Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

25oC, 21:00

€0.80

23oC - Υγρασία 44%-74% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:11

ÊëéìáôéêÞ áëëáãÞ êáé CoViD-19: ìéá ðñùôüôõðç õðüèåóç

Στην Κίνα, τα άγρια ζώα πωλούνται
κυρίως για χρήση ως τροφή ή φάρμακο.
Οι υποτιθέμενες φαρμακευτικές και / ή μαγικές χρήσεις τους βασίζονται κυρίως στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η οποία και προωθείται ευρέως από την κινεζική κυβέρνηση. Οι νυχτερίδες θηρεύονται στην Κίνα και για διάφορους άλλους λόγους, όπως η αφαίρεση του λίπους τους, η
χρήση τους σε διακοσμητικά ή απλώς για ψυχαγωγία. Οι τουρίστες στην Κίνα αναζητούν συχνά εξωτικές εμπειρίες διατροφής, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι νυχτερίδες. Ωστόσο, ο πιο διαδεδομένος λόγος κατανάλωσης νυχτερίδων είναι η φτώχεια! Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5141

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ

¢ñ÷éóáí ôá üñãáíá óôïí Åñçìßôç

ÐÝôáîå Ýîù ôïõò
äçìïóéïãñÜöïõò, ãéá
ëüãïõò õãåéïíïìéêïýò
ï Ìá÷åéìÜñçò!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με σύνθημα «η τελευταία πράξη ενός μεγάλου σκανδάλου - Ο αγώνας συνεχίζεται!» ο
σύλλογος Ερημίτη Πλους, ξεκινά
νέο γύρο κινητοποιήσεων. Με τις
μπουλντόζες που άρχισαν την Πα- ΧΑΝΙΑ. Θλίψη για τον υποσμηναγό Μανόλη Γαρεφαλάκη (α), που κατέκτησε τους ουρανούς, αλλά έχασε τη ζωή του
ρασκευή 19/6 να κατεδαφίζουν το σε τροχαίο με τη μηχανή του στον δρόμο. ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ τ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ 5»
παλιό ναυτικό οχυρό του Αγίου
Στεφάνου, γεγονός που «τουιτάρισε» με ικανοποίηση ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Σύλλογος “Ερημίτη Πλους” βγήκε
για μια ακόμα φορά στα φόρα!

«ÐÝôáîå» ìå ôç ìç÷áíÞ ôïõ, âõèßæïíôáò óôï ðÝíèïò ôçí ÅëëÜäá

Óå äéáñêÞ åðáãñýðíçóç
åßíáé óôï Ôåìðëüíé, ìåôÜ
ôç ËáúêÞ ÓõíÝëåõóç 7>>

Σελίδα 5>>

ÅÐÓÊ: ÓéãÞ é÷èýïò
äõï åâäïìÜäùí

Óôçí ÊÝñêõñá ï Ì. ×ñõóï÷ïÀäçò Ôï óçìåñéíü ðñüãñáììá ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç 4>>

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα