Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
(Θaggclia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10139-ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 Ε
ΣΑΒΒΑΤ0 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Πρτα η εξόφληση
οφειλν προς
Δημόσιο και Ταμεία
Σελ. 5
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Εεργαλεια
Η οικονομία
της Ευρωπαϊκής
Ενωσης είναι σε
"δραματική πτση"
ανατα
Σελ . 5
ΥΠΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Σελ. 8
ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ
Διαρκής απειλή
Στη δημοσιότητα μετά
από έλεγχο και πληρωμή
τα ποσά που έλαβαν τα ΜΜΕ
"Αγκάθ " παραμένει για τα δημόσια έσοδα το Παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην
Ελλάδα, όπως δείχνουν τα ευρήματα της
νέας , ανεξάρτητης Έκθεσης της ΚΡMG .
Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χρα με
το υψηλότερο Ποσοστό Παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. , ωστόσο φαίνεται να έχει
αναστραφεί η αυξητική τάση σε σχέση με
την Περσινή χρονιά.
Η παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελ
λάδα το 2019 βρίσκεται στο 22,4%
κατανάλωσης τσιγάρων . Ωστόσο, η χρα
για ακόμα μία χρονιά έχει το μεγαλύτερο
Ποσοστό Παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. ,
με τις απλειες των κρατικν ταμείων να
ανέρχονται στα 610 εκατ. ευρ το 2019
( σε σχέση με 690 εκατ. ευρ το 2018 ) .
Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα καταγράφηκε η
δεύτερη μεγαλύτερη Ποσότητα κατανάλωσης Παραποιημένων τσιγάρων στην Ε.Ε.
( 1,5 δισ. τσιγάρα ).
Οι επιπτσεις του Παράνομου εμπορίου
καπνικν Προϊόντων δεν είναι μόνο οικονομικές . Πληρνουμε όλοι και το κοινωνικό κόστος.
Μεγάλη αιμορραγία για τα δημόσια έσοδα αποτελεί το παράνομο εμπόριο τσιγάρων ωστόσο οι επιπτσεις δεν είναι μόνο
οικονομικές. Πληρνουμε όλοι το κοινωνικό κόστος εν όΠως επεσήμανε αναφε ρόμενος στην Έκθεση ο Χρήστος Χαρπαντίδης , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος αποτελεί κοινή πε Ποίθηση Πως , τα έσοδα από τα Παράνομα
τσιγάρα αποτελούν σημαντική Πηγή χρη
ματοδότησης εγκληματικν δικτύων και
οργανσεων. Βρισκόμαστε ενπιον μίας
μεγάλης, διαρκούς απειλής Που στην Ελλάδα λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις.
Όλες οι πλευρές
να σεβαστούν
το διεθνές δίκαιο
Σελ. 4
Σελ. 3
ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Φέτος είμαστε
πιο ετοιμοΡ
ο weνάλος Περίπατος | Π01ΠΟΤ γα την αντιμετωπιση
Των Πυρκαγινς
της Αθήνας έπρεπε
και χρόνια
Σελ. 4
Σελ. 3
Ο λογικός