Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κίνητρα "άντλησης" κεφαλαίων από το Χ.Α.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μμ .
911234 557157
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 / τιμή: 1,30 ε
οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.250
Κίνητρα άντλησης
κεφαλαίων από το Χ.Α.
Lamda
Στην εκκίνηση η έκδοση
Στην έκδοση του ομολόγου Που έχει εξαγγείλει,
ύψους μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρ, Προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η Lamda. Από
το Ποσό αυτό τα 150 εκατ. ευρ θα διατεθούν
για το έργο στο Ελληνικό. Όπως εκτιμάται, η όλη
διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα
Ιουλίου . σελ 11
Γιατί η ΕΜΜA Capital
εισέρχεται στο μ.κ. της Προφάρμ
Φορολογικά μπόνους για νέες εισαγωγές-Μικτά επενδυτικά προϊόντα
Φορολογικά κίνητρα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Εταιρειν. Ένα
Στον χορό των συνεργασιν μπαίνει για πρτη
φορά φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα, με τη συμφωνία της Προφάρμ Α.Ε με την τσεκική ΕΜΜΑ
Captal. Μέσω της συμφωνίας αυτής η Προφάρμ
αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, διατηρντας
ωστόσο τοmanagement. σελ 14
αναδιαμορφσει τον χρο της, επιχειρντας να
τετράδιο εισηγήσεων καλείται να διαμορφσει συνδέσει μεταξύ άλλων περαπέρωτο Χρηματιστήριο
με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και
δημιουργντας μικτά προόντα. . Το Χρηματιστήριο
θα αναζητήσει τρόπους στήριξης της Πράσινης ανά
Πυξης μέσα από την προθηση της έκδοσης Green
Βonds. . Διαρκή εκπαίδευση των φορέων της αγοράς
με στόχο τη διεύρυνση του χρηματιστηριακού ταμ προκειμένου αυτοί να μπορούν να διαχειρίζονται
με αρτιότητα ο καθένας στον τομέα του τις εργασίες
και στενήσυνεργασία των τραπεζν και των ασφα
λιστικν εταιρειν με την κεφαλαιαγορά ήταν τα
σημαντικότερα θέματα Που απασχόλησαν τ xθεσινή
ειδική επιτροπή Που αναλαμβάνει τον ρόλο αυτόν
και θα τον διεκπεραισει έως το τέλος Ιουλίου. Οι
σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικν . Αντικείμενο τελικές εισηγήσεις κινούνται σε τρεις άξονες: . Φο
και στόχο της σύσκεψης αποτέλεσαν η διεύρυνση ρολογικά κίνητρα τα οποία θα αφορούν νέους επεν του μεγέθους του Χρηματστηρίου και η αναζήτηση δυτές , νέες προς εισαγωγή εταιρείες, νέα Προϊόντα
κεφαλαίων από την Πλευρά των επιχειρήσεων και
από τη συγκεκριμένη δεξαμενή . Ας σημειωθεί πος
μόνο ο ΣΕΒ εκπροσωπεί περίπου το 85% των εισην
Committee
Η καραντίνα μπλοκάρει
υς επισκευές στην Κίνα
Πλό και του βάθους ης αγοράς. Μέσα από τα φορολογικά αυτά κίνητραη κεφαλαιαγορά θέλει να
του . σελ.2
Θέμα Κίνας έθεσε στον υπουργό Ναυτλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου (Committee) , τονίζοντας ότι οι Κινέζοι θέτουν όσους επισκέπτονται τη χρα σε 14
ημέρες καραντίνα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην
Πρόοδο των έργων όσο φυσικά και στην αλλαγή
πληρωμάτων. σελ. 9
Γενναίες μεισεις φόρων
-Αβεβαιότητα για εισφορές
Πληττόμενες επιχειρήσεις
Για γενναία μείωση στους συν - γράμματος εφαρμογής των επό
μενων μεισεων φόρων. Τα μέ
καταβολής φόρου Προετοίμασε τρα αυτά η κυβέρνηση Προσα
νατολίζεται να τα εντάξειστο ανα
πτυξιακό πρόγραμμα της επ μενης 4ετίας, το οΠοίο θα Περιέ
χει και τους τρόπους αξιοποί
noης τωV κονδυλίων Που θα εισ.
