Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

20

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5459

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΣΤΟΧΟΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΣ»

Έρευνα για το αδιάβλητο
των εξετάσεων
στα Πανεπιστήµια
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Βατά θέµατα
σε κοινωνιολογία
και βιολογία
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 14-17

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Αρχίζουν και
ποινικές δίκες
από ∆ευτέρα
ΣΕΛ. 5

Αλωνίζουν
οι διαρρήκτες
n Μαζαράκι: Πήραν χρήµατα, κοσµήµατα,
αλλά και… παιδικό κουµπαρά
n Γοµοστό: Τρία περιστατικά και πολλές
απόπειρες σε λίγες µέρες

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

n Εντολή του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, Γ.
Μιχαλόπουλου για αυξηµένες περιπολίες

Το φυσικό
αέριο ξανά
στο «τραπέζι»
ΣΕΛ. 7

DRONE ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Επιτήρηση
από αέρος
σε Στροφυλιά

ΣΕΛ. 10

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

«Έχουµε
ραντεβού µε
την ιστορία»
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΗΣΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ
∆ΕΝ ΒΓΗΚΕ «ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ»
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 21-26

Η ΑΧΑΪΚΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Και επίσηµα
στη Γ’ Εθνική

ΤΑ SEATRAC ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Πρόσβαση
για ΑµεΑ
σε 6 παραλίες
ΣΕΛ. 11