Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ρΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP . ΦΥΛΛΟΥ 1253
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΕΥ: Στα 4.46 δις η ζημία για τα ξενοδοχεία το 2020
Στα 10 δισ. οι απλειες στον τουρισμό
Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής
για το Ταμείο Ανάκαμψης
Μητσοτάκης:
2,5 δισ. σε χιλιάδες
Οι 27 αναμένεται να θtσουν επί τάπητος στην σημε .
ρνή σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιόσκεψης την πρόταση
της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης 750 διο . Το οποίο
διχάζα τα κράτημέλη.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθά από κονή έκδοση
χρέους και θα προσφέραι έως 500 δισ. σε επιχορηγήσες
και 250 δισ. σε ευνoίκά δάνεια προς τα κράτη μίλη που
πλήπονται περισσότερο από την κρίση.
Ο υρωπαίος Επpοπος , Πόολο Τζντλόν, δήλωσε ότ
έργα , με 40.000
θέσεις εργασίας
Σο πρόγραμμα επενδύσεων
Αnου περιλαμβάνει περίπου
5.000 δράσεις ύφους 2,5 δισεκα .
τομμυρίων στο πλαίσιο του 1lρ Τράμματος Αντνης Τρίτσης
οι οποίες με τη σειρά τους θα δη .
μιουργήσουν 40.000 θέσεις εργα .
σίας , αναφέeθηκε ο Κυρ.Μητο0 τάκης.
Συμφωνία πριν από Τις καλοκαιρινές δαοπίς ζήτησι η
Ανγεελα Μέρκελ προκμένου η Ευρωπαϊκή Ενωση να μη
ζήσι τη χερότερη ύφεση μπά τον Β Παγκόσμιο πόλεμ .
10,2 δισ . εκτιμά τη ζημιά στον τουρισμό λόγω των επιπτσε
4ν από τον COMD-19 η EΥσε νέα εκτενή μελέτη της για τον κλά
δο- ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας , σημεινοντας παράλλη.
λα ότι στα 4,46 δισ . θα είναι
νοδοχεία .
Σύμφωνα με την ΕΥλοιπόν , ο ελληνικός τουρισμός θα καταφέρει
Σταϊκούρας: Μείωση φόρων
απο Σεπτέμβριο
ματοδοτούνται από το Ταμείο Πα .
ρακαταθηκν με κάλνψη ατ το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε .
ων . Εν η Ευχωπαίχή Τράπεζα
Επενδύσεων θα συνδράμει με 1.5
εκτιμμενη ζημιά για τα ελληνικά ξε
Εuελπιστούμε όη από τον Σεπτέμβριο και μτά , θα επστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολπκή της μ
σης φόρων και ασφολιστικν εισφoρν , με κύριο πρόταγ
pα Τς ασφαλιστικές οσφορίς (με μόνιμα χαρακτηριστικά
από το 2021 και μετά) .
Αυτό δλωσι ο Χρήστος Σταίκούρος, κάνοντος λόγο για
παρένθεση Τρα με μεγάλη των δαπαννο και mροσθ
Τοντας χαρακτηριστικά ότι θα πιόσουμε το νήμα από εκαί
που ήμασταν τον Φβρουδριοp .
Δήλωσε, όn στο τέλος Ιοuviοu θα υπάρξα υκόνα με
βόση τη μείωση του τζρου Των επιχειρήσεων , και θα λη9θούν οι τιλικίς αποφάσεις για τη μεωση της προκατα.
να διασσει μόλις οκτ δισ. από τα 18,2 δισ. εισπράξεις του 2019.
Μάλιστα σημεινεται πως-παγκόσμια-οι επιπτσεις της πανδημίας στον τουρισμό, αναμένεται να είναι πέντε φορές βαρύτερες
απο την οικονομική κρίση του 2008
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιν και
Τουρισμού, η πανδημία αναμένεται να οδηγήσει σε απλεια περισσότερων από 100 εκατ. θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού
παγκοσμίως , και μείωση του παραγόμενου ΑΕΠ κατά 27 τρισ.
δολάρια .
Πρόκειται για ένα Πργραμμα
στρατηγικό. Μαί με τους ε0ιxoύς
πόρους , μαί με τα ευpωπαίκά κον .
δίια του ΕΣΠΑ , μα με το Nex
Generation EU έχουν την ευχαιρα
να αναδιαμορφοουν , ολλά αι να
γικό μοντέλοτης χρας-.
Στο 16,2% η ανεργία
στο α' Τρίμηνο
Παράταση ως 29/7 Της υποβολής
δηλσεων
Αύξηση 42% στις Τιμές παγγελματικν ακινήτων
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 745.093 άτο.
υμα, στο α3μηνο. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε
16,2 , έναντι 16,5% του προηγούμενου τουμήνου και
19,2% του αντίστοιχου τομήνου του προηγούμενου
έτους . Ο αριθμός των ανέργων μεθηκε 5,3%, σε σχ
ση με το προηγούμενο τοίμηνο και 17,9% , σε σχέση με
το αντίστοιχο τομηνο του προηγούμενου έτους.
Παρατείνεται os τις 29 lουλίου 2020 η προθεσμία | ΛΛΤ!
Lυποβολής των qορολογικν δηλσεων για τα qu .
σιχά και νομικά πρόσωπα, σύμαωνα με χθεσινή απόφα ση του υπουργείοuΟκονομικν . Ae να σημειωθεί
όμως , ότι δεν αλλά η προθεσμία για την καταβολή | σης 6.5% το 2018.Οι ονομαστικές τιμές κατέραναν μ
της πρτης δόσης του φόρου εισοδήματος , η οποία εί
ναι η 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτου .
εβάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2019
Ποι ονομαστικές τιμές των γραφείων νψηλν προ διαγραφν αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 4,2% σε σχέ
ση με το 2018 για το σύνολο της Ελλάδος , έναντι αξη ση ετήσια αύξηση 5, % στην Αθήνα , 2,75% στη Θεσσα .
λονίκη και 3,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα.