Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Συλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6380-12.136
0,50 ε
Ομόφωνα από το ΔΣ με απούσα
όλη την αντιπολίτευση!!!
300.000 ευρ από το Υπ. Μεταφορν
- Υποδομν για κτιριακή αναβάθμιση
Καραμανλής: Σε 12 μήνες
το Μουσικό Σχολείο
Δράμας θα πάρει
| τη μορφή που του αξίζει >
Ρεκόρ συμμετοχν και φέτος
Το σχέδιο δράσης
της ΔΕΚΠΟΤΑ
για το Β'εξάμηνο
του 2020
|267 αιτήσεις κατατέθη καν
στο Εθνικό Διαγωνιστικό
Πρόγραμμα του Φεστιβάλ
Ταινιν Μικρού
Μήκους Δράμας
Σε τροχιά υλοποίησης
το αναπτυξιακό πρόγραμμα
της ΔΕΔΑ για το φυσικό
αέριο στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Ολοκληρθηκε ετυχς η διαβούλευση
επί Των Τευχν δημοπράτησης των έργων
Σε μια τελετή με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. .
Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή
παράδοσης -παραλαβής
των Φυλα κν Νικηφόρου Δράμας
Δηλσεις Κ. Καραμανλή για τον οδικό άξονα ΔράμαςΑμφίπολης
Στο τέλος του χρόνου η πρτη
δημοπράτηση για την κατασκευή
του δρόμου Δράμας-Αμφίπολης
- Καραμανλής: Δεν βρή καμε καμία μελετητική ωριμότητα στο Υπουργείο
-Από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ σεων η συντήρη ση του
υφιστάμενου δρόμου
> Με την παρουσία του υπουργού Υποδομν- Μεταφορν, του υφυπου ργού
Προστασίας του Πολίτη και της γεν . γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής
Φυλακές για 600 κρατούμενους και 258 εργαζόμενους
Του Θανόση Πολυμένη
ΙΣΕΞΕΛΕΕΙΣ που
υπάρχουν όσον
αφορά στη δημοπράτηση έργων για την
κατασκειυή του οδικού
άξονα Δράμας-Αμφίτολής , αναφέρθηκε
Χθες από τη Δράμα
ουπουργός Υποδομν και Μεταφορν κ.
Κοραμανλής
Όπως είναι γνωστό, ο κ . Καραμαν λής βρέθηκε χθες
στη Δράμα για την
παράδοση των Φυλακν Μκηφόρου
Δράμας στο Υποuρ γείο Προστασίας
του Πολίτη και στη
συνέχεια eπισκe
φθηκε το Μουσικό
Σχολείο Δρόμας , όπου ανακούνωσε την μος αυτός είναι μα δέσμευση που
χρηματοδότηση της κτιριακής αναβάθμ - έχουμε κάνει ως αντιπολίτευση και ήταν
σης του σχολείου, το οποίο παρουσιόζει και στο πρόγραμμα της Νας Δημοκρα σημαντοκά κτρακά προβλήματα.
Στο περιθρο των δηλσεν του και Το πρτο κομμάτ από την Αμρίπολη
έπεπα από πέσας των δημοσιογράφων μέχρι το Νομό Δράμας και το δε ύτερο.
των τοπυν μέοων ενημέρωσης οκ Κα - κομμάτι , σύνολο περάτου 45 χλιόμετρα .
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΑ μέτρα
ασφαλείας αλλά και
με το υγeιονομικό
πρωτόκαλλο, πραγματοπαρηε νωρς το μεσημέρι Σ
της Πέμπτης 18 Ιουνίου , η
παράδοση- παραλαβή του
κιρίου τωw Φυλακν Νικηφόρου Δράμας Θα πρέπει
να σημεισουμε εδ, ότι, η
παρουσία ατόμων tγινe
υπό αυστηρά μέτρα και με
την υπόδεξη αστυνομικν
ταυτοτήτων για τους δημοσογράφους , εν δεν μας
επετράπη σε καμά περίπτωση η φωτογράφηση
από την τελετή, παρά μόνο
σε φωτογράφους της
Αστυνομίας και των υπουρ .
Παρόντες στην μικρή τελετή, ουπουργός Μεταφορν οπρόεδρος του Περιφeρειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ . Χρή-Υποδομνκ . Κστας Καραμανλής ο υφυτουργός Προ στος Παπαθεοδρου , ο ντεταλμένος σύμβουλος Πολ
στασίας του Πολίτη κ Aευτέρης Οικονόμου , η γενική τισμού ΑΜΘ
γραμματέας Αντεγιδηματικής Πολπιής κα. Σοφία Νικο- βουλευτής Δράμας της ΝΔ κ Δημήτρης Κυριαίδης
λάου, ο αρχηγός της Ελληνεκής Αστυνομίας και όλλοι εκ
της ηγεσίας της ΕΛΑΣ Συνόδευαν επίσης ο πρόεδρος από το Υmουργείο Μεταφορν-Υποδομν και την ΚΤΥΠ
και ο δευθνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠΑΕ που είe στην ΑΕπου είχε την ευθύνη κατασκευής όλα αυτά τα χρόνια,
ευθύνη της την κατασκευή του κτρίου , καθς και ο κυβερνητικός βουλευτής Δράμας κ . Μπλούχος
Στην τελετή παρέστησαν επίσης η βουλευτής Δράμας του
του κΝΑΛκα Kεφαλίδου, οπερpeρερχης ΑΜ κ Χρή
στος Μέτιος ο ανττεριφερερχης Δράμας κ . Γργος της Ν.Α κΜπλούχου, του υπουργού Υποδομν και Με
Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Δράμας κ Χριστόδουλος ταφορν κ . Καραμανλή και στη συνέχεια χαιρέτησε ο
ραμανλής αναφέρ
θηκε και στις εξελίξεις
που υπάρχουν για τη
δημοπράτηση
πρτων έργων της κα
τασκευής μέρους του
οδικού άξονα Δράμας
- Αμφίπολης όπως κα
στο ήτημα της συντή
ρησης του υφιστάμε
νου δρόμου
Όπως τόνισε ο κ.
Καραμανλής , "ο δρό κ.
| ΦΩΤΟ Π.Τ.
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Παπαεμμανουήλ, καθς και ο πρην
τίας . Ο δρόμος αυτός είε δύο κομμάτια
Θα πρέπει α σημεισουμε εδ, ότ , η παράδοση έγνε
Εμείς δεν βρήκαμε
καμία μελετητική ωρμο
τητα στο Υπουργείο.
και παρέλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το
οποίο από εδ και πέρα θα έχει την ευθύνη λεπουργίας
Ητελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του βουλευτή Δράμας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
| σελ.7η |
Μαμσάκος , ο δήμαρχος υφυπουργός Προστασίας του Παλίτη κ Οικονόμου . Η τε.
Παρανεστίου κ Αναστάσ- λετή ένλεισε με χαρεισμό της γεν. γραμματέως Αντεγ
ος Καγάογλου , η εoαγγε - κληματικής Πολιτοής κας Νοκολάου .
λέας Δράμας κα . Λαθήρα.
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
| σελ.7η |
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τιλ: 25210 22423,Fax: 2521022413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα