματιν οι οποίες μέτρων της τρίτης
έχουν ανασταλεί μέχρι
και τον Σεπτέμβριο .
φάσης για τη στήριξη
συνέχεια στην 10
Μείωση
100Ούτε το 2024 δεν θα
μπορέσει να έχει ανακτήσει η Ελλάδα τα
επίπεδα τουριστικν
αφίξεων και εσόδων
του 2019. Αυτό συμπε .
ραίνει εκτενέστατη
έκθεση της ΕΥ για τις
επιπτσεις της Πανδη.
μίας στον ελληνικό
τουρισμό , που προαναγγέλλει μια πενταετή περίοδο κρίσης.
Σύμφωνα με την ΕY,
συνέχεια στην 2
τns ανεργίαs
το α' τρίμηνο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Πs την υπολόγισε
η ΕΛΣΤΑΤ
Σελίδα 9