Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12554
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΣΤΑΤ: Στα 9.382 ευρ το μέσο ατομικό εισόδημα το2019
Στο 31,4% ο κίνδυνος φτχειας στην Ελλάδα
Λαγκάρντ: Η οικονομία της
ΕΕ βινει δραματική πτση
Μέρκελ- Μακρόν:
Γρήγορα το Ταμείο
Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντδήλωσε στους
ηγtτες της Ευρωπαίκής Ενωσης ότι η οικονομία τους βρί
στεται σε εδραματική πτση .
Η Λαγκάρντ επt oτ η οικονομία της ωρωνης οδεύ .
α προς ταπότομη μωση. 13% το δεύτερο Τρίμηνο και
Ανάκαμψης
Η Ευpάπη έχει κάθε συμαέρον
να υπάρχει το Ταμείο Ανά.
το 2020
Είπτεπίσης ότι η ανεργία στην ευρωζνημποραίνα φθά .
σει στο 10%.
ΗΛαγκάρντκάλεσε επίσης τους ηγtτες να συμφωνήσουν
γρήγορα στο σχίδιο ανάκαμψης και uπε ότ χρηματοπ
στωτικές αγορές είναι σχετκά ήρεμες λόγω των προσδοκν ότι το ευρωπαϊκό μπλοκθα ενεργοποιηθαί για να δε
ξαoτη ΕΕ tvo και πάλ σε δράση .
καμψης έως το τλος του καλοκαιριού , δήλωσε η Μέρχελ, στου
ηγέτες της ΕΕ και προειδοποίη σε ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη βα
θύτερη ύφεση από τν Λεύτερο
Παγκόσμιο Πάλεμο και ότι αυτό
S0 31.4% ανέρχεται ο κίνδυνος φτχειας ή κοινωνικός αποκλει Εσμός του πληθυσμού της χρας , παρουσιάζοντας μείωση σε
σχέση με το 2018 κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες , σύμφωνα με της
θα οδηγήσει πραγματικά σε ποΧατζηδάκης: Μαζικές
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
λύ , πολύ δύσκολους καιρούς .
ΕΛΣΤΑΤ
Το κατφλι της φτχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.917 ευρ ετη
σίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 10.326 ευρ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτμενα παιδιά και ορίζεται
δε στο 60% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριν , το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.195 ευρ, εν το μέσο ετή.
σιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριν της χρας εκτιμήθηκε σε
16.147 ευρ.
Μαχρόν , είπε στους Ευρωπαίους
ομολόγους του ότι τα μέτρα της ευΑπό εδ από τη Μάνδρα, από τον τόπο της τραγωδας,
στέλνουμε το μήνυμα όπι το Υπουργ ο Πριβάλλοντος και
Ενέργεoς δο σνίχεται την αυθορεσία , Τόνισε ο υπουρ.
Υος Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος ήταν παρν , στην καπδόφιση αυθσρίτων , από κλιpάκια της Αποκντρωμίνης
Διοίκησης, στο Σκυλόρεμα Μάνδρας .
Προχωρούμε στην καττδόφιση ορκετν αυθαιρέτων .
για όσα tχουν βγει τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδόφισης
Τόξη θα μπα και στο Μάτι,, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, προανήγγειλε όη θα γκρεμιστούν πάνω από
14 σπίτια και θαγκρεμιστούν και 330 πτρίπου μάντρες και
άλλες κατασκευίς σε όλη την Ελλάδαο και τόνισε ότπ εστο
πρόγραμμά μος tίναι να γεριμιστούν 1:108 συθaίρετα τους
επόμενους μήνες.
ρωπεχής βοήθειας θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 300
διο , σε επιχορηήσεις λόγω της
έχτασης της οιχονομκής επίττωσης της πανδημίας
Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτχειας εκτιμνται
σε 698.454 σε σύνολο 4.123.242 νοικοκυριν και τα μέλη τους σε
1.881.600 στο σύνολο των 10.534.857 ατόμων του πληθυσμού της
χρας .
Το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε σε 9.382
ευρ, υψηλότερο κατά 3,9% από το προηγούμενο έτος
ότι η συμφωνία πρέπει να ολοκλη .
ρωθεί έως τον Ιούλιο λόγω των εν .
αιoθησιν των αγοoν .
Βιομηχανία: Βύθισην 35.4%
της παραγωνής.
Ιαμεία: Πτση 7.3% στα έσοδα.
από εισφορές
Τουρισμός: Μειωμένα 51.4%
τα έσοδα στο 4μηνο
Μνάλη πτση 35,4% σημείωσε ο γενικός δείχτης | Κατά 7,3% έχουν μειοθεί τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ σύμ
χύκλου εργασιν στη βιομηχανία (σύνολο εγχ ριας και εξωτερικής αγοράς ) τον Απρλο εφέτος , δεύ .
τερο μήνα του lockdown, σε σiριση με τον αντίστοιχο
δείχτη του Απριλίου 2019 , έναντι αύξησης 14,4% που
σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκοιση
το 2018 , σύμηωνα με την ΕΛΣΤA .
.ωνα με τον διοικητή του οργανισμού , Χρ Χάλα - ρωτο σοκ.που έχουν προκαλέσει τα μέτρα για
ρη. Υπάρχει νστέρηση εοόδων 600 εκατ, που οgελεται :
Σην απαλλαγή επιχερήσεων από καταβολή εισφορν
μα τους μισθωτούς σε αναστολή
- Την καθυστέρηση καταβολής του Δρου Πάσχα
- Της παρατάσεις στις προθεσμίες καταβολής των εισφ .
ρν για τους πληττόμενους εγοδότες.
, την αντιμετπιση τηs πανδημίας καταγράφεται
στα έσοδα από τον τουρισμό.Στο α4μηνο η τουοιστιχή
κίνηση ήταν μειωμένη 36,1% με αποτλεσμα τα έσοδα
να εμφανίσουν πτση 51,4%% , σε σχέση με την αντίστο χη περυσινή περίοδο. Μόνο τον Απρίλιο οι αφξεις με .
φθηκαν 962% και οι εισπράξεις 98,7%.
2019 με