Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.838
Σελίδα 5.
Σελίδα 2
μ λ. Γενικές συνελεύσεις Προγραμματίζουν
Την Κυριακή ΑΕ Νεάπολης και Α0Ελούντας.
Νέα Πάρκινγκ στην Πόλη του Αγίου Νικολάου
Σπις Βρυξέλλες ο φάκελος διεκδικήσεων
Ανάγκη διευθέτησης
του ρέματος
στην Αμμουδάρα
Για τις πληγείσες ελαιοκαλλιέργειες της Κρήτης
Σελίδα 5
Ο Υπουργός
Ανάπτυξης
θα εγκαινιάσει
το νέο ξενοδοχείο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Τρία σημαντικά θέματα για τους αγρότες
της Κρήτης δρομολοΥούνται μετά τη χθεσινή
συνάντηση Που είχαν
στο Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Υπουργός
Μάκης Βορίδης , Παpουσία του Αντιπεριφερει . πρεπει ν αναμένουν να μόνων η οποία κλήθηκε
άρχη πρωτογενούς το- ενίσχυση που θα δια - βλημα με το δακο σε
μέα Μανόλη χνάρη.
Στο πλαίσιο της συ .
της Mirum
Σελίδα 28
Αναμένεται
μικρό ποσό
Ο φάκελος στην Κομισόν
έχουν πρόσβαση στην να τεκμηρισει το πρότεθεί
συνδυασμό με τα πε - θα κατατεθεί δεδομένου ότι
Υπενθυμίζεται πως οι ριβαλλοντικά και κλιeτός από τις μικρός ζημιές
ανακοίνωσε πως είναι γείου εκτίμησαν και να στηριχθεί μία αίτηση υπooχουν όλες αnoς
έτοιμος ο φάκελος των στοιχειοθέτησαν τη ζη- προς τν Ευρωπαϊκη Ε- Μms ou διαχειρίζεται ο
διεκδικήσεων για τις
πληγείσες καλλιέργειες παραγωγοί , με βάση τα
της Κρήτης λόγω της στοιχεία , τα οποία έχει 221 της οδηγίας του της Κρήτης Με δεδομένο
κλιματικής αλλαγής.
Το ζήτημα είναι εξαι- ριφέρεια Κρήτης, όπου αποζημιωθεί η Ιρλανδία υνολικό moσό της τάξεως
ρετικά σοβαρό για ό - τεκμηρινεται η ποσο- για τα βοοειδή παλαιό - τν 160 εκ . ευρ για όλη
λους τους ελαιοκαλλι - τική μείωση στην παεργητές που επλήγησαν ραγωγή του ελαιολάστην Κρήτη και βέβαια δου , της τάξης του
στο νομό Λασιθίου όπου 40%, παράλληλα με την
έχουν αποδείξει και τα ποιοτική υποβάθμιση
σχετικά στοιχεία που έ - του παραγόμενου προ χουν χρησιμοποιηθεί για tόντος
την τεκμηρίωση της ζημιάς . Αυτό πρακτικά ση, νωσε τον περασμένο
μαίνει πως στο εξής και Νοέμβριο , ερχόμενος
μετά την ολοκλήρωση στην Κρήτη , πως προτης αξιολόγησης , οι a - χωρεί στη σύσταση Ε.
γρότες του Λασιθίου θα πιτροπής Εμπειρογνω .
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| SUPER TPIΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΡEΑ ΠΑΣΣΑΤΑ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 50Gh 03/ΣΙΣΚ
σεις και το απoθεματικό De
μια που υπέστησαν οι πιτροπή και να ζητηθεί Υnouργός θα μοράσει ένα
η εφαρμογή του άρθρου nooo κα για τους σpότες
ήδη καταθέσει η Πε - 2013 , με την οποία είχε άμως ότι πρόκειται για ένα
ΜΠΟΥΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΣΟ
τερα με 50 εκ. ευρ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 10
MΕΟΥΜΑΚΗΣ|
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
Ο Υπουργός ανακο
ΦΡΟΥΤΟΟΕΡΑΠΕΙΑ !
ΤΣΑΚΙΣΑΜΕ τΙΣ ΤΙΜEΣ
www.facebook.coon/Onωponuείο Μυλωνάκης
Bηση λιανυκη-χονόρικη , ΟΣ ΤΗΛ. 28410 21711
.Φpέσκα φΡούτα και λαχανικά
ΡΟΔΑΚΙΝΑ A! 0.78
.Διανομή κατ' οίκον
ΡΟΔΑΚΙΝΑο moma
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΙΚΤΕΟ
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ. Aι 0,59
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
ΒΕΡΥΚΟΚΑ
ΤΑ ΝΟΣΤΙΜΟΤΕΡΑ ΤΗΣ AΓΟPA
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΙ 1,56
ΚΕΡΑΣΙΑ
Al 3,85.
| 28420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα