Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.gr
antilalospress G)
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISION
και στο διαδίκτυο!
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΝΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ: 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1353
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ: 1,00 E
ΣΑΒΒΑ ΤΟΚ ΡΙΑΚΟ
Πάνω από 13 εκατομμύρια ευρ από το LEADER
Που εγκρίθηκαν
για τη Μεσαρά
Οι Προτάσεις Που
για επενδύσεις σε αγροτικό τομέα, εμπορία-μεταποίηση Προϊόντων, χειροτεχνία και τουρισμό
σελ. 8-9
ΜΟΙΡΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Καταρρέει ο Μητροπολιτικός
Ναός του Αγίου Γεωργίου
Λόγω της κακής στατικότητάς του
έχουν Προκληθεί μη αναστρέψιμες βλάβες
Το δικό τους σπΙΤι θα αποκτήσουν
οι ξιφομάχοι της Μεσαράς
Τ.Σ. Πόμπιας: "Το στάδιο να γίνει στο χωριό
Που δημιουργήθηκε η Αθλητική Λέσχη Μεσαράς"
σελ. 5
σελ. 11
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ & ΠΟΛΙΤΠΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΦΛΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μετά Τις
Στα αζήτητα
χιλιάδες τόνοι
καρπουζιν
στη Μεσαρά
Οι αριστούχοι
μαθητές
σε Γυμνάσια
της Μεσαράς
και στο Λύκειο
Ασημίου
Δημήτρης
Ζωγραφάκης:
"αναταράξεις"
εγκρίθηκε
ο Προϋπολογισμός
του 2020
Γ. Κακουλάκης,
Πρόεδρος Τ.Κ. Μοιρν:
" Οφείλουμε να είμαστε
ενεργοί Πολίτες
για να Πάμε παρακάτω"
χωρίς μουσικά όρια
και καλούπια"
Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί καρπουζιού της Μεσαράς, δεδομένου ότι τα πρτα υπαίθρια καρπούζια δεν έ .
χουν καμία αγοραστική ζήτηση και παραμένουν α
πούλητα στα μποστάνια
του κάμπου . Το αγοραστι
κό ενδιαφέρον είναι πολύ
μειωμένο λόγω έλλειψης
τουρισμού.
Μετά από δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ
βουλίου Γόρτυνας, εκπεριφοράς , και "αναταράξεις"
στο Μεσαρίτικο Δήμο, ε γκρίθηκε με ευρεία πλειοΨηφία στην έκτακτη τρίτη
συνεδρίαση, ο προϋπολογισμός για το 2020 του Δήμου Γόρτυνας.
Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της
και οι Διευθύνσεις Γυμνασίων της Μεσαράς
και του Λυκείου Ασημιου
ανακοίνωσαν τους αρι στούχους μαθητές τους
για το 2019-2020.
σελ . 14
σελ . 13
σελ . 4
σελ. 7
σελ. 3
1353-19/06/20