Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ ε
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10138 - ΕΤΟΣ 36ο -TIΜΗ 1έ- ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ERNST & YOUNG ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID- 1 9 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Στις 662,39 μονάδες
Πτση 1,50%
ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ "ΛΟΥΚΕΤΟ
ΓΙΑ 90 ΗΜΕΡΕΣ
#μορραγια
"Βαριές καμπάνες
στους παραβάτες
των υγειονομικν
κανόνων
Σελ . 2
Σελ5ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΨΗΦΩΝ
ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Στάχτη και αποκαδια
Δημιουργία 40.000 θέσεων
εργασίας και έργα
2,5 δισ. σε δήμους
Εικόνα "καμένης γης " σε βασικούς κλάδους
της οικονομίας Περιγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση
τα στοιχεία για τον wίρο των επιχειρήσεων τον
Απρίιο της καραντίνας .
Από αυτά προκύπτει Πως για το σύνολο των επ χειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρη σης διπλογραφικν στοιχείων , για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
ο τομέας Τένες, Διασκέδαση και Ψυχανωγία"
και ο τομέας "Δραστηριότητες Υηρεσιν Παροχής Καταλύματος και ΥΠηρεσιν Εστίασης"
Παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο
εργασιν κατά 93,3% και 85,5% αντίστοικα, τον
Απρίο 2020 σε σύγκριση με τον Απρηιο 2019.
Ανιίστοικα για τις εΠΙχειρήσεις που τέθηκαν σε
αναστολή λεπουργίας με υποχρέωση τήρησης
διηλογραφικν στοικείων, για τς οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοικεία σε μηνιαία Βάση, ο κλάδος της Εκπαίδευσης Παρουσίασε τη μικρότερη
μείωση στον κύκλο εργασιν 21,9% τον Απρλιο
2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019 , εν ο
κα'ΕEΙ κλάδος Που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση
στον κύκλο εργασιν , 97,1% , τον μίνα Aπρίιο
1πγ 2020 σε σύγκριση με τον Απρίιο 2019, είναι η
"Παραγωγή Κινηματογραφικν Ταινιν , Βίντεο
και Τηλεοπικν Προγραμμάτων, ΗχογραφήσεΣτα "τάρταρα "
η δημοτικότητα Τραμπ
Σελ. 3
Σελ. 6
ΣΕ ΡΟΦΗΜΑ ΕΡΙΞΕ Η 33ΧΡΟΝΗ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1ΟΧΡΟΝΗ
ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δίωξη για βιασμο και πορνογραφια
στην 33χρονηγια Την απαγωγη
της Μάρκέλλας.
ων και Μουσικν Εκδόσεων'.
Σε όι αφορά την εικόνα το Πρτο τρίμηνο, Πε ριλαμβανομένου δηλαδή του Μαρτίου, οπότε άρχισε το Ιockdown, οι επιχειρήσεις του τομέα "Ιαροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διακείρισης Απο8λήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης " και του τομέα Τεωργίας , Δασοκομίας και
Αλιείας " αρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργα-ΤΕΤΗΚ σιν κατά 5,8% και 5,3% . Τημγαλύτερη μείω
ση στον κύκλο εργασιν, μεταξύ του πρτου τρικα
Παράταση
στην υποβολή
των φορολογικν
δηλσεων
νΟπΟr μήνου 2020 καιτου Πρτου τριμήνου 2019, Τα
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα "Τέχνες ,
Διασκέδαση και Ψυχαγωγία" (14,9%) και των
τομέων "Δραστηριότητες Υπηρεσιν Παροχής
Υηρεσιν-Εστίασης"
(11,8%) , "Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας"
Καταλύματος και
Σελ . 5
( 11,8%).
Σελ. 4
Ο λογικός