Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Λαθραία τσιγάρα
στον χρο φιλοξενίας
μεταναστν στη Σπάρτn 3oλ 7 | στη Σπάρτη , σελ 1
Κλείνει
Εεκίνησαν οι Ποδηλατοπορείες |120 χρόνια Παρουσίας
ο Πανγυθεατικός ,σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πορασκευή 19 Ιουνίου 20201Ετος 24- Αριθμός 5897 | Τμή φύλου 0.50ε
Τηλ: 2731081253 Fax [email protected] .gr . www.lakonikos.gr
Οργαννεται
αγορά Παραγωγν
βιολογικν προϊόντων
Λακωνίας
Ευκαιρία διακοπν σε ένα διαφορετικό καλοκαίρι
αΤουρισμός για όλουςν
με τη Λακωνία παρούσα
οι Παραγωγοί Βιολογικν
Προϊόντων της Λακωνίας ανα μένεται να αnοκτήσουν , Προσεχς, οργανωμένο χρο
διάθεσης των ηροϊόντων τους
Η Ενωση Βιοκαλλιεργητν
Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους nou επιθυμούν
να συμμετόσχουν σε αγορές
Βιολογικν ηροϊόντων στην
Περιφερεισκή Ενότητα Λακωνίας όηως εκδηλσουν
άμεσα το ενδιαφέρον συμμετοχής τους.
Στις αγορές μπορούν να συμμετέχουν μόνο Πιστοηοιημένοι Βιοκαλλιεργητές . κατά
κύριο επόγελμα αγρότες των
κάτωθι κατηγοριν
- Φυτική nαραγωγή [n.x.
φρούτα, λαχανικά κλη)
Ζωική naαραγωγή (n.x.
κρέας , nouλερικά , συγά κλη)
- Μελισσοκομία [nx . μέλι, Βα συλικός nολτός κλη
- Οικοτεχνία (Π.x. τυρί , γιαούρτι, μαρμελόδες κλη
Οι Προύποθέσεις για δικαιούχους και παρόχους και η υποβολή αιτήσεων
Πρεμιέρα έκανε το ηρό - και εκείνα nou θα δηλωθούν κτερεύσεις . Με αυτόν τον γραμμα ως Πάροχοι, προσφέ
-Τουρισμός για στη Λακωνία . Η ενίσχυση γίνε - τρόηο , το Υnοuργείο Τουρι - ροντας ειδικές τιμές
γραμμα
όλους , καθς δημοσιεύτηκε ται με τη χορήγηση κΔιατακτι - σμού στηρίζει έμπραοκτα τον
η σχετική Πρόσκληση του κής Ταξιδίου-E-νοucher , ελληνικό τουρισμό και στο - ορίζεται από 15/07/2020 έως
Υπουργείου Τουρισμού Αντι - nou στο εφεξής ονομάζεται χεύει μέσω του Προγράμματος 31/122020. Οι δικοιούχοι μnoκείμενο: του Προγράμματος evoucher ,
είναι η ενίσχυση δικοιούχων
και των ωφελουμένων μελν Για Όλους" , Προϋπολογισμού των τουριστικν ρον και κτερεύσεις στον ίδιο Πάροχο
τους , για την Πραγματonoinση 30 εκατομμυρίων ευρ, αφορά στην επιδότηση της διαμονής διαμονής, επιλέγοντας μεταξύ
διακοπν σε καταλύματα της σε 250.000 δικαιούχους και
Ελλάδας Που συμμετέχουν στο υπολογίζεται ότι θα Προσφέρει γοριν ανά την επικράτειο, τα τρου Παρόχων .
Πρόγραμμα, ανάμεσα στα οnοίa ηερίπου 1 εκατομμύριο διανυΗ διάρκεια του Προγράμματος
στην επιμήκυνση της τουριστι - ρούν να ηαγματοποιήσουν
Το πρόγραμμα Τουρισμός κής περιόδου , στην ενίσχυση τέσσερις συνεχόμενες διανυσε καταλύματα όλων των κατητων καταλυμάτων του Μηοnοία συμμετέχουν στο ηρό συνέχεια σελ 9
Αλλά(ΖΕΙ) όψη το Νοσοκομείο Μολάων
χυμοί φρούτων , λάδι , ελιές
- Οινοποιεία (n.x. κρασί , ξύδι
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος , οι ενδιαφερόμενοι κα Παναφέρει ο διοικητής Κ. Κορωνιός
Ολοκληρθηκε η ηρτη φόση
εργασιν και αποκατάστασης
των εξωτερικν χρων του
Νοσοκομείου Μολάων το onoίo
εξυηηρετεί nολίτες και ιατρικό
ηεριστατικά σε μια ευρεία πeριοχή στην κεντρική και νοτιοα νατολική Λακωνία .
λούνται να αποστείλουν τα
κάτωθι στοικεία Ονοματεηνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας,
nαραγόμενων Προϊόντων στο
email [email protected]
com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι νωνείτε με τον Καραμπάση
Μαΐστρο [6932 964645)ή τον
Γκολέμη Αναστάσιο [6976
780106) .
διεύθυνση ,
ΌΠως ενημερνει ο αναπληρωτής διοικητής του ΓΝ Λακω νίας-NM
Κωνσταντίνος Κορωνιός , το
Νοσοκομείο Μολάων αλλάζει) .
κατ εφαρμογή του στρατηγικού
Πλάνου Πoυ είχε σχεδιοστείν.
Μολάων ,
Αυτονόητη n ακρισία
συνέχεια σελ 8
του Χρήστου Γαννορά
-> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα