Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
aoφuν pου ooυ."
ΓΟ αγuoτ όμως ,ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6036
Τιμή φύλ.:050c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Στην Κοζάν
τα σκουπίδια της Κέρκυρας
και των Παξν
Σελίδα 11
Δήμος Κοζάνης
Πρωτοπόρα εφαρμογή
για την εξυπηρέτηση κωφν
και βαρήκοων ατόμων
Νέος αγύρος )
Σελίδα 7
για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Με νέα ΚΥΑ κλείδωοε
σε επαγελμαύes και επικειρήσειs
nou δεν λεπούργησαν μειά
Στεγαστικά δάνεια.
Ομπρέλα προστασίας
με επιδότηση των δόσεων
tis 18 Mαου
Σελίδα 12
- Με επιδότηση δύσης στα στεγοστικά δάνεα
η κιβέρνηση του συνεπέις
ανταμείψει
Το νέο Δ.Σ.
του Ερασιτέχνη της
Α.Ε. Ποντίων Κοζάνης
Επιμελητήριο
Κοζάνης:
α0ι επιχειρήσεις πρέπει να
έχουν ενεργή
συμμετοχή στο
σχεδιασμό
της επόμενης
ημέρας)
Κάλεσμα των
επιχειρήσεων
για προτάσεις
και δημόσιο
διάλογο
Σελίδα 18
Πό ΕΙΣ
Σελίδα 24
Ο λογαριασμός
του φθινοπρου και η σπίθα .
Προχθές δημοσιοποιήθηκαν τα προσωρινά στοι|
| χεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το α ' τρί.
μηνο . Την ίδια μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνν
έκλεισε με τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τ .
λευταίων μηνν.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη περί το 4,5%
| με τις μετοχές του αδύναμου κρίκου της ελληνικής
|αγοράς και οικονομίας των τραπεζν να πρωταγω
νιστούν . Ο τραπεζικός Δείκτης την ίδια μέρα!
| έκλεισε με κέρδη περί το 7,22%.
| Η εικόνα του χρηματιστηρίου δεν έχει καμιά σχέση
A.Ε. Π.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 4