Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο τον
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΑ
ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕΤΗΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕΑΚΟΜΑ
ΕΙΝΑΙ
MΕΓΑΛΟΕΡΩΤΗΜΑ
εoσεp μύνες ΡΕΠΟΡΤΑΖ
onήματα σκονίζοντα στο
εργοτά8ο του Δήμου naρόσει μετά tmv
Βρας Τσελίκος
χουν εκδοθεί τα σκετικό
νέου ανατρεπoμενου ο
χήματος αnό τον Δήμο φορίε , μέχο oήμερα τα
Σύμφωνα με nηpo- φορήoυν.
Καταπέλτης όπως Πάντα ο Ευ. Βενιζέλος
Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξο
Μια anoKαλυπτική συνέ,
ντευξη ηαpαχonκε ο np
βέρνησης και unoupyός Ε|
ξωτερικν Ευάy . Βeνιζe .!
Roς , μλντος σε τηnεoπτ .
κό σταθμό
Στην εκτίμηση ότι το Πρόγραμμα "Αντνης Τρίτσης"
Για έργα ύψους 2,5 διο. Ευρ στους Δήμους,
θα δημιουργήσει 40.000 νέες θέσεις εργασίας
Προχρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Iρο' για τον thλnνικό
"Δρο, για
τον ελληνικό
Στην εκτμηση ότu το
ηρόγραμμα Αντνης
Τρίτσης για δράσεις
και έργα ύψους 2,5 δισ.
σε Δήμους όλης της
κρος θα δημουργ σει 40.000 νέες 0έσει
εpγooίος npοκρησε ο
νίας να βγάλε
της Τουρκία
για τους Tεpδιτες
mpooδοκίες ότι φέτος η χρα μας
κος Μητοοτάκης στmν
napouoίooη του ηρoγερμανικού υnouργείου Εξωτερικν
να ουμπεριλάβει την Τουρκία στης ληγό
μενες "rριοχές κινδύνου, ό την nuvδημία της νόσο