ρεύσουν στην Ελλάδα μέσω του
λιτική μείωσης φόρων που θέλει ευρωπαϊκού Πακέτου των 750
δισ. ευρ. Σχετικά με το αν εί
μαστε κοντά σε μια απόφαση
για τα 32 δισ. Που αναλογούν
στην Ελλάδα, από το Πακέτο των
τελεστές υπολογισμού της ΠροαΨηφιακός φόρος
από τις ΗΠΑ
τις πληττόμενες επιχειρήσεις ο
ΥΠΟΙΚ, αλλά άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο συνέχισης της μεί ωσης τωνασφαλιστικν εισφορν . ΌΠως είπε, ο κορονοϊός
άνοιξε μια παρένθεση στην Πο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νέα αναστάτωση στο δεθνές στερέωμα Προκάλεσαν οι ΗΠΑ ανακοιννοντας ότ αποχωρούν από
τς διαπραγματεύσεις, οι οπoίες είναι σε εξέλιξη με
Πρωτοβουλία της Ευρπης για την υοθέτιση ενός
κοινού φόρου στους τεχνολογικούς κολοσσούς
του επονομαζόμενου -ψηφιακού φόρουν σελ .7
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντνης
Τρίτσης
εξέφρασε τν ελπίδα ότι αυτή η
Παρένθεση) θα κλείσει από τον
Σεπτέμβριο. Πρακτικά, ο υπ. Οι
κονομικν παρέπεμψε, εμμέσως 750 δισ., ο κ. Σταϊκούρας επεσή
Πλην σαφς, στηνομιλία του
Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την
ανακοίνωση του νέου χρονοδια- αρχές του 2021. σελ. 3
2,5 δισ. στις Περιφέρειες για 40.000 θέσεις εργασίας
4παρενέργειες της Πανδημίας
στην αγορά εργασίας
Μεπερισσότερες από 5.000 δράσεις , ύψους 2,5 δισ. ευρ, στις Περιφέρειες ανοίγει ο δρόμος
για 40.000 νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τη διαμόρφωση ενός νέου Παραγωγικού μοντέλου στη χρα. Αυτό υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα Αντνης
Τρίτσης και μιλντας για έναν νέο οδικό χάρτην ανάπτυξης και κοινωνικής φροντίδας. σελ 16
μανε ότι δεν Πρόκειται να εισ
ρεύσουν στη χρα Πριν από τις
Σε τέσσερς βασικές κατηγορίες οριοθετεί τς
κύριες επιπτσες της Πανδημίας στην αγορά
εργασίας η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στα αποτελέσματα της έρευνας Εργατικού Δυναμκού για το
ατρίμηνο του 2020, η οποία διεξήχθη σε ειδικές
συνθήκες λόγω της καραντίνας σε όι αφορά τον
μήνα Μάρτιο, με επίπτωση στην αξοπιστία των
αποτελεσμάτων. σελ 4
7 διευκολύνσεις
Κέντρα
Ικανοτήτων
προς τόνωση για υΠοβολή
της αγοράς
Οι βασικοί
άξονες της
γερμανικής
Προεδρίας
Καθίζηση τζρου
φοροδηλσεων
Κατακόρυφη μείωση εσόδων για τις επικειρήσεις
της χρας κατά τον μήνα Απρίλιο αποτυπνουν
τα στοκεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο
Απρλιος του 2020 έκλεισε με συνολικά έσοδα
14,062 δισ. ευρ έναντι 20,733 διο. ευρ Που
εκαν καταγραφεί τον αντίστοκο μήνα του 2019.
Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων
κατά τον μήνα Ποu η χρα ουσιαστικά Παρέμεινε
<κλειστή υοχρησανκατά 32,2%. σελ.5
Απόφαση ΑΑΔΕ
Ε.Ε.-β' εξάμηνο
σελ. 10
Στη δημιουργία δομν στή
ριξης επιχειρηματικν κλάδων
και επιχειρήσεων Προχωρά η
Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας, έπειτα από
απόφαση του υφυπουργού Ανά
Πυξης και Επενδύσεων , με την
οΠοία η ΓΙET αναλαμβάνει τη
διαχείριση της δράσης Κέντρα
Ικανοτήτων . σελ. 4
Αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς των επιστροφν
φόρου εισοδήματος Που δικαιούνται και φέτος εκα τοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με οφείλές τους
Ως τη μεγαλύτερη Πρόκληση
Που αντιμετπισε στην ιστορία
της η Ε.Ε. χαρακτήρισε την Παν
δημία του κορονοίού n Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρ
κελ, μιλντας χθες στη γερμανική Βουλή και σκιαγραφντας
τις Προτεραιότητες της γερμα
νικής Προεδρίας στηv Ε.Ε. το
επόμενο εξάμηνο. σελ 7
Μετασχηματισμός
Προς εφορία και Ταμεία, προαναγ3δει η ΑΑΔΕ δημία του κορονοίού η Γερμαμα Σε αντίστροφη
με ακόμη 6φοροδιευκολύνσεις. Οι επιστροφές φόρων
από τινεταθάριση τον φετόν διλσεων φοροογίας μέτρησηγια
εισοδήματος φυσικν προσπων θα συμψηφιστούν
μετις οφείές ΕΝΦΙΑ των δικαιούχων των ειστρορόν,
οι οποίες θα Προκύψουν τον Αύγουστο, όταν θα βε
βαιωθεί ο συγκεκριμένος φόρος για το 2020. σελ 6
νέες δομές
στον ΟΤE
1,31 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ TΗΝ ΕΚΤ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
  Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Κουμουνδούρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 9…Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών
  Η Βαρσοβία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο διεκδικώντας το ποσό των 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ για πολεμικές αποζημιώσεις. Κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα ο Πολωνός υφυπ. Εξωτερικών…«Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά
  Το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε ένταση στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό λόγω διαμαρτυριών νεαρών Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησε η…Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης
  Τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα τέσσερα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης: Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο), Αμβέρσας (Βέλγιο) Ρότερνταμ (Ολλανδία) και Αμβούργου (Γερμανία), γεγονός που του δίνει…Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος
  Η αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων υγείας ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε αυτές που θα προκύψουν στο…Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